PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | 30 | nr 4 | 355--361
Tytuł artykułu

The Rural Development Program as an Instrument to Support The Technological Modernization of Agriculture. Lubuskie Case Study

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article deals with the issue of supporting the technological modernization of agriculture by investing in infrastructure surrounding the farms with the use of a financial instrument in the form of the Rural Development Program (RDP) based on the Lubuskie Voivodeship. The article describes, among other things, the importance of infrastructure and support for its development in rural areas in the process of functioning and modernization of the agricultural sector. For the purposes of the article, the data obtained from the Department of Rural Development Programs of the Lubuskie Marshal's Office on expenditure and effects of RDP use in 2007-2020, in infrastructure investments in rural areas of the Lubuskie Voivodeship was analysed. In the article, the authors attempted to present the instrument in the form of the Rural Development Program as a tool for indirect impact on the process of modernization and transformation of agriculture in the Lubuskie Voivodeship, primarily by changing the infrastructural conditions for the functioning and development of agricultural production in rural areas. (original abstract)
Rocznik
Tom
30
Numer
Strony
355--361
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Zielona Góra, Poland
 • Marshal Office of the Lubuskie Voivodeship
 • University of Zielona Góra, Poland
 • University of Zielona Góra, Poland
Bibliografia
 • [1] A. H. Gardner, Economic Growth: The Problem of Capital Accumulation, Macroeconomic Theory, The Macmillan Company, New York 1961, pp. 505-535.
 • [2] R. J. Barro, Sala-i-Martin X., Economic Growth, The MIT Press, Cambridge (Massachusetts) 2003; Rosenstein-Rodan P.N., Uwagi o teorii "wielkiego pchnięcia", Ekonomista, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, nr 2, Warszawa 1959, pp. 360-369; Romer P.M., Endogenous Technological Change, Journal of Political Economy, University of Chicago Press, Vol. 98, No. 5, Chicago 1990, pp. 71-102.
 • [3] M. Dolata, Znaczenie infrastruktury w koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, nr 40, t. 2, Szczecin 2015, p. 47.
 • [4] K. Krukowski, Rozwój zrównoważony w strategiach gmin wiejskich, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. 2, Zamość 2000, p. 82
 • [5] W. Chudy, Infrastruktura techniczna a rozwój turystyki w gminach wiejskich województwa małopolskiego, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Kraków 2008, pp. 53-61.
 • [6] E. Berkowska, H. Rasz, D. Stankiewicz, Infrastruktura techniczna wsi, Studia BAS, nr 4 (24), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, pp. 181-188 and 212.
 • [7] W. Chudy, Rozwój infrastruktury obszarów wiejskich, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, nr 10, Kraków 2011, p. 100.
 • [8] M. Tomaszewski, Infrastruktura techniczna jako czynnik poprawiający warunki życia w wiejskich gospodarstwach domowych, Prace Naukowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu, nr 33, Szczecin 2004, pp. 266-275.
 • [9] MRiRW, Informacja o stanie infrastruktury technicznej wsi - raport roczny 2009, Warszawa 2010.
 • [10] M. Kowalewski i inni, Infrastruktura Teleinformatyczna Państwa, Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Zastosowań Technik Łączności Elektronicznej, Warszawa 2008, pp. 12-13.
 • [11] M. Orczykowska Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2019 r., Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2019- roku,2,9.html, pp. 1-2 [accessed: 19.03.2022].
 • [12] L. Kłos, Wpływ infrastruktury technicznej na atrakcyjność obszarów wiejskich, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, Nr 25, Szczecin 2012, pp. 183-189.
 • [13] M. Jeznach i inni, Potrzeby kształtowania infrastruktury wsi na terenach chronionych, a rozwój gospodarczy gmin kampinoskich, Zeszyty Naukowe AR Krak, nr 377, Kraków 2001, p. 451.
 • [14] J. Wilkin, Obszary wiejskie w polityce rozwoju gospodarczego Polski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, FAPA, Komitet Ekonomiki Rolnictwa Państwowej Akademii Nauk, Warszawa 1996, p. 32.
 • [15] K. Wierzbicki, K. Krajewski Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej obszarów wiejskich w Polsce, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, Wydawnictwo IMUZ, t. 4, z. 2b(12), Raszyn 2004, pp. 9-20.
 • [16] Ministerstwo Rozwoju i Rolnictwa, Rolnictwo i obszary wiejskie w latach 2007-2015, Warszawa 2015, https://www.dodr.pl › dodr › ogloszenia › 102015, pp. 30-32 [accessed: 20.03.2022].
 • [17] E. Pierzgalski, Zasoby wodne a rozwój rolnictwa, Studia i raporty IUNG-PIB, 2010, z. 19
 • [18] E. Kaca, Diagnoza z elementami prognozy stanu odwodnień i nawodnień użytków rolnych, Średnio i długookresowe programy rozwoju melioracji w skali kraju i województw, z uwzględnieniem potrzeb rolnictwa, możliwości realizacyjnych i skutków środowiskowych, Falenty 2014, https://www.itp.edu.pl/old /nauka/produktypw/Programy rozwoju melioracji.pdf, pp. 19-23 [accessed: 24.03.2022].
 • [19] J. Komża, Obszary wiejskie: infrastruktura drogowa, Dziennik warto wiedzieć, 2017, https://wartowiedziec.pl/roz- woj-i-fundusze/41743-obszary-wiejskie-infrastruktura-drogowa [accessed: 27.03.2022].
 • [20] M. Woźniak, Zrównoważona gospodarka energetyczna na obszarach wiejskich w Polsce, Polityka Energetyczna, z. 1, t. 21, Warszawa 2018, pp. 69-84.
 • [21] Vortex Bladeless, First wind turbine without blades nor gears, https://vortexbladeless.com/technology-design/, [accessed: 27.02.2022].
 • [22] K. Wilczyńska, Infrastruktura wsi i rolnictwa. Próba definicji Poznań 1983, Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, Rok XLV, zeszyt 2, 1983, pp. 157 and 161.
 • [23] S. Ogrodnik, Infrastruktura techniczna a produkcja rolna: w zarysie, ss. 259-260 i 263 [w:] Annales Universitatis Marie Curie-Sklodowska Lublin. Polonia vol. XXIX/XXX, 16 SECTIO H 1995/1996, Zakład Gospodarki Żywnościowej Wydziału Ekonomicznego UMCS.
 • [24] European Union, The second pillar of the CAP: Rural Development Policy - Information documents on the, 2017.
 • [25] Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development of 25 January 2013 (Journal of Laws of 2013, item 119).
 • [26] Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development of April 21, 2022 (item 922).
 • [27] Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development of March 2, 2022 (item 564).
 • [28] https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew dztwo_lubuskie as of 15.05.2022.
 • [29] Annex III of the Commission Implementing Regulation (EU) No 808/2014 of 17 July 2014.
 • [30] https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/;3972846 as of 15.05.2022.
 • [31] Data of the Statistical Office in Zielona Góra, as of December 31, 2021.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171663238

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.