PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2023 | nr 3 | 36--42
Tytuł artykułu

Dostęp organów KAS do tajemnicy bankowej - praktyczne problemy

Warianty tytułu
Access to Bank Secrecy by Authorities of the National Revenue Administration. Practical Problems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Z dniem 1.07.2022 r., na skutek nowelizacji wprowadzonej ustawą z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, został zmieniony zapis art. 48 ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej - dalej ustawa o KAS - regulującego zagadnienie dostępu organów KAS do informacji objętych tajemnicą bankową. Zmiana miała rozwiązywać problemy zgłaszane przez urzędników, wynikłe na gruncie kilkuletniego stosowania przedmiotowego instrumentu. Wydaje się jednak, że wobec braku jej korelacji z odpowiednią zmianą w ustawie z 29.08.1997 r. - Prawo bankowe - dalej pr. bank. - okazała się ona nie do końca skuteczna, o czym świadczą pierwsze sygnały płynące z niektórych banków, co może niebawem zacząć generować istotne problemy w praktyce organów KAS. W artykule przybliżono kluczowe zagadnienia związane z dostępem do tajemnicy bankowej organów postępowania przygotowawczego, w tym organów skarbowych, oraz przeprowadzono analizę ostatnich zmian w tym przedmiocie w ustawie o KAS, sygnalizując wadliwość dokonanych modyfikacji i ich nieskuteczność z punktu widzenia zakładanego celu, a także konieczność dokonania w tym zakresie stosownych korekt legislacyjnych.(abstrakt oryginalny)
EN
On 1 July 2022, as a result of amendments introduced by the Act of 29 October 2021 Amending the Act on Personal Income Tax, the Act on Corporate Income Tax and Certain Other Acts, the wording of Article 48 of the Act of 16 November 2016 on the National Revenue Administration changed. This provision regulates access by authorities of the Administration to information covered by bank secrecy. The amendment was intended to address problems reported by civil servants, which problems appeared during the several years of the instrument's application. However, it seems that, as the amendment was not accompanied by a corresponding amendment to the Act of 29 August 1997 - Banking Law, it has proved not to be fully effective, as demonstrated by the first signals from some banks. This situation may soon start to generate signifi cant problems in the practice of the Administration's authorities. The article takes a closer look at key issues relating to access to bank secrecy by the authorities conducting pre-trial proceedings, including revenue authorities. It also analyses the recent amendments in this regard in the Act on the National Revenue Administration, signalling the defectiveness of the modifi cations made and their ineffectiveness from the point of view of the assumed objective, as well as the need for appropriate legislative amendments in this respect.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
36--42
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Chudykowski M., Wybrane aspekty tajemnicy bankowej - ochrona historii rachunku bankowego, "Monitor Prawniczy" 2010/2.
 • Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz, red. A. Melezini, K. Teszner, Warszawa 2018.
 • Kuśmierczyk M., Wybrane zagadnienia dotyczące tajemnicy bankowej, "Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych" 2020/2.
 • Molis J. [w:] Prawo bankowe. Komentarz, red. F. Zoll, t. 2, Kraków 2005.
 • Pokojska A., KAS z większym dostępem do kont, "Dziennik Gazeta Prawna" z 30.06.2022 r.
 • Prawo bankowe. Komentarz, red. G. Sikorski, Legalis 2015.
 • Smykla B., Prawo bankowe. Komentarz, Legalis 2011.
 • Stolarski P., Przeszkody w dostępie do informacji bankowej, "Prawo i Podatki" 2013/8.
 • Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania, red. A. Gorgol, Legalis 2020.
 • Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Komentarz, red. L. Bielecki, A. Gorgol, Legalis 2018, komentarz do art. 48.
 • Zapadka P., Tajemnica bankowa - cz. I, "Monitor Prawniczy" 2015/15.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171662806

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.