PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | nr 2 | 7--19
Tytuł artykułu

Visual Propaganda as a Foreign Policy Tool of the Islamic Republic of Iran in Relations with the State of Israel

Autorzy
Warianty tytułu
Propaganda wizualna jako narzędzie polityki zagranicznej Islamskiej Republiki Iranu w relacjach z Państwem Izrael
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The main purpose of this article is the explanation of the relationship between satirical drawing as apropaganda tool and the vectors of the international policy of the Islamic Republic of Iran, with particular emphasis on the State of Israel. The subject of the description is the use of satirical drawing by Iranian cultural institutions in creating anti-Israel policy and striving for its broadest visibility in an international perspective. Propaganda, due to its persuasive potential, transforming perception and leading to manipulation of behaviors, requires appropriate tools with which symbols, slogans and keywords are activated to -paraphrasing John Austin -create the desired reality with the help of an appropriate narrative1. The article adopts the hypothesis that Iranian visual propaganda plays an important role in creating an anti-Israel discourse. Detailed research questions focus on the way in which Iran uses images (icons/ symbols) to implement its anti-Israel campaign, institutions constructing propaganda discourse, situations conducive to creating such discourses, and the nature of relations between propaganda and other political activities towards Israel, as well as towards USA. The article refers to selected contents of visual propaganda which, according to the author, refer to the most important aspects of Iranian-Israeli relations (in the Iranian-American context as well), including in particular the importance of the Holocaust remembrance policy and its relation to the contemporary Middle East situation, especially the Palestinian problem. In the empirical process, the visual forms of propaganda discourse were analyzed in terms of hybrid multisemiotic structures, and in the theoretical part, the most commonly used classical formal methods in this type of research were used.(original abstract)
Głównym celem poniższego artykułu jest eksplanacja powiązań między rysunkiem satyrycznym jako narzędziem propagandy a wektorami polityki międzynarodowej Islamskiej Republiki Iranu, ze szczególnym uwzględnieniem Państwa Izrael. Przedmiotem opisu jest wykorzystywanie przez irańskie instytucje kulturowe rysunku satyrycznego w kreowaniu polityki antyizraelskiej i dążenie do jak najszerszej jej widoczności w perspektywie międzynarodowej. Propaganda, z uwagi na swój perswazyjny potencjał przekształcający percepcję i prowadzący do manipulowania zachowaniami, wymaga odpowiednich narzędzi, przy pomocy których uaktywniają się symbole, hasła, słowa kluczowe, by-parafrazując Johna Austina -wykreować pożądaną rzeczywistość przy pomocy odpowiedniej narracji. Przyjęto hipotezę, że irańska propaganda wizualna zajmuje istotne miejsce w kreowaniu antyizraelskiego dyskursu. W szczegółowych pytaniach badawczych skoncentrowano się na: sposobie, w jaki Iran przy pomocy obrazów (ikon/symboli) realizuje swoją antyizraelską kampanię; instytucjach konstruujących dyskurs propagandowy; sytuacjach sprzyjających kreowaniu takich dyskursów oraz naturze relacji między propagandą a innymi działaniami politycznymi wobec Izraela, a także wobec USA. Szczegółowej analizie poddano te treści propagandy wizualnej, które, zdaniem autora, odnoszą się do najistotniejszych aspektów relacji irańsko-izraelskich (w kontekście również irańsko-amerykańskich), w tym zwłaszcza do znaczenia, jakie w tej relacji zyskuje polityka pamięci Holokaustu i jej odniesienie do współczesnej sytuacji bliskowschodniej, zwłaszcza do problemu palestyńskiego. W procesie empirycznym dokonano analizy wizualnych form dyskursu propagandowego traktowanych w kategoriach hybrydycznych struktur multisemiotycznych, a w części teoretycznej wykorzystano najczęściej stosowane w tego typu badaniach klasyczne metody formalne.(abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
7--19
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Abrahamian E., 2008. Historia współczesnego Iranu [The History of Modern Iran], Warszawa: Książka i Wiedza.
 • ADL. 2016. Winners of Iran's Holocaust CartoonContest Announced. ADL Fighting Hate for Good. June 2, In https://www.adl.org/blog/winners-of-irans-holocaust-cartoon-contest-announced.
 • ADL. 2013. ADL: Iranian Web Site A Cesspool Of Anti-Semitism And Holocaust Denial, https://www.adl.org/news/press-releases/adl-iranian-web-site-a-cesspool-of-anti-semitism-and-holocaust-denial.
 • Axworthy M., 2014. Revolutionary Iran. A History of the Islamic Republic. London: Oxford University Press.
 • Barzegar K., n/a. The Assasination of Quassem Soleimani Institutionalizes Anti-American Sentiment in Iran, Middle East and Economic Institute, https://mepei.com/the-assassination-of-qassem-soleimani-institutionalizes-anti-american-sentiment-in-iran/
 • BBN. n/a. Notatka BBN: Reakcje świata muzułmańskiego na zamach w Paryżu [Note by BBN: Reactions of the Muslim World to the Attack in Paris], In https://www.bbn.gov.pl/pl/informacje-o-bbn/publikacje/analizy-raporty-i-nota/6404,Notatka-BBN-Reakcje-swiata-muzulmanskiego-na-zamach-w-Paryzu.html.
 • BDS. n/a. Freedom Justice Equality, In https://bdsmovement.net/what-is-bds.
 • Bower G. H., Karlin M. B., Dueck A., 1975. Comprehension and Memory for Pictures. "Memory & Cognition" 3: 216-220.
 • Çetin M., Gazi M. A., Çaki C., 2018., The Examination of the Anti-USA Propaganda Posters in the Iran Revolution According to Claude Lévi Strauss. "International Journal of Social Science" 1(3).
 • CyberDefence24. 2020. Propagandowa ofensywa Iranu dopiero przed nami [Iran's Propaganda Offensive is Yet to Come], January 10, https://cyberdefence24.pl/bezpieczenstwo-informacyjne/propagandowa-ofensywa-iranu-dopiero-przed-nami.
 • Demonizing the Enemy. The Graphics of Revolution and War. Iranian Posters Arts, The University of Chicago Library, https://www.lib.uchicago.edu/collex/exhibits/graphics-revolution-and-war-iranian-poster-arts/demonizing-enemy/
 • Fira T., 2015. French Cartoonist Zeon Arrested for Anti-Zionist Art, March 13, Inhttps://friendlyatheist.patheos.com/2015/03/13/french-cartoonist-zeon-arrested-for-anti-zionist-art/.
 • GD3News. 2017. Iran's replacement to Facebook Cloob.com shuts shop, October 25, Inhttps://www.gd3news.com/irans-replacement-facebook-cloob-com-shuts-shop/.
 • Haarec. 2010. Iran Launches Cartoon Webside Aimed at Questioning the Holocaust. August 5, In https://www.haaretz.com/1.5095700.
 • Hamera P., 2020. Rysunek satyryczny w polskich i anglojęzycznych badaniach historycznych oraz medioznawczych [A Satirical Drawing in Polish and English-Language Historical and Media Studies]. "Naukowy Przegląd Dziennikarski" 4: 83-106.
 • Heller A., 2010. Iran Holocaust-denying website angers Israel. The Associated Press August. "Le Figaro". 2006.
 • La Shoah en caricature à Téhéran, August 16, https://www.lefigaro.fr/international/2006/08/16/01003-20060816ARTWWW90265-la_shoah_en_caricature_a_teheran.php.
 • Willy M. L., 2021. National socialist propaganda in late Reza-Shah Iran: the case of Khaterat-e Hitler by Mohsen Jahansuz. "British Journal of Middle Eastern Studies". online first. https://doi.org/10.1080/13530194.2021.1945430
 • Mohammadi M., 2016. Iranian Holocaust Cartoon Competitions and Exhibitions: Goals, Sponsors, and Themes. May 11, https://www.ushmm.org/m/pdfs/PoliticalAnalysisEnglishFINAL.pdf.
 • Morel É., (ed.) 2020. Orwellian State: Islamic Republic of Iran's State Media as a Weapon of Mass Suppression. Fidh, Justice for Iran, No. 749 a, https://www.fidh.org/IMG/pdf/iran749aweb.pdf.
 • Parsi T. 2005. Israel-Iranian Relations Assessed: Strategic Competition from the Power Cycle Perspective. "Iranian Studies" 38(2): 247-269.
 • Rolston B. 2020. When everywhere is Karbala: Murals, martyrdom and propaganda in Iran. "Memory Studies" 13(1):3-23.
 • Stelmach K. 2014. Mediatyzacja propagandy -propagandyzacja mediów: wczoraj idziś [Mediatization of Propaganda -Propagandization of the Media: Yesterday and Today]. "Zeszyty Prasoznawcze" 57(2): 408-421.
 • Stempień M., 2015. Irański system polityczny a proces nuklearyzacji Islamskiej Republiki Iranu [The Iranian Political System and the Nuclearization Process of the Islamic Republic of Iran], In Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny. Wyzwania I perspektywy [International Cooperation and Regional Development. Challenges and Perspectives]. Warszawa: Difin, 25-36.
 • Tarasiuk R. 2021. Językowe aspekty bezpieczeństwa informacyjnego [Linguistic Aspects of Information Security]. In Informacyjny wymiar bezpieczeństwa państw I jednostek[Information dimension of Security of States and Individuals], Siedlce.
 • Tavakolian N. 2020. The City HadTransformed. "Scenes from Tehran's Mass Mourning of Qasem Soleimani" January 10, https://time.com/longform/qasem-soleimani-tehran-iran-photos/.
 • Tosun R. 2005. Oblicza wroga w propagandzie współczesnego Iranu [The Faces of the Enemy in the Propaganda of Modern Iran]. "Bliski Wschód" 2: 177-193.
 • Zigron E. 2013. Obraz Żyda w oczach islamskiego reżimu Iranu. Cz. III. Dehumanizowanie Żydów w karykaturach inspirowanych klasycznym antysemityzmem europejskim [The Image of the Jew in the Eyes of Iran's Islamic Regime. Part III. Dehumanizing Jews in Caricatures Inspired by Classical European Anti-Semitism]. The Middle East Media Research Institute (MEMRI), 2May, https://www2.memri.org/polish/obraz-zyda-w-oczach-islamskiego-rezimu-iranu-czesc-iii-dehumanizowanie-zydow-w-karykaturach-inspirowanych-klasycznym-antysemityzmem-europejskim/2917
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171662796

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.