PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2021 | nr 6 | 2--6
Tytuł artykułu

The Role of a Contracting Authority in the Optimization of Investment and Construction Process in the Public Procurement Law

Warianty tytułu
Rola zamawiającego w optymalizacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Rozważania na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In the Polish Public Procurement Law, the role of a contracting authority is focused on the preparation to the process of a public contract award. However, it is difficult to approve of the thesis according to which the role of a contracting authority is limited solely to the application of the provisions of the Public Procurement Law. There is no legal analysis to confirm how important the participation of a contracting authority is in the investment planning and cooperation at every stage of the investment. The technological process of the public contract performance void of activities undertaken by a contracting authority may end as a failure, either economical, qualitative or even legal.(original abstract)
W polskim prawie zamówień publicznych rola zamawiającego skupiona jest wokół przygotowania procesu udzielenia zamówienia publicznego. Trudno jest jednak zgodzić się z tezą, że rola zamawiającego ogranicza się wyłącznie do stosowania przepisów ustawy - Prawo za- mówień publicznych. Pod względem prawnym nie analizuje się, jak istotny jest udział zamawiającego w planowaniu inwestycji i współdziałanie na każdym etapie realizacji inwestycji. Technologiczny proces realizacji zamówienia publicznego bez działań podejmowanych przez zamawiającego może okazać się niepowodzeniem, czy to pod względem ekonomicznym, jakościowym, czy nawet prawnym.(abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
2--6
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Berlingo, V. (2016). The Italian framework of contracts awarded to in-house entities. An overview. Prawo Zamówień Publicznych, (3).
 • Borowicz, A. (2015). Zamówienia publiczne w procesie inwestycyjno-budowlanym: tendencje i zagrożenia. In: H. Nowicki, P. Nowicki (ed.), Prawo zamówień publicznych. Stan obecny i kierunki zmian. Wrocław: Presscom.
 • Dybicz, R. (2012). Proces inwestycyjny w przedsięwzięciu budowlanym. Co musi wiedzieć inwestor, https://www.muratorplus.pl/inwestycje/inwestycje- -publiczne/proces-inwestycyjny-w-przedsiewzieciu-budowlanym-co-musi-wiedziec-inwestor-aa-o2Bd-QvsQ-cAhG.html (04.04.2020).
 • Florecka, J. (2016). Solidarna odpowiedzialność inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy w świetle orzecznictwa. In: A. Bielecki, D. Szafrański (ed.), Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 7. Warszawa: C.H.Beck.
 • Goldiszewicz, A. (2017). Umowa o prace projektowe i nadzór autorski, In: A. Kidyba (ed.), Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory, komentarze, orzecznictwo. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Kasicka, J. (2016). Glosa do wyroku SA w Gdańsku z 9.02.2015 r. V ACa 798/14, Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa, (1).
 • Krzemień, M. (2014). Zlecanie przez gminy wykonywania zadań własnych utworzonym przez nie spółkom prawa handlowego z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych - zamówienia in house. In: J. Sługocki (ed.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne. T. 2. Wrocław: Presscom.
 • Kuliński, M. (2013). Obowiązkowe umowy w procesie budowlanym. Zasady konstruowania umów, prawa i obowiązki stron. Warszawa: C.H.Beck.
 • Lewandowski, P. (2013). Glosa do wyroku WSA w Gdańsku z 23.05.2012 r. II SA/Gd 172/12, Zeszyty Naukowe WSAiB w Gdyni. Prawo, (4).
 • Łapecki, F. (2013). Funkcjonowanie nadzoru inwestorskiego w budowlanych zamówieniach publicznych. In: T. Kocowski, J. Sadowy (ed.), Kontrola zamówień publicznych. Materiały konferencyjne (Wrocław 17-18.06.2013). Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych.
 • Makowski, M. (2011). Zmiana wynagrodzenia kosztorysowego wynikającego z umowy o budowlane zamówienie publiczne a zmiana stawki podatkowej VAT. Prawo Zamówień Publicznych, (1).
 • Niewiadomski, Z. (2009). Wolność budowlana jako prawo podmiotowe inwestora. In: H. Nowicki, W. Szwajdler (ed.), Księga Jubileuszowa Prof. dr. hab. Stanisława Jędrzejewskiego, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora".
 • Nowicki, H. (2015). Zamówienia in house na tle nowych rozwiązań normatywnych, Prawo Zamówień Publicznych, (4).
 • Pawlak, B. (2013). Podmiotowość prawna zamawiających w prawie zamówień publicznych. Europejski Przegląd Sądowy, (4).
 • Potyraj, M. (2015). Proces inwestycyjno-budowlany w ujęciu administracyjnoprawnym. Acta Iuris Stetinensis, (11).
 • Rzewuska, M. (2017). Odpowiedzialność solidarna inwestora i generalnego wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały, (2).
 • Surówka, K. (2013). Planowanie zamówień publicznych. Prawo Zamówień Publicznych, (4).
 • Sypniewski, D. (2011). Nadzór nad procesem budowlanym. Warszawa: LexisNexis.
 • Sypniewski, D. (2013). Deregulacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Ograniczenie reglamentacji robót budowlanych. Przegląd Prawa Publicznego, (2).
 • Szanciło, T. (2016). Solidarna odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane. Kwartalnik Prawa Prywatnego, (2).
 • Sześciło, D. (2013). Komentarz do wyroku TS UE z 13.06.2013 r. C-386/11. Samorząd Terytorialny, (7/8).
 • Szostak, R. (2011). Nadzór inwestorski. Prawo Zamówień Publicznych, (1).
 • Urbanek, M. (2010). Zarządzanie ryzykiem w zamówieniach publicznych na roboty budowlane na przykładzie uczelni publicznych. In: A. Borowicz, M. Królikowska-Olczak, J. Sadowy, W. Starzyńska (ed.), Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych. Polska na tle UE. Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych.
 • Więcław-Bator, L. (2017). Zamówienia publiczne w budownictwie. Poradnik w 295 pytaniach i odpowiedziach. Warszawa: Polcen.
 • Act of 27 March 2003 on Spatial Planning and Development, Journal of Laws of 2003 No. 80, item 717 as amended.
 • Public Procurement Law of 11 September 2019, Journal of Laws of 2019, item 2019 as amended.
 • Judgment of the National Board of Appeal of 23 March 2017, ref. KIO 457/17, Legalis number 1581451.
 • Judgment of the Provincial Administrative Court, registered office in Lublin, of 9 June 2009, II SA/Lu 219/09, Legalis number 175270.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171662856

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.