PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2023 | nr 2 | 81--95
Tytuł artykułu

Przesłanki wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie uwarunkowań środowiskowych realizacji przedsięwzięcia

Warianty tytułu
Prerequisites for Imposing a Fine for Violation of the Environmental Conditions for the Implementation of a Project
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jedną z podstawowych dyrektyw ochrony środowiska jest zasada "zanieczyszczający płaci". Jej realizacji w praktyce służą między innymi kary pieniężne wymierzane za naruszanie warunków korzystania ze środowiska. Ich podstawę stanowią przede wszystkim decyzje określające uwarunkowania środowiskowe realizacji przedsięwzięć wydawane na podstawie ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dlatego w art. 136a ust. 1 tego aktu prawnego określono delikty administracyjne, za które należy wymierzyć karę pieniężną. Przy ustalaniu, czy zachodzą przesłanki ich wymierzenia, bardzo duże znaczenie ma zasada "zanieczyszczający płaci". Uwzględniając ją, karę należy wymierzyć za naruszenie warunków wynikających z decyzji obowiązujących zarówno w fazie realizacji przedsięwzięcia, jak i jego eksploatacji. Prowadząc postępowanie w tej kategorii spraw, nie można zapominać jednak o regułach wynikających z art. 189f Kodeksu postępowania administracyjnego, pozwalających na odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej.(abstrakt oryginalny)
EN
One of the basic directives of environmental protection is the "polluter pays" principle. Its implementation in practice is achieved, among other things, by fines imposed for violations of the conditions for using the environment. They are based primarily on decisions determining the environmental conditions for the implementation of projects issued under the Act of 3 October 2008 on sharing information on the environment and its protection, public participation in environmental protection, and on environmental impact assessments (Journal of Laws of 2021, item 2373). Therefore, Article 136a (1) of this Act specifies the administrative offenses for which a fine should be imposed. In determining whether the grounds for such a penalty exist, the "polluter pays" principle is of great importance. Taking it into account, a penalty should be imposed for violation of the conditions arising from the decision in force both during the implementation phase of the project and its operation. However, when conducting proceedings in this category of cases, one should not forget about the regulations under Article 189f of the Polish Code of Administrative Procedure, which allow for the waiver of fines.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
81--95
Opis fizyczny
Twórcy
 • radca prawny
Bibliografia
 • Błachnio-Parzych A., Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej jako zbieg reżimów odpowiedzialności represyjnej, Warszawa 2016.
 • Ciechanowicz-McLean J., Bukowski Z., Rakoczy B., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2013.
 • Dobrowolski G., Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, Toruń 2011.
 • Gruszecki K., Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych a zasada przezorności, "Państwo i Prawo" 2007/3.
 • Gruszecki K., Glosa do wyroku NSA z dnia 6 lutego 2014 r., II OSK 2136/12, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2015/4.
 • Gruszecki K., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2019.
 • Gruszecki K., Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, LEX 2020.
 • Kmieciak Z., Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego, Warszawa 2000.
 • Mincer M., Uznanie administracyjne, Toruń 1983.
 • Morawski L., Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz, Toruń 2002.
 • Rogalski M., Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność administracyjna, "Ius Novum" 2014, nr specjalny.
 • Stelmasiak J. [w:] Prawo ochrony środowiska, red. J. Stelmasiak, Warszawa 2009.
 • Warkałło W., Siła wyższa jako zasada nieodpowiedzialności i domniemanie przypadkowości szkody, "Państwo i Prawo" 1949/9-10.
 • Wronkowska S., Zieliński M., Ziembiński Z., Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1974.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171661966

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.