PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | nr 1 | 43--53
Tytuł artykułu

Wykorzystanie zielonych obligacji oraz zielonych listów zastawnych w realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Use of Green Bonds and Green Covered Bonds in the Realization of the Principles of the European Green Deal
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania zielonych obligacji oraz zielonych listów zastawnych jako narzędzi do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Materiał został oparty na analizie źródeł obowiązujących polskich oraz europejskich aktów prawnych i finansowych informacji publicznych, jak również na studium przypadku emisji zielonych obligacji oraz listów zastawnych. Europejski Zielony Ład został zaprezentowany 11 grudnia 2019 r. jako plan działań umożliwiających bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę w obiegu zamkniętym, powstrzymaniu zmian klimatu, przeciwdziałaniu utracie różnorodności biologicznej i zmniejszeniu poziomu zanieczyszczeń środowiska. Szczególną uwagę zwrócono na konieczne inwestycje i dostępne narzędzia finansowe. Wyjaśniono również sposób, w jaki można zapewnić sprawiedliwą transformację gospodarczą. Realizacja celów przedstawionych w Europejskim Zielonym Ładzie będzie wymagała znacznych inwestycji finansowych. Szacuje się, że aby osiągnąć cele wyznaczone w zakresie klimatu i energii na okres do 2030 r., konieczne będzie zwiększenie nakładów inwestycyjnych o kwotę 260 mld EUR rocznie, czyli około 1,5% PKB UE z 2018 roku. Tak wysokie inwestycje będą wymagały mobilizacji kapitału pochodzącego zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego (Komisja Europejska 2019). Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania zielonych obligacji oraz zielonych listów zastawnych jako narzędzi do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Wnioski wskazują, iż biorąc pod uwagę konieczność realizacji strategii Unii Europejskiej w obszarze ochrony środowiska i klimatu, możliwe jest wykorzystanie zielonych obligacji oraz zielonych listów zastawnych jako narzędzi do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Podstawą emisji zielonych obligacji jest realizacja projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, które są zbieżne z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu. Zielone listy zastawne są oparte na zielonych kredytach przeznaczonych na finansowanie energooszczędnych budynków, co również stanowi jeden z filarów Europejskiego Zielonego Ładu. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the article is to present the prospect of usage of green bonds and green covered bonds as the implementation tools for the principles of the European Green Deal. The material is based on the analysis of the sources of current Polish and European legal and financial public information acts, as well as the case study on the issuance of green bonds and green covered bonds. The European Green Deal was presented on December 11, 2019, as an action plan for more efficient use of resources, by transitioning to a clean circular economy, preventing climate change, countering biodiversity loss and reducing pollution. Special attention was given to the necessary investments and available financial tools. The ways of ensuring a fair transformation were also explained. Achieving the goals outlined in the European Green Deal will require significant investment. It is estimated that in order to meet the currently set climate and energy targets for the period until 2030, it is necessary to increase investment outlays by an amount of EUR 260 billion per year, or around 1.5%. 2018 EU GDP. Such investment will require the mobilization of both the public and private sectors. The aim of the article is to analyze the financial instruments in terms of the possibility of associating them with the implementation of the principles of the European Green Deal. The conclusions of the article indicate that taking into account the necessity to implement the European Union strategy in the field of environmental and climate protection, the use of green bonds and green covered bonds is possible. The basis of green bonds issuance is the realization of investment projects in the field of conservancy which coincide with the European Green Deal goals. Green covered bonds are based on green mortgages intended for financing energy-efficient buildings, which is one of the European Green Deal keystones. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
43--53
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Banaszczak-Soroka, U. (2019). Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy. C.H. Beck.
 • Bień, W. (2008). Rynek papierów wartościowych. Difin.
 • Dziawgo, L. (2010). Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Dżuryk, A. (2020). Rola listów zastawnych w zwiększaniu stabilności polskiego systemu finansowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Energy Efficient Mortgage Label. (b.d.). https://www.energy-efficient-mortgage-label.org.
 • Gemra, K. (2021). Świadomość funkcjonowania green bonds na polskim rynku obligacji korporacyjnych. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 61(4), 30-38. https://doi.org/10.33119/KNoP.2021.61.4.3.
 • Grabowski, M. & Kotecki, L. (2020). Zielone obligacje w Polsce. Przewodnik dla Emitenta. Instytut Odpowiedzialnych Finansów.
 • Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat (2021). Raport Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polsat 2020. https://grupapolsat.pl/sites/default/files/docu-ments/2021/24.03.2021_raport_spolecznej_odpo-wiedzialnosci_gcp.pdf
 • Grupa Polsat Plus. (b. d.). Obligacje. https://grupa-polsatplus.pl/pl/relacje-inwestorskie/obligacje
 • International Capital Market Association ICMA (2018). Green Bond Principles 2018 - Niewiążące wytyczne dotyczące procesu emisji Zielonych Obligacji. https://www.google.com/url?sa=t&r-c t = j & q = & e s r c = s & s o u r c e = w e b & c d = & -ved=2ahUKEwiVnPKpv775AhXi-yoKHT9xCsgQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.icmagroup.org%2Fassets%2Fdocum-ents%2FRegulatory%2FGreen-Bonds%2FTranslations%2F2018%2FPolish-GBP2018-06.pdf&us-g=AOvVaw3s_N8F6XgyL5oaR6Mt-wXZ.
 • The International Capital Market Association. (2021, Luty). ICMA - Quarterly newsletter from the Green & Social Bond Principles. https://www.icmagroup.org/Emails/ICMA-events/2021/02/25/i c m a - q u a r t e r l y - n e w s l e t t e r - f r o m - g s b p .html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171661316

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.