PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2022 | 18 | nr 2 | 7--21
Tytuł artykułu

Energy Market in Contemporary International Relations : Main Threats and Challenges

Warianty tytułu
Rynek energii we współczesnych stosunkach międzynarodowych : główne zagrożenia i wyzwania
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The main objective of the present study is to analyze the main challenges and threats to the international energy market in the context of transformations in international relations. It will be possible thanks to a comprehensive explanatory and predictive analysis. The study verifi es the research hypothesis that the evolution of energy security and the prospects for its development largely result from the relations on the global energy market. Analyses of energy security issues take into account long-term development trends as well as unpredictable events related to the functioning of international economic relations. Thus, the phenomena resulting from the dynamics of the international environment are gaining in importance. New energy systems and new technologies can lead the world towards new challenges and threats. The methodological framework of the conducted research includes research methods appropriate to the science of international relations. The factor method was useful in identifying the determinants of energy security market transformation in the contemporary world. The predictive analysis turned out to be helpful in the part of the thesis on the prospects for the development of the energy market. The research techniques used in the article include the analysis of literature, documents and statistical data. (original abstract)
Celem niniejszego opracowania jest analiza głównych wyzwań i zagrożeń dla międzynarodowego rynku energii w kontekście przemian w stosunkach międzynarodowych. Będzie to możliwe dzięki kompleksowej analizie wyjaśniającej i predykcyjnej. Opracowanie weryfikuje hipotezę badawczą mówiącą, iż ewolucja bezpieczeństwa energetycznego i perspektywy jego rozwoju w dużej mierze wynikają z relacji na światowym rynku energii. Analizy zagadnień bezpieczeństwa energetycznego uwzględniają zarówno długoterminowe trendy rozwojowe, jak i nieprzewidywalne zdarzenia związane z funkcjonowaniem międzynarodowych stosunków gospodarczych. Tym samym na znaczeniu zyskują zjawiska wynikające z dynamiki środowiska międzynarodowego. Nowe systemy energetyczne i nowe technologie mogą poprowadzić świat ku nowym wyzwaniom i zagrożeniom. Ramy metodologiczne prowadzonych badań obejmują metody badawcze właściwe dla nauki o stosunkach międzynarodowych. Metoda czynnikowa okazała się przydatna w identyfikacji uwarunkowań transformacji rynku energetycznego we współczesnym świecie. Analiza predykcyjna okazała się pomocna w części pracy dotyczącej perspektyw rozwoju rynku energii. Techniki badawcze zastosowane w artykule obejmują analizę literatury, dokumentów oraz danych statystycznych. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Tom
18
Numer
Strony
7--21
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Bielecki, J. 2002. "Energy Security: Is the Wolf at the Door?" The Quarterly Review of Eco-nomics and Finance 42 (2):235-250. doi: 10.1016/S1062-9769(02)00137-0.
 • Campbell, C. 2001. Peak Oil: a Turning for Mankind. Hubbert Center Newsletter (2). Accessed [not available].
 • Cohen, A. 2009. "Energy Security in the Caspian Basin." In Energy Security Challenges for the 21st Century. A Reference Handbook, edited by G. Luft and A. Korin, 109-1127.
 • Santa Barbara, Calif.: Praeger Security International.Criekemans, D. 2021. "'Geotechnical Ensembles': How New Technologies Change Geopolitical Factors and Contexts in Economy, Energy and Security." In Geopolitics and International Relations. Grounding World Politics Anew, edited by D. Criekemans, 61-93.
 • Leiden, The Netherlands: Brill | Nijhoff.Demirbas, A. 2007. "Energy Issues and Energy Priorities." Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy 3 (1):41-49. doi: 10.1080/15567240701548757.
 • Dincer, I. 2001. "Environmental Issues: I-Energy Utilization." Energy Sources 23 (1):69-81. doi: 10.1080/00908310151092191.
 • Dublaga, M. 2014. "Bezpieczeństwo naftowe współczesnego świata. Katalog zagrożeń." In Bez-pieczeństwo energetyczne wyzwaniem XXI wieku, edited by Z. Lach. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 • Dyczka, J. 2014. "Terroryzm morski." In Bezpieczeństwo energetyczne wyzwaniem XXI wieku, edited by Z. Lach. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 • Edinger, R., and S. Kaul. 2000. "Humankind's Detour toward Sustainability: Past, Present, and Future of Renewable Energies and Electric Power Generation." Renewable and Sustainable Energy Reviews 4 (3):295-313. doi: 10.1016/S1364-0321(99)00017-9.
 • EU Energy in Figures. Statistical Pocketbook 2022. 2022. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • Fettweis, C.J. 2009. "No Blood for Oil: Why Resource Wars Are Obsolete." In Energy Security Challenges for the 21st Century. A Reference Handbook, edited by G. Luft and A. Korin, 66-77. Santa Barbara, Calif.: Praeger Security International.
 • Flaherty, C., and W.L. Filho. 2013. "Energy Security as a Subset of National Security." In Global Energy Policy and Security, edited by W. Leal Filho and V. Voudouris, 11-25. London: Springer London.
 • Fridleifsson, I.B. 2001. "Geothermal Energy for the Benefit of the People." Renewable and Sustainable Energy Reviews 5 (3):299-312. doi: 10.1016/S1364-0321(01)00002-8.
 • Froggatt, A., and M.A. Levi. 2009. "Climate and Energy Security Policies and Measures: Synergies and Conflicts." International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-) 85 (6):1129-1141.
 • Gradziuk, A., W. Lach, E. Posel-Częścik, and K. Sochacka. 2003. "Co to jest bezpieczeństwo energetyczne państwa?" In Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, edited by S. Dębski and B. Górka-Winter, 71-80. Warszawa: PISM.
 • Gryz, J. 2018. "Bezpieczeństwo energetyczne - związki między nauką, polityką a rzeczywistością." In Bezpieczeństwo energetyczne. Koncepcje, wyzwania, interesy, edited by J. Gryz, A. Podraza and M. Ruszel, 21-45. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Harris, M. 2003. "Energy and Security." In Grave New World. Security Challenges in the 21st Century, edited by M.E. Brown. Washington, D.C.: Georgetown University Press.
 • Kaczmarski, M. 2010. Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, Studia Europejskie. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Klare, M.T. 2008. "Energy Security." In Security Studies. An Introduction, edited by P.D. Williams, 483-496. London - New York: Routledge.
 • Klare, M.T. 2009. "There Will Be Blood: Political Violence, Regional Warfare, and the Risk of Great-Power Conflict over Contested Energy Sources." In Energy Security Challenges for the 21st Century. A Reference Handbook, edited by G. Luft and A. Korin, 44-65. Santa Barbara, Calif.: Praeger Security International.
 • Koknar, A.M. 2009. "The Epidemic of Energy Terrorism." In Energy Security Challenges for the 21st Century. A Reference Handbook, edited by G. Luft and A. Korin, 18-30. Santa Barbara, Calif.: Praeger Security International.
 • Misiągiewicz, J. 2017. "Bilans światowych zasobów surowcowych. Główne wyzwania dla międzynarodowego bezpieczeństwa energetycznego." In Bezpieczeństwo energetyczne we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Wyzwania, zagrożenia, perspektywy, edited by M. Pietraś and J. Misiągiewicz, 261-279. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Młynarski, T. 2011. Bezpieczeństwo energetyczne w pierwszej dekadzie XXI wieku. Mozaika interesów i geostrategii. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mouraviev, N., and A. Koulouri, eds. 2019. Energy Security. Policy Challenges and Solutions for Resource Efficiency. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.
 • Nichol, J. 2014. Armenia, Azerbaijan, and Georgia: Political Developments and Implications for U.S. Interests. In CRS Report: Congressional Research Service.
 • Nincic, D.J. 2009. "Troubled Waters: Energy Security as Maritime Security." In Energy Security Challenges for the 21st Century. A Reference Handbook, edited by G. Luft and A. Korin, 31-43. Santa Barbara, Calif.: Praeger Security International.
 • Pietraś, M. 2017. "Autonomiczność bezpieczeństwa energetycznego w stosunkach międzynarodowych." In Bezpieczeństwo energetyczne we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Wyzwania, zagrożenia, perspektywy, edited by M. Pietraś and J. Misiągiewicz, 23-40. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Pronińska, k.M. 2006. "Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach międzynarodowych - aspekty strategiczne." In Stosunki międzynarodowe w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, edited by E. Haliżak, R. Kuźniar, G. Michałowska, S. Parzymies, J. Symonides and R. Zięba. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar; Fundacja Studiów Międzynarodowych.
 • Pronińska, K.M. 2011. "Geopolityka surowców energetycznych - trendy globalne i regionalne po kryzysie finansowym." In Rocznik Strategiczny 2010/2011. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski, edited by R. Kuźniar, 261-282. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Ross, M.L. 2008. "Blood Barrels: Why Oil Wealth Fuels Conflict." Foreign Affairs 87 (3):2-8.
 • Saramak, B. 2014. "Bezpieczeństwo teleinformatyczne infrastruktury energetycznej państwa." In Bezpieczeństwo energetyczne wyzwaniem XXI wieku, edited by Z. Lach, 147-157. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 • Sen, S., G. Khazanov, and Y. Kishimoto. 2011. "Environment, Renewable Energy and Reduced Carbon Emissions." Radiation Effects and Defects in Solids 166 (10):834-842. doi: 10.1080/10420150.2011.617752.
 • Speight, J.G. 1996. Environmental Technology Handbook, Applied Energy Technology Series. Washington, DC: Taylor & Francis.
 • Stokes, D., and S. Raphael. 2010. Global Energy Security and American Hegemony, Themes in Global Social Change. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 • Yergin, D. 2006. "Ensuring Energy Security." Foreign Affairs 85 (2):69-82. doi: 10.2307/20031912.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171662914

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.