PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | 14 | nr 3 | 17--37
Tytuł artykułu

European Union Regulations Concerning Vaccination as a Means of Preventing Infectious Diseases in the Face of COVID-19/SARS-COV-2 Pandemic

Autorzy
Warianty tytułu
Regulacje unijne w zakresie szczepień jako środek zwalczania chorób zakaźnych w obliczu pandemii COVID-19/SARS-CoV-2
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The emergence of the coronavirus proves that Europe is essentially one organism, and the considerable mobility of its inhabitants indicates that health protection should be thought of in terms of the entire continent or even globally. Therefore, the health policy was rightly considered in the Treaty on the Functioning of the European Union, in Article 168, to be a separate policy of the European Union. However, it is also supported by later quite detailed regulations. These regulations stress the importance of vaccination for the protection of public health, and the need to provide information on infectious diseases. An epidemiological surveillance and control network has also been established in the EU. It was also noted that accelerated marketing of medicinal products, including vaccines, is possible even when some clinical data are not available. Vaccines were considered to be medicinal products that are subject to regulations and procedures adopted at the European Union level. It was pointed out that the whole society should be aware of the value of vaccination. It is necessary, in the face of false and inaccurate information, to conduct information campaigns on the dangers of infectious diseases that are preventable by vaccination. Attention was also paid to the negative effects of anti-vaccination movements, stating that as a result of their actions a significant part of the population in the EU countries evades vaccination. (original abstract)
Pojawienie się koronawirusa dowodzi, że Europa jest w gruncie rzeczy jednym organizmem, a olbrzymia mobilność jej mieszkańców wskazuje, że o ochronie zdrowia należy myśleć w kategoriach całego kontynentu czy nawet globalnie. Słusznie więc polityka zdrowotna w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej została potraktowana w art. 168 jako samodzielna polityka Unii Europejskiej. Oparta jest ona jednak także o dość szczegółowe późniejsze regulacje. W treści tych regulacji zwrócono uwagę na znaczenie szczepień dla ochrony zdrowia publicznego oraz konieczność przekazywania informacji dotyczących chorób zakaźnych. Powołano także sieć nadzoru i kontroli epidemiologicznej w UE. Zauważono, że możliwe jest przyspieszone wprowadzenie do obrotu produktów leczniczych, w tym także szczepionek, nawet wtedy, gdy brak jest w odniesieniu do nich niektórych danych klinicznych. Uznano, że szczepionki są produktami leczniczymi, które podlegają przepisom i procedurom przyjętym na szczeblu Unii Europejskiej. Wskazano, że ogół społeczeństwa powinien być świadom wartości szczepień, a wobec nieprawdziwych i nieprecyzyjnych informacji konieczne jest prowadzenie kampanii informacyjnych o zagrożeniach związanych z chorobami zakaźnymi, które są możliwe do uniknięcia dzięki szczepieniom. Zwrócono także uwagę na negatywne skutki ruchów antyszczepionkowych, konstatując, że na skutek ich działań znacząca część populacji w państwach unijnych uchyla się od szczepień. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Tom
14
Numer
Strony
17--37
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Economics and Human Sciences in Warsaw, Poland
Bibliografia
 • Bach-Golecka D., Pomiędzy solidarnością a wspólnym rynkiem. Uwagi na tle orzecznictwa ETS dotyczącego usług medycznych, [in:] S. Biernat, S. Dudzik (eds), Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej. Nowe zjawiska i tendencje, Warszawa 2009.
 • Krajewska A., Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej, [in:] J. Barcz (ed.), Polityki Unii Europejskiej: polityki społeczne, aspekty prawne, Warszawa 2010.
 • Kumala K., Piecha J., Stankiewicz R., Procedura zmian istotnych typu II, [in:] R. Stankiewicz (ed.), Instytucje rynku farmaceutycznego, Warszawa 2016.
 • Malczewska M., [in:] K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer, A. Wróbel (ed.), Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Vol. II, Warszawa 2012.
 • Pyrć K., Ludzkie koronawirusy, Postępy Nauk Medycznych XXVIII (4B), Borgis, 2015.
 • Saganek P., Ochrona zdrowia, [in:] J. Barcz (ed.), Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, Vol. II, 2nd edn, Warszawa 2006.
 • Saganek P., Dostęp do usług medycznych w innych państwach członkowskich w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Przegląd Prawa Europejskiego i Międzynarodowego 2, 2008.
 • Sobczak J., Zdrowie publiczne a prawa pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, [in:] M. Urbaniak, R. Staszewski (eds), Aktualne problemy przemian systemu ochrony zdrowia w Polsce, Poznań 2017.
 • Sobczak J., Poważne transgraniczne zagrożenie zdrowia w systemie prawa unijnego, [in:] T. Gardocka, A. Fiutak, D. Jagiełło (eds), Aktualne problemy prawne w psychologii i medycynie, Warszawa 2018.
 • Sobczak J., Prawo a medycyna, Poznań 2018.
 • Świątkowski A., Karta Praw Społecznych Rady Europy, Warszawa 2006.
 • Świątkowski A., Prawo socjalne Rady Europy, Kraków 2006.
 • Wrześniewska-Wal I., Wspólnotowe regulacje prawne w obszarze zdrowia publicznego, Prawo i Medycyna 4, 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171661882

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.