PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2023 | nr 3 | 83--97
Tytuł artykułu

Zadania publiczne przekazywane czynnym uczestnikom rynku kapitałowego jako element realizacji polityki (celu) państwa w zakresie kształtowania i funkcjonowania rynku kapitałowego (zarys)

Autorzy
Warianty tytułu
Public Tasks Delegated to Active Participants of the Capital Market as an Element of Realisation of State Policy (Objective) in the Field of Formation and Functioning of the Capital Market (Outline)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ustalenie zakresu, przyczyn oraz zasadności nakładania na czynnych uczestników rynku kapitałowego określonych obowiązków prawnych towarzyszących prowadzeniu działalności gospodarczej na tym rynku. Problematyka ta została przybliżona w kontekście charakteru i zakresu tych obowiązków, jakie w określonych przypadkach de facto przyjmują postać zadań publicznych. Autor odniósł się do sytuacji powiązania celu (interesu) państwa z faktem nakładania obowiązków prawnych (zadań publicznych) na czynnych uczestników rynku kapitałowego jako przejawu prywatyzacji zadań publicznych. Przybliżył również zagadnienia związane z prowadzonymi i postulowanymi działaniami ustawodawczymi w przedstawionym zakresie, które przyczyniają się do kształtowania i realizacji polityki regulującej funkcjonowanie rynków kapitałowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to determine the scope, reasons and legitimacy of imposing on active participants of the capital market certain legal obligations accompanying the conduct of business activities in this market. This issue is approached in the context of the nature and scope of these obligations, which in certain cases in fact take the form of public tasks. The author refers to the situation of linking the purpose (interest) of the state with the fact of imposing legal obligations (public tasks) on active participants in the capital market as a manifestation of the privatisation of public tasks. He also outlined the issues related to the ongoing and postulated legislative activities in the presented scope, which contribute to the formation and implementation of policies regulating the functioning of capital markets.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
83--97
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Banasiński C., Prywatyzacja zadań publicznych w sferze gospodarki [w:] Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, red. H. Gronkiewcz-Waltz, M. Wierzbowski, Warszawa 2009.
 • Biernat S., Prywatyzacja zadań publicznych - problematyka prawna, Warszawa-Kraków 1994.
 • Boć J., Obywatel wobec ingerencji współczesnej administracji, Wrocław 1985.
 • Boć J., Prawo administracyjne, Wrocław 2003.
 • Ciejpa-Znamirowski K., Przesłanki rozwoju polskiego rynku kapitałowego, Białystok 2007.
 • Gronkiewicz-Waltz H., Rola ministra przemysłowego w zarządzaniu gospodarką państwową, Warszawa 1985.
 • Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2011.
 • Łagowska K., O interesie publicznym w procesach prywatyzacji zadań publicznych, https://bibliotekacyfrowa.pl/Content/40021/PDF/25_Karolina_Lagowska.pdf (dostęp: 6.11.2021 r.).
 • Małecka-Łyszczek M., Pojęcie i podziały zadań publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zadań samorządu terytorialnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" 2013/921.
 • Ochman P., Karnoprawna ochrona rynku kapitałowego. Przepisy karne ustaw polskiego rynku kapitałowego, Londyn 2014.
 • Ochman P., Rola Komisji Nadzoru Finansowego w karnej ochronie rynku finansowego, "Ius Novum" 2016/4.
 • Potempa T., Odpowiedzialność administracyjna czynnych uczestników rynku kapitałowego (zarys), "Monitor Prawa Handlowego" 2021/1.
 • Pyka I., Funkcjonowanie i organizacja rynku finansowego [w:] Rynek finansowy, red. I. Pyka, Katowice 2010.
 • Stahl M., Cele publiczne i zadania publiczne [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego, red. J. Zimmermann, Warszawa 2007.
 • Tabernacka M., Zakres wykonywania zadań publicznych przez organy samorządów zawodowych, Wrocław 2007.
 • Wierzbowski M., Wajda P. [w:] Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, red. M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda, Warszawa 2014.
 • Zacharko L., Prywatyzacja zadań publicznych gminy. Studium administracyjnoprawne, Katowice 2000.
 • Zawadzka P., Pojęcie i zakres rynku finansowego [w:] Prawo finansowe, red. R. Mastalski, E. Fojcik-Mastalska, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171662776

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.