PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | 14 | nr 3 | 176--189
Tytuł artykułu

Amendment to National Provisions Implementing the Hague Convention

Autorzy
Warianty tytułu
Nowelizacja krajowych przepisów dotyczących wykonywania konwencji haskiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article discusses issues related to the recently amended provisions of the Code of Civil Procedure with regard to proceedings in the case of an application to return a child filed under the Hague Convention. The amended Act changes the jurisdiction of a court in these matters, transferring it from the level of a lowest regional court to selected district courts, and in appeal proceedings, the only competent court is the Court of Appeal in Warsaw. The Act also introduces the possibility of lodging a cassation appeal against the decision of the second-instance court. As the Ministry of Justice, the author of the Bill, directly claims, the aim of the regulation is to 'protect Polish children'. As a result, the Act raises extralegal emotions. With this in mind, and primarily considering the purpose of the Convention, which is the best interests of the child, the assessment of the amendments should be made with great caution. (original abstract)
Artykuł dotyczy problematyki związanej z dokonaną w ostatnim czasie nowelizacją przepisów kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania w sprawie wniosku o wydanie dziecka złożonego na podstawie konwencji haskiej. Ustawa ta dokonuje zmiany właściwości rzeczowej sądu w tych sprawach, przenosząc je z poziomu sądu rejonowego do wybranych sądów okręgowych, a w postępowaniu odwoławczym jako jedyny właściwy określa Sąd Apelacyjny w Warszawie. Ustawa wprowadza także możliwość złożenia skargi kasacyjnej od postanowienia sądu drugiej instancji. Jak wprost przyznaje Ministerstwo Sprawiedliwości, będące autorem projektu ustawy, jej celem jest "ochrona polskich dzieci". Powoduje to, że ustawie towarzyszą pozaprawne emocje. Mając to na względzie, a przede wszystkim patrząc na cel konwencji, jakim jest dobro dziecka, ocena dokonanych zmian powinna być dokonywana z dużą ostrożnością. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Tom
14
Numer
Strony
176--189
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Jagiellonian University in Kraków, Poland
Bibliografia
 • Biedrzycka I., Dobro dziecka w świetle konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, Kortowski Przegląd Prawniczy 1, 2012.
 • Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, Uwagi do projektu ustawy, przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości (UD 123), o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych oraz zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw, BSA I-021-12/17.
 • Błeszyński J., Rodkiewicz-Ryżek A., Ochrona praw dziecka w świetle standardów polskich i międzynarodowych, Pedagogia Christiana 2/30, 2012.
 • Kulas M., Praktyka stosowania Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (cz. 1), Palestra 5-6, 2009.
 • Kuźniak L., Praktyka stosowania Konwencji haskiej, dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, Biuletyn Informacyjny Rzecznika Praw Dziecka 1-2, 2009.
 • Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z 7 lutego 2017 r. w przedmiocie projektu ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych oraz zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw.
 • Szczęch D., Ochrona praw dziecka w konwencjach międzynarodowych, m.wspia.eu/file/20244/08- -SZCZĘCH+DOROTA.pdf.
 • Szmigiel K., Ochrona praw dziecka w świetle regulacji prawa międzynarodowego i polskiego, Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM 8, 2018.
 • http://www.waw.sa.gov.pl/index.php?p=m&idg=mg,77,79,129
 • https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/publications1/?dtid=42&cid=24
 • https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,11592,chronimy-prawa-polskich-dzieci---ruszaja -nowe.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171662126

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.