PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | nr 2 | 35--53
Tytuł artykułu

B(R)ICS wobec inwazji Rosji na Ukrainę

Autorzy
Warianty tytułu
B(R)ICS against Russia's invasion of Ukraine
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł podejmuje zagadnienie poszerzenia perspektywy jednego z głównych wyzwań bezpieczeństwa globalnego, którym jest inwazja Rosji na Ukrainę, rozumiana jako akt rewizjonistyczny współczesnej globalnej architektury bezpieczeństwa, jak również przedmiot relatywizacji dyskursu o kształcie współczesnej globalnej architektury bezpieczeństwa. Aktywnym podmiotem tego dyskursu jest tzw. BRICS, z Rosją-agresorem w swoich szeregach. Jako cel wybrano zrekonstruowanie i zaprezentowanie ogólnego wydźwięku postawy BRICS jako reprezentanta Globalnego Południa oraz wyjaśnienie strategicznych determinantów perspektywy Brazylii, Indii, Chin oraz Republiki Południowej Afryki wobec arbitralnego rewizjonizmu Rosji na Ukrainie. Na podstawie tego podjęto następnie próbę ekstrapolacji wpływu tej wojny na perspektywy funkcjonowania BRICS w jej kampanii na rzecz przebudowy mechanizmów globalnego bezpieczeństwa.(abstrakt oryginalny)
EN
This article addresses the issue of broadening the perspective of one of the main challenges of global security, which is Russia's invasion of Ukraine, understood as a revisionist act of the contemporary global security architecture, as well as the subject of relativizing the discourse on the shape of the contemporary global security architecture. The active subject of this discourse is the so-called BRICS, with an aggressor-Russia-in its ranks. The aim was to reconstruct and present the general overtones of the BRICS attitude as a representative of the Global South and to explain the strategic determinants of the perspectives of Brazil, India, China and South Africa in the face of Russia's arbitrary revisionism in Ukraine. On this basis, an attempt was then made to extrapolate the impact of this war on the prospects of the BRICS functioning in its campaign for the reconstruction of global security mechanisms.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
35--53
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo -Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Ahmad S. 2022. BRICS and The Great Power Politics. Issue Brief, Institute of Strategic Studies. Islamabad. 23.09.2022, https://issi.org.pk/wp-content/uploads/2022/09/IB_Sha-heer_Sept_22_2022.pdf.
 • Ambasada FR w Polsce. 2016. Koncepcja polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej2016, https://poland.mid.ru/web/.
 • Areddy J. T. 2022. Russia's Welcome at BRICS Summit Shows Disconnect With West. 23.06.2022, https://www.wsj.com/articles/russias-welcome-at-brics-summit-shows-dis-connect-with-west-11656020361.
 • Banasik M. 2022. Dominacja strategiczna w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego. Warszawa: Difin.
 • Bartosiak J., Zychowicz P. 2022. Nadchodzi III wojna światowa. Czy Ameryka porzuci Polskę na pastwę Rosji?. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 • Demarais A. 2022. Sanctions on Russia Are Working. Here's Why. 01.12.2022, https://foreignpolicy.com/2022/12/01/ukraine-russia-sanctions-economy-war-putin-em-bargo-technology-financial-energy/.
 • Devonshire-Ellis Ch. 2022. The New Candidate Countries for BRICS Expansion. 09.11.2022, https://www.silkroadbriefing.com/news/2022/11/09/the-new-candidate-countries-for-brics-expansion/.
 • Diamantopolou A. 2022. The three challenges for the West in the New Cold War. European Council on Foreign Relations. 20.09.2022, https://ecfr.eu/article/the-three-challenges-for-the-west-in-the-new-cold-war/.
 • Düben Björn A. 2022. What Putin's War in Ukraine Means for the Future of China-Russia Relations. LSE !deas. May 2022, https://www.lse.ac.uk/ideas/Assets/Docu-ments/updates/2022-SU-DubenChina-EDITED.pdf.
 • Duggan N., Hooijmaaijers B., Rewizorski M., Arapova E. 2021. Introduction: The BRICS, Global Governance, and Challenges for South Cooperation in a Post-West-ern World. "International Political Science Review" 43(4): 469-480.
 • Dybczyński A. 2014. Teoria i praktyka sojuszy międzynarodowych. W Stosunki międzynarodowe. Wokół zagadnień teoretycznych, Kącka Katarzyna (red.). Toruń, 69-111. Wydawnictwo Naukowe Mikołaja Kopernika.
 • Guillermo G. M. 2022. A Neo institutionalist Proposal to Study the BRICS. "Contex to International" 44(2): 1-24.
 • Guzek M. 2018. Świat Zachodu po nieudanym wejściu w erę postindustrialną. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego.
 • Han Z., Papa M. 2022. Brazilian Alliance perspectives: towards a BRICS development-security Alliance?. "Third World Quarterly" 43(5): 1115-1136.
 • Kapoor N. 2022. Russian Foreign Policy Under Putin: What Does it Mean for India? 15.07.2022. Issue Brief, Institute for Security & Development Policy, https://www.isdp.eu/content/uploads/2022/07/Brief-July-15-2022-Nivedita-Kapoor.pdf.
 • Kirton J., Larionova M. 2022. Contagious convergent cumulative cooperation: the dynamic development of the G20, BRICS and SCO. "International Politics".
 • Kolhatkar S., 2022. Will sanctions against Russia end the war in Ukraine? 24.10.2022, https://www.newyorker.com/magazine/2022/10/31/will-sanctions-against-russia-end-the-war-in-ukraine.
 • Kragh M. 2022. Russia's Concept fot a 'Humanitarian' Policy Abroad. 09.09.2022. Commentary No. 11. Stockholm Centre for Eastern European Studies, https://www.ui.se/glob-alassets/ui.se-eng/publications/sceeus/russias-concept-for-a-humanitarian-policy-abroad.pdf.
 • Kupiecki R., Dybczyński A., 2022. Partner, systemowy rywal czy przeciwnik? Dziesięć uwag o polityce NATO wobec Chin. "Rocznik Strategiczny" : 484-496.
 • Lisovolik Y., 2022. Can BRICS Underpin a New World Order? 13.04.2022, https://russian-council.ru/en/analytics-and-comments/analytics/can-brics-underpin-a-new-world-order/.
 • Makalesi A., 2019. BRICS, MIKTA, SCO and IBSA: emerging global organizations and group. A paradigm Shift for New World Order. "Adam Akademi" 9(2): 471-490.
 • Mazarr M.J. and others. 2022. Research Report. Understanding the Emerging Era of International Competition Through the Eyes of Others. Country Perspectives, Rand Corporation, Santa Monica, Calif, https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_re-ports/RR2700/RR2726z1/RAND_RR2726z1.pdf.
 • Minik D., 2022. Vtorzheniye Rossi v Ukrainu: politikostrategicheskij perelom?, "Russie.Nei.Visions", No 126, Iffri, mart 2022,https://www.ifri.org/sites/default/files/at-oms/files/d._minic_invasion_russe_ukraine_2022_ru.pdf. [МиникДмитрий. 2022. Вторжение России в Украину: политикостратегический перелом?, "Russie.Nei.Visions", No 126, Ифри, март 2022, https://www.ifri.org/sites/default/fi-les/atoms/files/d._minic_invasion_russe_ukraine_2022_ru.pdf].
 • Mputing A. 2022. National Assembly Debates impact of Russia-Ukraine war on South African Economy. 17.03.2022, https://www.parliament.gov.za/news/national-assembly-de-bates-impact-russia-ukraine-war-south-african-economy.
 • Panda J. P., Paik W., 2022. The Russia-India-China Trilateral After Ukraine: Will Beijing Take the Lead? 09.09.2022, https://jamestown.org/program/the-russia-in-dia-china-trilateral-after-ukraine-will-beijing-take-the-lead/.
 • Pennaforte Ch., Luigi R., 2020. The Re(emergence) of the BRICS and the reorganization of power in contemporary geopolitics. "Austral: Brazilian Journal of Strategy &International Relations" 9(18): 85-104.
 • Piotrzkowicz I. P. 2019. Geopolityka. Polska w grze mocarstw. Historia Vitae Magistra. Historia jest nauczycielką życia. Warszawa: Wydawnictwo Zona Zero.
 • Polus A., 2022. RPA wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. 7.03.2022, https://pcsa.org.pl/rpa-wobec-rosyjskiej-agresji-na-ukraine/.
 • Raja M. C., 2022. Between the BRICS and the Quad: India's New Internationalism, Institute of South Asian Studies. ISAS Briefs. 6.04.2022, https://www.isas.nus.edu.sg/papers/be-tween-the-brics-and-the-quad-indias-new-internationalism/.
 • Sahay T. 2022. Non-alignment: The BRIC's New Bargaining Chip, https://geopoli-tique.eu/en/articles/non-alignment-the-brics-new-bargaining-chip/.
 • Saskowski M., 2018. BRICS jako forum współpracy i rywalizacji Chin oraz Rosji. "Krakowskie Studia Międzynarodowe" XV(1): 99-116.
 • Sergunin A. A. 2020. Russia's Strategies towards BRICS: Problems and Opportunities. "Vestnik RUDN. International Relations" 20(3):534-542.
 • Shidore S. 2022. Winning the Majority: A New U.S. Bargain with the Global South. Quincy Brief no. 33. 10.11.2022, https://quincyinst.org/report/winning-the-majority-a-new-u-s-bargain-with-the-global-south/.
 • Sporek T. 2015. BRICS jako nieformalny blok współpracy. W Państwa grupy BRICS i ich znaczenie we współczesnej gospodarce światowej, Sporek T., Czech K. (red.). Katowice, 13-25. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Subramanaya R. 2022. Ukraine war divides Western Alliance from the Global South, 8.07.2022, https://asia.nikkei.com/Opinion/Ukraine-war-divides-Western-alliance-from-the-Global-South.
 • Sutyrin V. 2022. The Future of Russia's Eurasian Project in the Context of Growing Geopolitical Risk. 28.11.2022. Asia and Eurasia, Valdai Discussion Club, https://val-daiclub.com/a/highlights/the-future-of-russia-s-eurasian-project/.
 • Tarasenko P. 2022. Will Brazil's New President Back Russia's Dream of Multipolarity? 14.11.2022, https://carnegieendowment.org/politika/88331.U.S-China Economic and Security Review Commission. 2022.China's Position on Russia's Invasion of Ukraine, https://www.uscc.gov/research/chinas-position-russias-invasion-ukraine.
 • Varela A. H., Delgado M., Gustavo R., 2019. The BRICS in the Contemporary Global Order: Objectives, Capabilities, and Limitations. "Otoritas: Journal Ilmu Pemetintahan" 9(2): 89-106.
 • vom Hau M., 2017. How the BRICS Exert Influence in the Global Politics of Development. 24.10.2017,https://www.e-ir.info/2017/10/24/how-the-brics-exert-influence-in-the-global-politics-of-development/.
 • Wojczal K., 2021. Trzecia dekada -świat dziś i za 10 lat. Zielona Góra: Kancelaria Prawna Krzysztof Wojczal.
 • Wójcik P., 2022. Zachód kontra Antyzachód. Szczyt BRICS pokazał swoją siłę. 10.09.2022, https://krytykapolityczna.pl/swiat/g7-brics-globalne-poludnie-zachod-komentarz-woj-cik-2022/.
 • Zalewski J., Najdzik K., 2022. Nowa zimna wojna. Konfrontacja i odstraszanie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe FNCE.
 • Zalewski K. M., 2022. Dlaczego globalne Południe nie odcięło się od Rosji? 28.07.2022, https://krytykapolityczna.pl/swiat/relacje-rosji-z-krajami-globalnego-po-ludnia-wojna-w-ukrainie/.
 • Zyzak P., 2022. Amerykański sen. Gwałtowne przebudzenie. Ameryka 2014-2021 -era wojen hybrydowych, pandemii i Trumpa. Warszawa: Fronda PL
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171662898

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.