PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2021 | nr 6 | 16--21
Tytuł artykułu

O sposobie rozumienia pojęcia sprawy podatkowej w znowelizowanych przepisach Ordynacji podatkowej dotyczących pełnomocnictw

Warianty tytułu
On the Way of Understanding of the Tax Matter Notion under Amended Provisions of the Tax Ordinance Concerning Powers of Attorney
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przepisy Ordynacji podatkowej (dalej: o.p.) posługują się pojęciem sprawy podatkowej, używając go w kilku odmiennych znaczeniach. W obowiązujących od 1.01.2016 r. przepisach dotyczących pełnomocnictw, wskazując na zakres umocowania przy pełnomocnictwie ogólnym i szczególnym, ustawodawca również się nim posłużył. Pojęcie to pojawiło się m.in. w art. 138e o.p., zgodnie z którym pełnomocnictwo szczególne upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego. W praktyce funkcjonowanie przepisów o pełnomocnictwie szczególnym i brak definicji pojęcia sprawy podatkowej, w ramach której działa pełnomocnik, ujawniło szereg wątpliwości związanych właśnie ze sposobem interpretacji tego pojęcia. Celem artykułu - z uwagi na toczące się aktualnie dyskusje w judykaturze - jest rozstrzygnięcie, w jaki sposób rozumieć ten termin. Czy pojęcie "sprawy podatkowej", którym posługuje się ustawodawca na gruncie art. 138e § 1 o.p., oznacza sprawę w ujęciu materialnym, czy w znaczeniu procesowym? Innymi słowy, czy w rozumieniu tego przepisu sprawa podatkowa powstaje dopiero z chwilą wszczęcia postępowania podatkowego, czy istnieje wcześniej, niezależnie od aspektu proceduralnego?(abstrakt oryginalny)
EN
The provisions of the Tax Ordinance make use of the tax matter notion quite often, but in several different meanings. One of them was used by the legislator while indicating the scope of authorization for general and specific powers of attorney in the provisions, which came into force on 1 January, 2016. The term of tax matter appeared, among others, in Article 138e of Tax Ordinance, according to which the special power of attorney authorizes to act in the specified tax case or other case, belonging to the jurisdiction of the same tax authority. The functioning of the provisions on special power of attorney and the lack of a legal definition of the tax case, within which the attorney operates, revealed a number of interpretation doubts of this term in practice. The aim of this article - due to the ongoing judicial discussions - is to determine how to understand this term? Does the term "tax matter" used by legislator in the context of Article 138e § 1 of the Tax Ordinance mean the case in the material or procedural meaning? In other words, within the meaning of that provision, does a tax matter arise only at the very moment of initiating tax proceedings or does it exist earlier, regardless of the procedural aspect?(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
16--21
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Adamiak, B. (2001). Przedmiot postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej. Państwo i Prawo, (8), s. 29-38.
 • Etel, L. (red.) (2020). Ordynacja podatkowa. Komentarz. LEX/el.
 • Filipek, J. (2009). Sprawa odmowy wszczęcia i sprawa umorzenia postępowania administracyjnego. W: J. Posłuszny, Z. Czarnik, R. Sawuła (red.), Instytucje procesu administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. nadz. dr. hab. Ludwikowi Żukowskiemu (86-88). Przemyśl-Rzeszów: Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu.
 • Filipek, J. (1968). Stosunek administracyjnoprawny. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace prawnicze, CLXXXVII(34), 95-96.
 • Hauser, R. (1998). Rola przepisów procesowych w realizacji norm materialnego prawa administracyjnego. W: Z. Leoński (red.), Rola materialnego prawa administracyjnego a ochrona praw jednostki, (23-24). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 • Jagielski, J. (2018). Kontrola administracji publicznej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Kiełkowski, T. (2004). Sprawa administracyjna. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.
 • Krawiec, G. (2007). Wznowienie ogólnego postępowania administracyjnego. Sosnowiec: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu.
 • Longchamps, F. (1964). O pojęciu stosunku prawnego w prawie administracyjnym. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo (XII), 45.
 • Musiał, K. J. (2010). Sprawa a postępowanie podatkowe. Przegląd Podatkowy, (9), 10-12.
 • Pahl, B. (2013). Współuczestnicy w procedurach podatkowych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Pietrasz, P., Siemieniako, J. (2014). Znaczenie oświadczeń podatnika w rozstrzyganiu spraw podatkowych. W: R. Dowgier (red.), Ordynacja podatkowa. Rozstrzygnięcia organów podatkowych i skarbowych (230-248). Białystok: Temida 2.
 • Stachurski, W. (2010). Realizacja zobowiązań podatkowych w ramach procedur kontrolnych. W: L. Etel (red.), System Prawa Finansowego. T. 3. Prawo daninowe (674). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Strzelec, D. (2017). Skuteczność pełnomocnictwa złożonego w trakcie kontroli podatkowej lub celno-skarbowej w toku postępowania podatkowego. Przegląd Podatkowy, (8), 15-19.
 • Strzelec, D. (2009). Postępowanie podatkowe, przepisy proceduralne, stosowanie prawa podatkowego. Zagadnienia pojęciowterminologiczne. Toruński Rocznik Podatkowy, 176-193.
 • Tarno, J. P. (1979). Przepływ informacji w organach administracji a przepis art. 1 k.p.a. Acta Universitatis Lodziensis, (25), Seria I, 52.
 • Woś, T. (1980). Pojęcie "sprawy" w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego. Acta Universitatis Wratislaviensis, (1022), Prawo CLVIII, 329-335.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171662878

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.