PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | tom 28, nr 3 | 17--35
Tytuł artykułu

Differentiation of Expenditure on Health and Life Insurance in Households in 2006-2020

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Along with the growing wealth of society, the demand for insurance, including health insurance, increases. In recent years, there has been significant interest in insurance products which guarantee access to private healthcare facilities. The waiting time for an appointment with a specialist is shorter than in public institutions, and such insurance offers quick diagnostics and high-quality services. The study aimed to determine the level and differentiation of health insurance expenditure in various types of households and its share in total insurance expenses. From 2006 to 2020, as shown by statistics, the highest expenditure on health insurance was recorded in the households of nonmanual workers (PLN 19.72 per person per year on average) and the lowest - in farmers' families (8.85 per person per year on average). The indicator of the diversification of insurance expenditure structures for the surveyed households calculated for 2020 showed that farmers' households had a significantly different (various) structure of expenditure on insurance than that observed in other types of households (total vpq = 0.96)(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
17--35
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
autor
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
Bibliografia
 • Borowska, A., Mikuła, A., Raczkowska, M., Utzig, M. (2020). Konsumpcja dóbr i usług w gospodarstwach domowych w Polsce. Warszawa: SGGW.
 • Campbell, J. (2006). Household finance. The Journal of Finance, 61(4), 1553-1604. DOI: 10.1111/j.1540-6261.2006.00883.x.
 • CBOS. (2021). Opinie na temat funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Komunikat z Badań CBOS, (125), 1-10. Retrieved October 2, 2022 from https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2021/K_125_21.PDF.
 • Fourquet, J., Zavala, D.E., Missmer, S., Bracero, N., Romaguera, J., Flores, I. (2019). Disparities in healthcare services in women with endometriosis with public vs private health insurance. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 221(6), 623.e1-623.e11. DOI: 10.1016/j.ajog.2019.06.020.
 • Garczarczyk, J., Mocek, M., Skikiewicz, R. (2014). Zachowania gospodarstw domowych na rynku usług finansowych w warunkach zmiennej koniunktury. Warszawa: CeDeWu.
 • Garman, S., Hampshire, R., Krishnan, R. (2008). Person-to-person lending: The pursuit of (more) competitive credit markets. In Proceedings of the International Conference on Information Systems, ICIS 2008, Paris, France, December 14-17, 2008. Retrieved August 26, 2022 from http://aisel.aisnet.org/icis2008/160.
 • Garman, E., Forgue, R. (2014). Personal Finance. Boston, MA: Cengage Learning.
 • Globerman, S. (2020). Canada Must Rethink Restrictions on Private Health Insurance - for the sake of Patients. Fraser Institute. Retrieved October 2, 2022 from https://policycommons.net/artifacts/420193/canada-must-rethink-restrictions-on-private-health-insurancefor-the-sake-of-patients/1390765/. CID: 20.500.12592/h735rs.
 • GUS (2007). Budżety Gospodarstw Domowych w 2006 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • GUS (2008). Budżety Gospodarstw Domowych w 2007 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • GUS (2009). Budżety Gospodarstw Domowych w 2008 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • GUS (2010). Budżety Gospodarstw Domowych w 2009 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • GUS (2011). Budżety Gospodarstw Domowych w 2010 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • GUS (2012). Budżety Gospodarstw Domowych w 2011 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • GUS (2013). Budżety Gospodarstw Domowych w 2012 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • GUS (2014). Budżety Gospodarstw Domowych w 2013 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • GUS (2015). Budżety Gospodarstw Domowych w 2014 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • GUS (2016). Budżety Gospodarstw Domowych w 2015 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • GUS (2017). Budżety Gospodarstw Domowych w 2016 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • GUS (2018a). Budżety Gospodarstw Domowych w 2017 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • GUS (2018b). Zeszyt metodologiczny. Badanie budżetów gospodarstw domowych. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • GUS (2019). Budżety Gospodarstw Domowych w 2018 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • GUS (2020). Budżety Gospodarstw Domowych w 2019 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • GUS (2021a). Sytuacja gospodarstw domowych w 2020 r. w świetle badania budżetów gospodarstw domowych. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • GUS (2021b). Budżety Gospodarstw Domowych w 2020 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Hooley, B., Afriyie, D.O., Fink, G., Tediosi, F. (2022). Health insurance coverage in low-income and middle-income countries: progress made to date and related changes in private and public health expenditure. BMJ Global Health, 7(5), e008722. DOI: 10.1136/bmjgh-2022-008722.
 • Hur, J., Kwon, Y. (2019). Factors affecting the purchase of indemnity private health insurance and related factors of outpatient healthcare utilization among chronic disease patients. Korea Journal of Hospital Management, 24(3), 1-10.
 • Jung, H.W., Kwon, Y.D., Noh, J.-W. (2022). How public and private health insurance coverage mitigates catastrophic health expenditures in Republic of Korea. BMC Health Services Research, 22(1), 1042. DOI: 10.1186/s12913-022-08405-4.
 • Jurkiewicz, I., Tinardon, C. (2010). Rynek prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w krajach europejskich. Przykład rozwiązań francuskich. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 8(1), 95-105.
 • Jurkiewicz-Świętek, I. (2012). Dobrowolne prywatne ubezpieczenia zdrowotne: propozycje i debata wokół ich wprowadzenia w Polsce. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 10(3), 156-170. DOI: 10.4467/20842627OZ.13.017.1165.
 • Laskowska, I. (2015). Private health insurance and the problem of moral hazard. Problemy Zarządzania, 13(53), 58-68. DOI: 10.7172/1644-9584.53.3.
 • Lee, J.H. (2019). Effects of private health insurance on unmet medical experience in chronic disease patients. European Journal of Public Health, 29(supplement 4), ckz186-670. DOI: 10.1093/eurpub/ckz186.670.
 • Lee, M., Yoon, K. (2019). Catastrophic health expenditures and its inequality in households with cancer patients: A panel study. Processes, 7(1), 39. DOI: 10.3390/pr7010039.
 • Maison, D. (2013). Polak w świecie finansów: o psychologicznych uwarunkowaniach zachowań ekonomicznych Polaków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Owoc, J. (2009) Ubezpieczenia zdrowotne - szanse i zagrożenia. Wiadomości Ubezpieczeniowe, (2), 102-107.
 • Perenc, J. (ed.). (1998). Analiza i funkcjonowanie rynku. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 • Perenc, J. (Ed.). (2004). Rynek usług ubezpieczeniowych. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 • Piekut, M. (2018). Zróżnicowanie wydatków na ubezpieczenia w gospodarstwach domowych. Wiadomości Statystyczne, 63(6), 57-72. DOI: 10.5604/01.3001.0014.0780.
 • PIU (2013). Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia - analiza i rekomendacje dla Polski. Warszawa: Polska Izba Ubezpieczeń. Retrieved October 2, 2022 from http://www.polisynazdrowie.pl/files/2013_Raport_Rola_i_funkcja_DUZ.pdf.
 • PIU (8.04.2019). Liczba Polaków z prywatną polisą zdrowotną przekroczyła 2,5 mln. Polska Izba Ubezpieczeń. Retrieved October 2, 2022 from https://piu.org.pl/ponad-dwa-i-pol-miliona- polakow-z-polisa/.
 • PIU (10.02.2021). Prywatne ubezpieczenia coraz ważniejsze w ochronie zdrowia. Polska Izba Ubezpieczeń. Retrieved October 2, 2022 from https://piu.org.pl/prywatne-ubezpieczenia-coraz-wazniejsze-w-ochronie-zdrowia/.
 • Płonka, M. (2018). Private health insurance and public health care in Poland. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, Oeconomia, 51(6), 321. DOI: 10.17951/h.2017.51.6.321.
 • Prędkiewicz, P. (2014). Wpływ prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych na charakterystykę systemu zdrowia w wybranych krajach OECD. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, (65), 583-593.
 • Rana, R., Alam, K., Gow, J. (2020). Selection of private or public hospital care: examining the care-seeking behaviour of patients with private health insurance. BMC Health Service Research, 20, 380. DOI: 10.1186/s12913-020-05253-y.
 • Redmerska, K. (2022). Covid sprzyja prywatnym ubezpieczeniom zdrowotnym. Prawo.pl. Retrieved October 2, 2022 from https://www.prawo.pl/zdrowie/rynek-prywatnych-ubezpieczen-zdrowotnych,513006.html.
 • Sobieski, L. (2020). E-zdrowie. Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w celu poprawy jakości usług publicznych w ochronie zdrowia. Rozprawa doktorska. Retrieved from: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/26196/1/rozprawa%20doktorska.pdf
 • Sriravindrarajah, A., Kotwal, S.S., Sen, S., McDonald, S., Jardine, M., Cass, A., Gallagher, M. (2020). Impact of supplemental private health insurance on dialysis and outcomes. Internal Medicine Journal, 50(5), 542-549. DOI: 10.1111/imj.14375.
 • Swart, N. (2007). Personal Financial Management. New York: Creda Communication.
 • Szromnik, A. (1998a). Psychospołeczne uwarunkowania przemian polskiego rynku ubezpieczeniowego. Cz. 1. Wiadomości Ubezpieczeniowe, (7/8), 3-9.
 • Szromnik, A. (1998b). Psychospołeczne uwarunkowania przemian polskiego rynku ubezpieczeniowego. Cz. 2. Wiadomości Ubezpieczeniowe, (9/10), 3-10.
 • Szromnik, A. (2001). Rynek ubezpieczeniowy. Społeczne problemy kształtowania i funkcjonowania. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Świecka B., Musiał M. (2016). Diagnoza finansów gospodarstw domowych w największych miastach Polski. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 82(4), 821-832. DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-70.
 • Walkosz, A. (2009). Elementy ekonometrycznej analizy rynku. In: K. Kukuła, A. Goryl, Z. Jędrzejczyk, J. Osiewalski, A. Walkosz (eds.), Wprowadzenie do ekonometrii (290-374). Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wicka, A., Leśniewska, M. (2017). Nastawienie rolników do ubezpieczeń na życie. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 19(4), 218-223. DOI: 10.5604/01.3001.0010.5190.
 • Wicka, A., Świstak, J. (2017). Homo sapiens oeconomicus, Homo oeconomicus - czy ubezpieczenia kupujemy w oparciu o tylko racjonalne czynniki? Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, (5), 403-411. DOI: 10.18276/frfu.2017.89/2-33.
 • Wicka, A. (2018). Crop insurance with subsidies in Poland - do it works? Economic Science for Rural Development. Proceedings of the International Scientific Conference, (49), 178-186. DOI: 10.22616/ESRD.2018.134.
 • Wicka, A. (2021). Wydatki gospodarstw domowych na ubezpieczenia związane z życiem i zdrowiem. Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 35, 305-317. DOI: 10.19195/1733-5779.35.19.
 • Wielicka, K. (2014). Zarys funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, (70), 491-504.
 • Więckowska, B., Osak, M. (2010). Potencjał prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych jako źródła finansowania opieki zdrowotnej w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (106), 212-219.
 • Wray, Ch., Khare, M., Keyhani, S. (2021). Access to care, cost of care, and satisfaction with care among adults with private and public health insurance in the US. JAMA Network Open, 4(6), 2110275. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2021.10275.
 • Wu, R., Li, N., Ercia, A. (2020). The effects of private health insurance on universal health coverage objectives in China: A systematic literature review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(6), 2049. DOI: 10.3390/ijerph17062049.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171662312

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.