PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | nr 17 (1) | 35--47
Tytuł artykułu

Operating Surplus and its Importance in Financing Local Government Tasks on the Example of Municipalities of the Małopolskie Voivodeship

Autorzy
Warianty tytułu
Nadwyżka operacyjna i jej znaczenie w finansowaniu zadań samorządu terytorialnego na przykładzie gmin województwa małopolskiegoNadwyżka operacyjna i jej znaczenie w finansowaniu zadań samorządu terytorialnego na przykładzie gmin województwa małopolskiego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The operating surplus is a positive subtraction result of the revenue and current expenditures of a local government units. The level of operating surplus determines the scope and quality of task implementation, as well as investment and development opportunities of a local government unit. In periods of economic slowdown, the surplus can serve as a kind of buffer and guarantee for the continuous and effective functioning of a local government unit. The aim of the research was to assess the operating surplus and the ability to perform local government tasks based on the balance of current revenue and expenditure in the current economic conditions. The analysis was carried out on the example of the municipalities of the Małopolskie Voivodeship in Poland, and the research period covered the years 2014-2021. According to the conducted research, the most dynamic situation in the operating surplus development took place in urban municipalities. These municipalities maintained the highest average level of operating surplus, but it was characterized by large fluctuations, e.g. in 2020 due to the Covid-19 pandemic. This may result from the fact of high budget revenues and the widest range of obligatory tasks, as well as from the sensitivity to economic changes of budget revenues that are significant in cities. As a consequence, the implementation of tasks in a continuous manner and at a constant level of quality in periods of downturn may be at risk in the case of these cities, and the lower level of operating surplus may force these local governments to incur liabilities. (original abstract)
Nadwyżka operacyjna stanowi dodatnią różnicę między dochodami i wydatkami bieżącymi jednostki samorządu terytorialnego. Poziom nadwyżki operacyjnej determinuje zakres i jakość realizacji zdań, a także możliwości inwestycyjne oraz rozwojowe jednostki. W okresach spowolnienia gospodarczego nadwyżka może służyć jako swoisty bufor i gwarancja ciągłego i efektywnego funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego. Celem badań była ocena nadwyżki operacyjnej oraz możliwości realizacji zadań samorządu terytorialnego na podstawie salda dochodów i wydatków bieżących w aktualnych uwarunkowaniach gospodarczych. Analizy przeprowadzono na przykładzie gmin województwa małopolskiego, a okres badawczy obejmował lata 2014-2021. Jak wynika z przeprowadzonych badań, najbardziej dynamiczna sytuacja w kształtowaniu się nadwyżki operacyjnej wystąpiła w gminach miejskich. Gminy te utrzymywały najwyższy przeciętny poziom nadwyżki operacyjnej, charakteryzował się on jednak dużymi fluktuacjami, np. w 2020 r. w związku z pandemią COVID-19. Może to wynikać z wysokich dochodów budżetowych oraz z najszerszego zakresu zadań obligatoryjnych, a także z wrażliwości na zmiany koniunkturalne istotnych w miastach dochodów budżetowych. W konsekwencji realizacja zadań w sposób ciągły i na stałym poziomie jakości w okresach dekoniunktury może być w przypadku tych miast zagrożona, a niższy poziom nadwyżki operacyjnej może zmuszać te samorządy do zaciągania zobowiązań. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
35--47
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • Bank Gospodarstwa Krajowego. (2022). Retrieved from https://www.bgk.pl/files/public/Raporty/20221102-Raport-o-inwestycjach-JST.pdf (27.08.2022).
 • Cyburt, A., & Gałecka, A. (2020). Rola nadwyżki operacyjnej w budowaniu stabilności finansowej i potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 23(72), 17-32.
 • Gornowicz, M., & Wichowska, A. (2017). Struktura demograficzna a dochody gmin województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2010-2014. Społeczeństwo i Ekonomia, 1(7), 61-72.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.
 • Korolewska, M. (2022). Leksykon budżetowy. Retrieved from https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/BASLeksykon.xsp?id=2D5E0A6C5F69F133C1257A610042B090&null=null (21.08.2022).
 • Kowalska, I., Jurewicz D., & Legutko M. (2019). Skutki finansowe władztwa podatkowego gmin. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 21(70), 118-131. http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2019.21.70.10.
 • Krzemińska, A. (2018a). Znaczenie nadwyżki operacyjnej w budżecie gmin i miast na prawach powiatu na przykładzie województwa wielkopolskiego i lubelskiego. Optimum. Economic Studies, 92(2), 61-73.
 • Krzemińska, A. (2018b). Rola budżetu bieżącego w gospodarce finansowej gmin i miast na prawach powiatu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 521, 89-98.
 • Kwaśny, J. (2017). Kondycja finansowa wybranych jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 49, 228-250. https://doi.org/10.15584/nsawg.2017.1.18
 • Kwaśny, J. (2018). Aktywność inwestycyjna a problem zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 56, 148-157. https://doi.org/10.15584/nsawg.2018.4.12
 • Kwaśny, J. (2019). Trzydzieści lat samorządności terytorialnej w Polsce-gospodarka, rozwój, reformy. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Maj-Waśniowska, K., & Cycoń, M. (2012). Reguły fiskalne dotyczące jednostek samorządu terytorialnego jako element konsolidacji fiskalnej w Polsce. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 13, 183-198.
 • Ministerstwo Finansów. (2022). Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2019-2021. Retrieved from https://www.gov.pl/web/finanse/wskaznikido-oceny-sytuacji-finansowej-jst-w-latach-2019---2021 (27.08.2022).
 • Surówka, K., & Winiarz, M. (2018). The Scope of Decision-Making Freedom of Local Authorities and the Problem of Access to Finance Resources. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H - Oeconomia, 51(6), 453-464.
 • Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dz.U. z 2003 r., nr 88, poz. 539.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ustawa. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.
 • Wichowska A., & Lizińska, W. (2022). Peculiarities of municipalities' investment activity: a case study of Eastern Poland. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 9(3), 10. http://dx.doi.org/10.9770/jesi.2022.9.3(1).
 • Wichowska, A. (2022). Government transfers in the budgets of Polish municipalities and their determinants. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 59, 133-148. http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2022.59.09.
 • Wichowska, A., & Ostrowska, A. (2018). Stabilność finansowa gmin na przykładzie gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Studia Prawno-Ekonomiczne, 109, 339-354.
 • Wierzbicka, W., Nierobisz, A., & Sobiecki, M. (2021). Stability of Tax Revenue in Poland's National Budget in 2004-2020. Olsztyn Economic Journal, 16(1), 87-100. https://doi.org/10.31648/oej.7313.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171661656

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.