PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | 23(XXIII) | nr 4 | 109--119
Tytuł artykułu

Analiza trwania pracy zdalnej w czasie pandemii COVID-19

Warianty tytułu
Duration Analysis of Remote Work During Covid-19 Pandemic
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W wyniku zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wprowadzono wiele rozwiązań mających na celu zapewnienie dystansu społecznego. W obszarze rynku pracy takim rozwiązaniem stała się praca zdalna. Celem artykułu jest analiza czasu trwania pracy w formie zdalnej oraz zbadanie wpływu wybranych zmiennych na czas przeżycia. W badaniu wykorzystano estymator Kaplana-Meiera oraz model regresji Coxa. Dane pochodzą z badania ankietowego zrealizowanego przez autorów w 2021 roku. Przeprowadzona analiza dostarczyła informacji na temat charakterystyk grup bardziej narażonych na ryzyko rezygnacji z pracy zdalnej i powrotu do pracy w formie stacjonarnej. Zmienne takie jak rodzaj organizacji, płeć i wiek mogą być według przeprowadzonych badań postrzegane jako determinanty czasu świadczenia pracy w formie zdalnej.(abstrakt oryginalny)
EN
As a result of the epidemic threat related to the spread of the COVID-19 infectious disease, many solutions have been introduced to ensure social distance. In the area of the labor market, remote work has become such a solution. The aim of the article is to analyze the duration of remote work and to examine the relationship between selected variables and survival time. The Kaplan-Meier estimator and the Cox regression model were used in the study. The data comes from a survey conducted by the authors in the 2021. The analysis provided information on the characteristics of groups at greater risk of quitting remote work and returning to stationary work. Variables such as the type of organization, gender and age can, according to conducted research, be perceived as determinants of the time of remote work.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Bieszk-Stolorz B., Markowicz I. (2019) Analiza trwania w badaniach ekonomicznych. Modele nieparametryczne i semiparametryczne. CEDEWU, Warszawa.
 • Cox D. R. (1972) Regression Models and Life Tables. Journal of the Royal Statistical Society, 34, 187-220.
 • GUS (2020, 2021) Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce (I, II, III, IV kwartał).
 • Himstedt K. (2021) Realizacja funkcji pracy a praca zdalna w dobie pandemii covid-19 [w:] Stępniak-Kucharska A., Piekut M. (red.) Współczesne problemy gospodarcze - gospodarki w czasach kryzysu. Część II, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Politechnika Warszawska, Płock, 16-27.
 • Kaplan E. L., Meier P. (1958) Nonparametric Estimation from Incomplete Observations. Journal of The American Statistical Association, 53(282), 458-481.
 • Kleinbaum D. G., Klein M. (2004) Survival analysis. A Self-Learning Text. Springer, New York.
 • Kodeks pracy - projekt nowelizacji z dnia 3 czerwca 2022 r.
 • Markowicz I. (2015) Badanie kohort firm w analizie trwania. Ekonometria. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 4(50), 105-125.
 • Mendonça I, Coelho F, Ferrajão P, Abreu A. M. (2022) Telework and Mental Health during COVID-19. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(5):2602, 1-23.
 • Moczydłowska J. M. (2021) Nowe trendy na rynku pracy - praca w systemie home office w percepcji polskich menedżerów. Marketing i Rynek/ Journal of Marketing and Market Studies, 28(4), 18-26.
 • Morzejewska K., Chomicki M. (2020) Psychospołeczne aspekty pracy zdalnej. Wyniki badań przeprowadzonych w trakcie trwania pandemii COVID-19. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 3(987), 31-44.
 • Muster R. (2022) Pandemia Covid-19 a zmiana modelu pracy. Polska na tle krajów Unii Europejskiej. Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica, 81, 29-44.
 • Niebuhr F., Borle P., Börner-Zobel F., Voelter-Mahlknecht S. (2022) Healthy and Happy Working from Home? Effects of Working from Home on Employee Health and Job Satisfaction. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(3):1122, 1-14.
 • PARP (2021) Aspekty pracy zdalnej z perspektywy pracownika, pracodawcy i gospodarki. Stan na 15 grudnia 2021. Raport tematyczny.
 • Pelissier C., Paredes J., Moulin M., Bitot T., Fakra E., Fontana L. (2021) Telework and Psychological Health in Hospital Staff during the First Wave of the COVID-19 Epidemic in France. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(19):10433, 1-11.
 • Polski Instytut Ekonomiczny (2020) Nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach przed, w trakcie i po pandemii COVID-19. Warszawa.
 • Raišienė A. G., Rapuano V., Varkulevičiūtė K., Stachová K. (2020) Working from Home-Who Is Happy? A Survey of Lithuania's Employees during the COVID-19 Quarantine Period. Sustainability, 12(5332), 1-23.
 • Ustawia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842)
 • Eurostat: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfst_hhwahchi&lang=en (dostęp z dnia: 17.10.2021 r.)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171661984

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.