PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 6 | 19--25
Tytuł artykułu

Klauzula obejścia prawa w Ordynacji podatkowej

Warianty tytułu
Clause Circumvent the Law in the Tax Code
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wprowadzenie do polskiego prawa ogólnej klauzuli obejścia prawa podatkowego wydaje się nieuniknione. Resort finansów jest zdeterminowany w walce z agresywną optymalizacją podatkową, czego wsparcie stanowią Zalecenia Komisji Europejskiej. Dyskusja na temat tego, czy ten pomysł zasługuje na aprobatę, może być przedmiotem sporu, jednak istotniejsze jest to by uważnie przyglądać się pracom legislacyjnym i antycypować skutki wprowadzenia proponowanych rozwiązań. Wysoce prawdopodobne jest jej wejście w życie, ale ważne, by nie prowadziła do obchodzenia standardów przyjętych w demokratycznym państwie prawa. Celem artykułu jest przedstawianie zarysu instytucji klauzuli obejścia przepisów prawa podatkowego w świetle rozwiązań prawnych przyjętych w ordynacji podatkowej oraz ewentualnych skutków związanych z jej funkcjonowaniem.(abstrakt oryginalny)
EN
Introduction to the Polish law a general clause to circumvent the tax law seems inevitable. The finance ministry is determined to combat aggressive tax optimization, which are supporting the European Commission Recommendation. The discussion on whether the idea deserves approval, may be the subject of dispute, but it is important to closely following legislative work and anticipate the effects of the proposed solutions. It is highly probable its entering into force, but it's important not to lead to circumventing the standards adopted in a democratic state of law. The purpose of this article is to present the outline of the clause to circumvent the tax law in the light of the legal solutions adopted in the Tax Code and the possible consequences associated with its functioning.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
19--25
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Brzeziński, B. (2003). Prawo materialne czy procedura podatkowa - dylemat kwalifikacji art. 24b § 1 Ordynacji podatkowej. Kwartalnik Prawa Podatkowego (4), 10-13.
 • Brzeziński, B. (2004). Narodziny i upadek orzeczniczej doktryny obejścia prawa podatkowego. Przegląd orzecznictwa podatkowego, (1), 7.
 • Dauter, B. (2011). Ordynacja podatkowa. Komentarz (819). Warszawa: Lexis Nexis.
 • Dolata, S. (2011). Podstawy wiedzy w polskim systemie podatkowym (46). Warszawa: Wolters Kluwers Polska.
 • Dzwonkowski, H. (2005). Procedury podatkowe gwarancje procesowe czy instrument fiskalizmu (52-53). Warszawa: C.H. Beck.
 • Gąsowska, A. (2011). Wystąpienie organu podatkowego do sądu powszechnego na podstawie art. 199a § 3 o.p. - wybrane zagadnienia (133). W: M. Popławski (red.). Ordynacja podatkowa zagadnienia proceduralne. Białystok: Temida.
 • Karwat, P. (2003), Obejście prawa podatkowego na tle art. 24b znowelizowanej Ordynacji podatkowej, Przegląd Podatkowy, (2), 48.
 • Kalinowski, M. (2003). Wykładnia oświadczeń woli oraz ich pozorność w prawie podatkowym. Przegląd Podatkowy, (1), 49.
 • Kazimieryczyk-Jachowicz, A. (2007). Klauzula obejścia prawa podatkowego. Rejent, (4), 122-123.
 • Kosikowski, C. (2006). Autonomia prawa podatkowego. Głos krytyczny. Przegląd Podatkowy, (7), 5.
 • Ladziński, A. (2008). Prawne granice optymalizacji podatkowej. Przegląd Podatkowy, (6), 18.
 • Modzelewski, W. (2005). Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego (56-57). Warszawa: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
 • Nowak, T. (2008). Kompetencje organów podatkowych w zakresie ustalania skutków podatkowych czynności prawnej adekwatnych do zamierzonego i zrealizowanego rezultatu gospodarczego. Przegląd Podatkowy (załącznik), (12), 11-15.
 • Prejs, E. (2006). Nadużycie prawa podmiotowego w prawie podatkowym. Przegląd Podatkowy, (10), 29.
 • Stanik, K. J. (2008). Obejście i nadużycie prawa w prawie podatkowym. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, (5), 50.
 • Zalasiński, A. (2006). Zakaz dyskryminacji w sferze podatków bezpośrednich w prawie podatkowym Wspólnoty Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. (DzU 1963, nr 16, poz. 93 z późn. zm).
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks poste ̨powania cywilnego (DzU 1964, nr 43, poz. 296).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU 1997, nr 137, poz. 926).
 • Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU 2002, nr 169, poz. 1387 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU 2005, nr 143, poz. 1199).
 • Konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r. (DzU 1996, nr 110, poz. 527).
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Singapurze dnia 23.04.1993 r. (DzU 1994, nr 38, poz. 139).
 • Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Warszawie dnia 21.06.1989 r. (DzU 1990, nr 8, poz. 46.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004 r. (K 4/2003, OTK ZU 2004/5A poz. 41). Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego z 23.11.2005 r. - w sprawie obejścia prawa podatkowego (RPO RPO-508405-VI/05).
 • Wyrok Trybunał Konstytucyjny z dnia 14 czerwca 2006 r. (K 53/05, OTK 2006).
 • Wyrok w sprawie C-196/04 Cadbury Schweppes, ECR 2006, s. I-7995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171662070

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.