PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 7 | 15--21
Tytuł artykułu

Uchwały i inne akty związków przedsiębiorców jako źródło ograniczenia konkurencji w postępowaniach o zamówienie publiczne

Warianty tytułu
Resolutions and Other Acts of Associations of Undertakings as a Source of Restriction of Competition in Public Procurement Procedures
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy ograniczeń konkurencji w sferze zamówień publicznych, których źródłem są uchwały i inne akty związków przedsiębiorców. Na podstawie ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (DzU nr 50, poz. 331 ze zm.) akty związków przedsiębiorców stanowią rodzaj porozumień i mogą podlegać ocenie jako porozumienia ograniczające konkurencję. W artykule omawiane są sposoby negatywnego oddziaływania na konkurencję w przetargach publicznych przez związki przedsiębiorców. Związki przedsiębiorców mogą: ograniczać swoim członkom możliwość udziału w przetargach publicznych, by zmusić zamawiającego do zmiany niekorzystnych kryteriów oceny ofert; zakazywać swoim członkom udziału w przetargach i konkursach, wymuszając na zamawiających zastosowanie niekonkurencyjnych trybów udzielania zamówienia; ograniczać rywalizację między swoimi członkami, narzucając im warunki ofert. Ponieważ członkami związków przedsiębiorców są nierzadko wszyscy lub większość uczestników rynku, siła oddziaływania ich praktyk może być znacznie wyższa niż wielu zmów przetargowych, które niejednokrotnie zawierane są tyko przez dwóch lub najwyżej kilku przedsiębiorców.(abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns restrictions of competition in the field of public procurement, which has their source in resolutions and other acts of associations of undertakings. The Act of 16 February 2007 on Competition and Consumer Protection (O.J. L. of 2007 No 50 item 331) classifies acts of such associations as a type of agreements. Therefore acts of associations of undertakings can be assessed as competition-restricting agreements. The article discusses the negative impact of associations of undertakings on competition in public procurement proceedings. Such associations may: - restrict its members' opportunity to participate in public procurement procedure in order to force contracting authority to change unfavorable contract award criteria, - prohibit its members to participate in public procurement procedure in order to force contracting authority to use non-competitive contract award procedures, - restrict competition between its members by shaping the conditions of their tenders. As associations of undertakings can often unite all or most of undertakings operating on specified relevant market, the impact of their practices on market may be much higher than in number of bid-rigging, while the abovementioned anticompetitive agreements are often concluded between two or at most a few undertakings.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
15--21
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Nauk Prawnych PAN
Bibliografia
 • Jurczyk, Z. (2012). Kartele w polityce konkurencji Unii Europejskiej. Warszawa: C.H. Beck.
 • Jurkowska A. (2009) W: T. Skoczny, A. Jurkowska, D. Miąsik (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Król-Bogomilska, M. (2013). Zwalczanie karteli w prawie antymonopolowym i karnym. Warszawa: Scholar.
 • Lackowska-Wandas, A. (2013) Analiza możiwości zastosowania kryteriów oceny ofert innych niż cena na gruncie ustawy - Prawo zamówień publicznych. Prawo Zamówień Publicznych, (2).
 • Materna, G. (2009). Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Materna, G. (2013a). Ochrona rynku przed konkurentem działającym nielegalnie jako przesłanka oceny porozumienia w aspekcie art. 101 TFUE - glosa do wyroku TS z 7.02.2013 r. w sprawie C-68/12 Protimonopolny urad Slovenskej republiky przeciwko Slovenská sporitel'nˇa a.s. Europejski Przegląd Sądowy, (9), s. 44.
 • Materna, G. (2013). Zakres podmiotowy zakazu zmów przetargowych w polskim prawie ochrony konkurencji i prawie karnym. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (12), 4-13.
 • Matlak, E. (2011). Problematyki kryteriów oceny ofert przetargowych Prawo Zamówień Publicznych, (1).
 • Miąsik, D. (2004). Reguła rozsądku w prawie antymonopolowym. Studium prawno porównawcze. Kraków: Zakamycze.
 • Podrecki, P. (2014). W: M. Kępiński (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo konkurencji (Tom 15). Warszawa: C.H.Beck.
 • Polityka Konkurencji na lata 2011-2013. Poziom I. Obszar A. Priorytet 1; www.uokik.gov.pl. (16.01.2014).
 • Semeniuk, P. (2013). ,,Polskie zmowy przetargowe'' - krytyka. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 1(2).
 • Stawicki, E. (2011). W: A. Stawicki, E. Stawicki (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Szostak, R. (2006). Glosa do wyroku SN z dnia 26 lutego 2004 r., III SZ 4/03. Samorząd Terytorialny, (4).
 • Wojtczak, D.E. (2010). Zwalczanie zmów przetargowych w Polsce. Państwo i Prawo, (7).
 • Zawłocka-Turno, A. (2012). Zmowa przetargowa czy działanie zgodne z prawem? Problemy na styku prawa konkurencji i prawa zamówień publicznych. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 4(1).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171662156

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.