PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2023 | nr 1 | 34--40
Tytuł artykułu

Dostęp organów KAS do informacji podatkowych - praktyczne problemy

Warianty tytułu
Access to Tax Information by Authorities of the National Revenue Administration. Practical Problems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Instytucja informacji podatkowych na żądanie jest znana i stosowana w praktyce organów administracji skarbowej od wielu lat. Odnoszące się do niej uregulowania znalazły swoje miejsce zarówno w ustawie z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p. - jak i w obowiązującej do marca 2017 r. ustawie z 28.09.1991 r. o kontroli skarbowej - dalej u.k.s. Wydawało się, że swoista implementacja dotychczasowych rozwiązań obowiązujących w analizowanej materii do regulacji prawnych normujących postępowanie nowej Krajowej Administracji Skarbowej jest tylko formalnością i zapewni niezachwianą kontynuację korzystania ze wskazanego instrumentu. Na przestrzeni ostatnich lat pojawiło się jednak wiele wątpliwości co do zakresu jego stosowania, które zdają się wykluczać sens jego dalszego funkcjonowania w obecnym kształcie. W artykule przybliżono istotę instytucji informacji podatkowych jako bardzo istotnego instrumentu wykorzystywanego w działalności organów KAS, dokonując jednocześnie przeglądu orzecznictwa sądowoadministracyjnego odnoszącego się do przepisu art. 45 ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej - dalej ustawa o KAS. Pokazano w szczególności zmianę linii orzeczniczej, jaka dokonała się w związku z nowelizacją tego przepisu w 2018 r. i spowodowała, że w obecnym kształcie prawnym uległa wypaczeniu istota analizowanego instrumentu, w związku z czym niezbędna jest w tej materii określona zmiana legislacyjna.(abstrakt oryginalny)
EN
The institution of on-request tax information has been known and applied in the practice of revenue administration authorities for many years. The provisions relating to it were included both in the Act of 29 August 1997 - Tax Ordinance and in the Act of 28 September 1991 on Fiscal Inspection, which was in force until March 2017. It seemed that the sui generis implementation of the hitherto binding solutions in the analysed matter into legal regulations governing the activities of the new National Revenue Administration (KAS) was a mere formality and would ensure unbroken continuity in the use of this instrument. Over the last few years, however, a number of doubts have arisen about its scope of application, which seem to deprive its continued existence in the current form of any sense. The article takes a closer look at the essence of the institution of tax information as a very important instrument used in the activities of the KAS authorities, while reviewing the case law of administrative courts relating to Article 45 of the Act of 16 November 2016 on the National Revenue Administration. In particular, a change in the line of case law following the amendment of this provision in 2018 is shown to have distorted the essence of the instrument in question in its current legal form. Consequently a specifi c legislative amendment is necessary in this matter. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
34--40
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
  • Babiarz S., Dauter B., Gruszczyński B., Hauser R., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2009.
  • Dzwonkowski H., Ordynacja podatkowa. Rok 2008. Komentarz, Warszawa 2008.
  • Kosikowski C., Dzwonkowski H., Huchla A., Ustawa Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2000.
  • Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz, red. A. Melezini, Teszner, Warszawa 2018.
  • Melezini A., Zalewski D., Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz praktyczny, Warszawa 2011.
  • Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, Warszawa 2016.
  • Stolarski P., Przeszkody w dostępie do informacji bankowej, "Prawo i Podatki" 2013/8.
  • Szczurek B., Koncepcja ochrony praw podatnika, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171662240

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.