PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2023 | nr 3 | 112--121
Tytuł artykułu

Niedopuszczalność cofania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydanych przed wejściem w życie ustawy "Apteka dla Aptekarza". Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 2.08.2022 r., V SA/Wa 703/221 (aprobująca)

Warianty tytułu
Inadmissibility of Revocation of Licenses to Operate Community Pharmacies Issued prior to the Entry into Force of the "Pharmacies for Pharmacists" Law. Gloss to the Judgment of the Provincial Administrative Court in Warsaw of August 2nd, 2022, V SA/Wa 703/22 (Approving)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Glosowany wyrok jest przełomowym judykatem dotyczącym kwestii relacji między przepisami stanowiącymi podstawę do cofania zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej (tj. art. 37ap ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo farmaceutyczne) a wprowadzonym ustawą z 7.04.2017 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne przepisem art. 99 ust. 3a (przewidującym tzw. progi antykoncentracyjne) i znowelizowanym nią przepisem art. 99 ust. 4 (zakładającym możliwość prowadzenia apteki przez farmaceutów). Stanowisko Sądu w przedmiocie braku podstaw do cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej wydanego przed wejściem w życie ustawy nowelizującej w przypadku niespełnienia kryteriów wprowadzonych przez tę ustawę, tj. w sytuacji przekroczenia ograniczeń w koncentracji, o której mowa w art. 99 ust. 3a ustawy - Prawo farmaceutyczne, czy niespełnienia kryterium podmiotowego określonego w art. 99 ust. 4 tej ustawy, zasługuje na aprobatę. Wyrok wpisuje się w dotychczasową linię orzeczniczą, a jednocześnie ujmuje zagadnienia z uwzględnieniem aspektów dotychczas wprost nierozstrzygniętych w orzecznictwie, podejmując kwestie istotne dla praktyki stosowania przepisów ustawy - Prawo farmaceutyczne i z tego względu warte szerszego komentarza.(abstrakt oryginalny)
EN
The judgment under review is a landmark judgment on the issue of the relationship between the provisions providing the basis for the revocation of licenses to operate a community pharmacy (i.e. Article 37ap (1)(2) of the Pharmaceutical Law), and the provision of Article 99(3a) (providing for the so-called "anti-concentration thresholds") and the provision of Article 99(4) (providing for the possibility of pharmacists to operate a pharmacy) introduced by the Act of 7.04.2017 amending the Pharmaceutical Law. The Court's position on the lack of grounds for the revocation of a license to operate a community pharmacy issued prior to the entry into force of the amending law in the event of failure to meet the criteria introduced by that law, i.e. in the situation of exceeding the restrictions on concentration referred to in Article 99 paragraph 3a of the Pharmaceutical Law, or failure to meet the subject criterion specified in Article 99 paragraph 4 of that law, deserves approval. The judgment is consistent with the existing line of jurisprudence, and at the same time captures the issues taking into account aspects not yet directly resolved in the jurisprudence, addressing issues of importance for the practice of application of the provisions of the Pharmaceutical Law, and therefore worthy of more commentary.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
112--121
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
  • Duniewska Z., Rabiega-Przyłęcka A., Leki można dalej sprzedawać, "Rzeczpospolita" z 19.11.2019 r., nr 269.
  • Jakimowicz W., Systemowe uwarunkowania dyrektyw interpretacyjnych pierwszego stopnia [w:] W. Jakimowicz, Wykładnia w prawie administracyjnym, LEX 2006.
  • Mikołajewicz J., Prawo intertemporalne. Zagadnienia teoretycznoprawne, Poznań 2000.
  • Pudzianowska D., Sukcesja administracyjnoprawna zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Glosa do wyroków NSA z dnia 4 lutego 2020 r., II GSK 3025/17, II GSK 3026/17, II GSK 3027/17, II GSK 3135/17, II GSK 3291/17, oraz z dnia 5 lutego 2020 r., II GSK 2478/17, "Przegląd Sądowy" 2021/7-8.
  • Pudzianowska D., Rabiega-Przyłęcka A., Cofanie zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych z powodu przekroczenia ograniczeń antykoncentracyjnych - analiza problemu w świetle orzecznictwa, "Przegląd Prawa Handlowego" 2021/11.
  • Szydło M., Opinia prawna o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne (druk sejmowy nr 1126), BAS-WAL-2678/16 z 9.01.2017 r., http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/opinieBAS.xsp?nr=1126 (dostęp: 15.09.2022 r.).
  • Wierczyński G., Komentarz do rozporządzenia w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" [w:] G. Wierczyński, Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Warszawa 2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171662780

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.