PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 6 | 25--32
Tytuł artykułu

Wsparcie publiczne w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych

Warianty tytułu
Public Support for the European Union and the United States
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza porównawcza zagadnienia wsparcia publicznego w Unii Europejskiej i Stanach zjednoczonych. Podczas gdy w Unii Europejskiej wypracowano w tym względzie rozbudowany zespół norm o charakterze kompleksowego systemu, w przypadku Stanów Zjednoczonych, jak się prima facie wydaje, nie można mówić o rozwiązaniach systemowych. Nie oznacza to jednak, iż brak jest jakichkolwiek ram prawnych w dziedzinie regulacji wsparcia publicznego na poziomie stanowym i lokalnym. Artykuł skupia się zatem na wypracowanej w amerykańskim orzecznictwie doktrynie Dormant Commerce Clause, jako potencjalnym punkcie oparcia dla ram prawnych w zakresie subsydiów i innych środków wspierających przedsiębiorstwa. Punkt odniesienia dla prowadzonej analizy stanowią jednak rozwiązania unijne - zapatrywania judykatury i doktryny amerykańskiej przedstawiane są na tle wypracowanych w Unii Europejskiej poglądów w zakresie poszczególnych elementów konstrukcyjnych pomocy państwa. Jak się wydaje zróżnicowany stopień złożoności i kompleksowości regulacji wsparcia publicznego w ramach obu analizowanych porządków prawnych jest wynikiem dostosowania do poziomu rozwoju danego rynku. Jednocześnie jednak zróżnicowany stopień regulacji nie pozostaje bez wpływu na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw amerykańskich i europejskich - system prawny w USA, poprzez słabszą kontrolę wsparcia publicznego, wydaje się potencjalnie wzmacnia pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw amerykańskich na rynku globalnym.(abstrakt oryginalny)
EN
This article analyses the issue of public support in US and UE in a comparative basis. European Union has developed sophisticated and elaborate set of rules for regulating state aids, so that one can say it creates a complex system, whereas United States seems to lack such a system. This does not necessarily means that there is no legal framework for managing public support in US on sub-federal level. This article focuses on, developed by the american judiciary, Dormant Commerce Clause doctrine as a potential source of the legal framework for the regulation of public subsidies and other measures that might affect competition by favoring certain undertakings. European state aid regime however provides a benchmark against which comparative analysis of american judicial framework is made. Both american and european regulation seems to be tailored to the level of development of the respective single/internal market, but at the same time, modest legal regime in the US seems to give american companies a competitive advantage in the global market.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
25--32
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • Almunia, J. (2014). Competition policy for the postcrisis world: A perspective. Przemówienie wygłoszone na konferencji Celebrating the Ten Years of the Global Competition Law Centre. Bruges.
 • Bernard, C. (2009). Restricting Restrictions: Lessons for the EU from the US? Cambridge Law Journal, 68(3), 575-606.
 • Blauberger, M., Krämer, R.U. (2013). European Competition vs. Global Competitiveness: Transferring EU Rules on State Aid and Public Procurement Beyond Europe, Journal of Industry, Competition and Trade, 13(1), 171-186.
 • Buendía Sierra, J.L. (2013). Minimizing distortive State aid: the role of EU competition policy and developing countries. Referat wygłoszony na konferencji Pre-ICN Forum 2013, 12th Annual Conference of the International Competition Network. Warszawa http://icwarsaw2013.org/pre-icn/pre-icn- 2a - Buendia - - - Minimizing - distortive - State - aid.pdf (30.01.2014).
 • Clift, B. (2013). Economic Patriotism, the Clash of Capitalisms, and State Aid in the European Union. Journal of Industry, Competition and Trade, 13(1), 101-117.
 • Coenen, D.T. (1998). Business Subsidies and the Dormant Commerce Clause. The Yale Law Journal, 107 (4), 965-1053 http://digitalcom- mons.law.uga.edu/fac - artchop/857 (30.01.2014).
 • Ehlermann, C.D., Goyette, M. (2006). The Interface between EU State Aid Control and the WTO Disciplines on Subsidies. European State Aid Law Quarterly, (4), 695-718.
 • Flynn, L. (2013). Grand Chamber Ruling in the France Télécom Case: The concept of ,,offer'' of a State aid. Journal of European Competition Law & Practice, 4(5), 413-415.
 • Götz, V. (1999). Prawo subwencyjne. W: M.A. Dauses, Prawo gospodarcze Unii Europejskiej (937-987). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Haibach, G. (1999). The Interpretation of Article 30 of the EC Treaty and the ''Dormant'' Commerce Clause by the European Court of Justice and the US Supreme Court. International and Comparative Law Quarterly, 48(1), 155-167.
 • Kurcz, B. (2009). Między ustami a brzegiem pucharu - gdzie jest pomoc państwa? Definicja pomocy państw w świetle orzecznictwa ETS-u. W: B. Kurcz (red.), Pomoc państwa. Wybrane Zagadnienia. Warszawa: C.H. Beck.
 • Kurcz, B. (2012). Artykuł 107 . W: A. Wróbel (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. (tom II, 423-457). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Nykiel-Mateo, A. (2009). Pomoc państwa a ogólne środki interwencji w europejskim prawie wspólnotowym. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Mettler, S. (2011). The Submerged State: How Invisible Government Policies Undermine American Democracy. Chicago/London: The University of Chicago Press.
 • Rubini, L. (2009). The Definition of Subsidy and State Aid. Oxford/New York: Oxford University Press.
 • Schmauch, M. (2012). EU Law on State Aid to Airlines: Law, Economics and Policy. Berlin: Lexxion Publisher.
 • Schultz, D. (red.). (2005). Encyclopedia of the Supreme Court. New York: Facts On File.
 • Slocock, B. (2002). The Market Economy Investor Principle. Competition policy newsletter, (2), 23-26 http://ec.europa.eu/competition/publica- tions/cpn/cpn2002 - 2.pdf (30.01.2014).
 • Stoczkiewicz, M. (2011). Pomoc państwa dla przedsiębiorstw energetycznych w prawie Unii Europejskiej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Wood, D.P. (2013). State Aid Management in the United States, European State Aid Law Quarterly, (1), 40-45.
 • Komisja Europejska. (2014). Communication from the Commission. Draft Commission Notice on the notion of State aid pursuant to Article 107(1) TFEU. Brussels: Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/competition/ consultations/2014 - state - aid - notion/draft - guidance - en.pdf (02.02.2014).
 • Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. (2011). Global Forum on Competition. Roundtable on competition, state aids and subsidies. Paris: Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. http://search.oecd.org/ officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/GF%28 2010%295&docLanguage=En (01.02.2014).
 • Sprawa C-305/89 Republika Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX: 61989CJ0305:EN:PDF (02.02.2014).
 • Sprawa C-372/97 Republika Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX: 61997CJ0372:EN:HTML (02.02.2014).
 • Sprawa New Energy Co. of Indiana v. Limbach. (1988), http://laws.find- law.com/us/486/269.html - (02.02.2014).
 • Sprawa South-Central Timber Development, Inc. v. Wunnicke. (1984), http://laws.findlaw.com/us/467/ 82.html (02.02.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171662076

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.