PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2022 | nr 12 | 37--44
Tytuł artykułu

The Image of the National Art Museums Among Young Audiences Interested and Not Interested in Art

Warianty tytułu
Wizerunek muzeów narodowych o profilu artystycznym wśród młodych odbiorców zainteresowanych i niezainteresowanych sztuką
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The study aimed to compare the image of the national art museums in Poland among respondents studying art-related and non-art-related faculties and to identify significant differences in the image of national museums among those two groups surveyed. The study was conducted using a questionnaire survey among a purposely selected group. To evaluate whether differences in the image of Polish national art museums between the described groups of respondents are statistically significant, Student t-tests for independent samples were done. Although significant differences were found between the study groups, they were not as significant as expected. Students of art-related courses better perceive the national art museums, but even in this group, the image of the studied institutions is rather neutral. Respondents from both groups associate national art museums in Poland primarily with education and school trips. National art museums do not appear to young audiences as friendly and egalitarian places; at the same time, respondents do not see them as elite or prestigious institutions. While this does not mean an image failure for the museums surveyed, they should make an effort to make young audiences find them more welcoming. (original abstract)
Badanie miało na celu porównanie wizerunku muzeów narodowych o profilu artystycznym w Polsce wśród respondentów studiujących na kierunkach związanych ze sztuką i na kierunkach niezwiązanych ze sztuką oraz identyfikację istotnych różnic w postrzeganiu muzeów narodowych pomiędzy badanymi grupami. Przeprowadzono bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe wśród celowo wybranych respondentów. Celem sprawdzenia, czy różnice w postrzeganiu polskich muzeów narodowych o profilu artystycznym pomiędzy badanymi grupami są istotne, wykonano testy t-Studenta dla prób niezależnych. Pomimo że stwierdzono istotne różnice pomiędzy badanymi grupami, nie były one tak znaczące, jak się spodziewano. Muzea narodowe o profilu artystycznym lepiej postrzegają studenci kierunków związanych ze sztuką, ale nawet w tej grupie wizerunek badanych instytucji jest raczej neutralny. Respondenci z obu grup kojarzą badane instytucje przede wszystkim z edukacją i wycieczkami szkolnymi. Muzea narodowe o profilu artystycznym nie jawią się młodym odbiorcom jako miejsca przyjazne i egalitarne; jednocześnie respondenci nie postrzegają ich jako instytucji elitarnych czy prestiżowych. Choć nie oznacza to wizerunkowej porażki badanych muzeów, powinny one podjąć wysiłek, by młodzi odbiorcy postrzegali je jako miejsca otwarte i warte odwiedzin. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
37--44
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznań University of Economics and Business
Bibliografia
 • Barron, P., & Leask, A. (2017). Visitor engagement at museums: Generation Y and 'Lates' events at the National Museum of Scotland. Museum Management and Curatorship, 32(5), 473-490.
 • Batat, W. (2020). How can art museums develop new business opportunities? Exploring young visitors' experience. Young Consumers, 15.04.2020. https://doi.org/10.1108/YC-09-2019-1049
 • Bira, M., Zbuchea, A., & Romanelli, M. (2020). Romanian Museums under Scrutiny. Management Dynamics in the Knowledge Economy, 8(3), 297-320.
 • Blasco-Lopez, F., Recuero Virto, N., Aldas Manzano, J., & Cruz Delgado, D. (2019). Facebook's power: Factors influencing followers' visit intentions. Spanish Journal of Marketing - ESIC, 23(1), 95-117. https://doi.org/10.1108/SJME-06-2018-0032
 • Bronner, F., & de Hoog, R. (2019). Conspicuous leisure: The social visibility of cultural experiences. International Journal of Market Research, 147078531988071. https://doi.org/10.1177/1470785319880715
 • Burton, C., & Scott, C. (2003). Museums: Challenges for the 21st Century. International Journal of Arts Management, 5(2), 56-68.
 • Campbell, W. K., Campbell, S. M., Siedor, L. E., & Twenge, J. M. (2015). Generational differences are real and useful. Industrial and Organizational Psychology, 8(3), 324-331.
 • Cerquetti, M. (2016). More is better! Current issues and challenges for museum audience development: A literature review. Journal of Cultural Management & Policy, 6(1).
 • Chynoweth, A., Lynch, B., Petersen, K., & Smed, S. (2020). Museums and social change. Challenging the Unhelpful Museum. Routldege.
 • Cotter, K. N., Fekete, A., & Silvia, P. J. (2022). Why do people visit art museums? Examining visitor motivations and visit outcomes. Empirical Studies of the Arts, 40(2), 275-295. https://doi.org/10.1177/02762374211011740
 • Fronzetti Colladon, A., Grippa, F., & Innarella, R. (2020). Studying the association of online brand importance with museum visitors: An application of the semantic brand score. Tourism Management Perspectives, 33. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2019.100588.
 • Gargiulo, R., Bifulco, F., & Russo Spena, T. (2021). Digital targeted communication: An integrated approach. In: T. Russo Spena, F. Bifulco (Eds), Digital transformation in the cultural heritage sector (199-219). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-63376-9_10
 • Gil, M. S., & Ritchie, J. R. B. (2009). Understanding the museum image formation process: A comparison of residents and tourists. Journal of Travel Research, 47(4), 480-493. https://doi.org/10.1177/0047287508326510
 • Gofman, A., Moskowitz, H. R., & Mets, T. (2011). Marketing museums and exhibitions: What drives the interest of young people. Journal of Hospitality Marketing & Management, 20(6), 601-618. https://doi.org/10.1080/19368623.2011.577696
 • GUS. (2018). Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2018/2019. Gdańsk.
 • Hughes, K., & Moscardo, G. (2017). Connecting with new audiences: Exploring the impact of mobile communication devices on the experiences of young adults in museums. Visitor Studies, 20(1), 33-55. https://doi.org/10.1080/10645578.2017.1297128
 • Hyun, H., Park, J., Ren, T., & Kim, H. (2018). The role of ambiances and aesthetics on millennials' museum visiting behavior. Arts and the Market, 8(2), 152-167. https://doi.org/10.1108/aam-04-2017-0006
 • Jureniene, V., & Peseckiene, D. (2020). Art gallery visitors' motivations. Information Sciences/Informacijos Mokslai, 89, 17-33. https://doi.org/10.15388/Im.2020.89.37
 • Macalik, J. (2020). Zintegrowana komunikacja marketingowa w działalności polskich muzeów. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Manolika, M., & Baltzis, A. (2022). Concert hall, museum, cinema, and theater attendance: What difference do audience motivations and demographics make? Empirical Studies of the Arts, 40(1), 37-56. https://doi.org/10.1177/0276237420979569
 • McCall, V., & Gray, C.S. (2014). Museums and the 'new museology': Theory, practice and organisational change. Museum Management and Curatorship, 29, 19-35. https://doi.org/10.1080/09647775.2013.869852
 • Moreno-Gil, S., & Ritchie, J. R. B. (2017). Research based guidelines for effective visitation management of museums' image. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 11(4), 534-550. https://doi.org/10.1108/ijcthr-01-2017-0007
 • Nguyen, V. H., Truong, T. X. D., Pham, H. T., Tran, D. T., & Nguyen, P. H. (2021). Travel intention to visit tourism destinations: A perspective of Generation Z in Vietnam. The Journal of Asian Finance, Economics, and Business, 8(2), 1043-1053.
 • Ostrowska, I., & Gracz, L. (2013). Młodzi nabywcy na e-zakupach. Agencja Wydawnicza Placet.
 • Ozuem, W., Willis, M., Howell, K., Lancaster, G., & Ng, R. (2021). Determinants of online brand communities' and millennials' characteristics: A social influence perspective. Psychology and Marketing, 38(5), 794-818. https://doi.org/10.1002/mar.2147
 • Skutnik, J. (2019). Młodzi dorośli w kulturze - casus muzeum. Cieszyński Almanach Pedagogiczny, 6, 90-127.
 • Śmiałowicz, K. (2019). Marketing communications of national art museums in Poland - barriers and opportunities for adopting a brand identity. In: N. R. Potoczek & A. Ujwary-Gil (Eds), Organizations in the face of growing competition in the market 2, (147-167). Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.
 • Śmiałowicz, K. (2020). Online Marketing Communication of Polish National Art Museums in Comparison to Selected European Museums. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, (3/37), 33-50.
 • Sobocińska, M. (2008). Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Szafraniec, K. (2011). Młodzi 2011. Kancelaria Premiera.
 • Tregua, M., López-Gúzman, T., & Bifulco, F. (2022). Museums in a changing context: Ten challenges for managers. In: F. Bifulco & M. Tregua (Eds), Handbook of research on museum management in the digital era (1-19). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-9656-2
 • Willems, K., Brengman, M., & Van Kerrebroeck, H. (2019). The impact of representation media on customer engagement in tourism marketing among millennials. European Journal of Marketing, 53(9), 1988-2017. https://doi.org/10.1108/EJM-10-2017-0793
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171662178

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.