PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | nr 1 (38) | 134--163
Tytuł artykułu

Metodologia testu chi-kwadrat na przykładzie badań ankietowych dotyczących europejskich serów regionalnych

Warianty tytułu
The Methodology of the Chi-Square Test on the Example of Surveys on Regional Cheeses
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań było praktyczne wskazanie metodologii testu niezależności chi- -kwadrat z wykorzystaniem pakietu programu Statistica na przykładzie wyników ankiety dotyczącej europejskich serów regionalnych. Otrzymano trzy grupy danych: 10 zmiennych jakościowych (kategoryzujących), 4 zmienne jako wielokrotne odpowiedzi, 46 zmiennych jako wielokrotne dychotomie - łącznie 60 zmiennych. Każdej odpowiedzi ankietowej przyporządkowano 4 wyróżniki opisujące respondenta, tj. płeć, wiek, wykształcenie oraz jego miejsce zamieszkania. Przeprowadzono analizę testu chi-kwadrat Pearsona oraz chi-kwadrat największej wiarygodności (NW), łącznie 240 podwójnych testów, oraz obliczono nieparametryczne korelacje rang Spearmana pomiędzy wybranymi zmiennymi. Na podstawie uzyskanych wyników udowodniono istnienie 25 statystycznie istotnych zależności pomiędzy analizowanymi zmiennymi a jednym z czterech wyróżników metryczki respondentów. Analiza korelacji rang Spearmana pomiędzy wybranymi zmiennymi wykazała co najwyżej umiarkowaną korelację pomiędzy kilkoma parami zmiennych. Uzyskane wyniki potwierdziły przydatność testu niezależności chi-kwadrat oraz analizy korelacji rang Spearmana w badaniach ankietowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the research was to present the methodology of the chi-square test of independence with the use of the Statistica package on the example of the results of a survey on European regional cheeses. Three groups of data were obtained: 10 qualitative (categorizing) variables, 4 variables as multiple responses, 46 variables as multiple dichotomies, 60 variables in total. Each questionnaire answer was assigned 4 differentiators describing the respondent, i.e. gender, age, education, and his place of residence. The Pearson chi-square test and the maximum likelihood chi-square (NW) test for a total of 240 duplicate tests were analyzed and non-parametric Spearman rank correlations between the selected variables were calculated. On the basis of the obtained results, the existence of 25 statistically significant relationships between the analyzed variables and one of the four characteristics of the respondents' record was proved. The analysis of Spearman's rank correlation between the selected variables showed at most a moderate correlation between several pairs of variables. The obtained results confirmed the usefulness of the chi-square test of independence and the analysis of Spearman's rank correlation in the survey.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
134--163
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bishop, Y. M. M., Fienberg, S. E. i Holland, P. W. (1975). Discrete multivariate analysis: Theory and practice. Cambridge: MIT Press.
 • Fienberg, S. E. (1977). The analysis of cross-classified categorical data. Cambridge: The MIT Press.
 • Gadzała, K. i Lesiów, T. (2019). Wiedza konsumentów na temat aktualnych trendów żywieniowych. Nauki Inżynierskie i Technologie, 2(33), 6-43.
 • Ostasiewicz, S., Rusnak, Z. i Siedlecka, U. (2006). Statystyka. Elementy teorii i zadania. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • Oziembłowski, M. i Salejda, A. M. (2021). Wybrane systemy żywności regionalnej i tradycyjnej w kontekście turystyki. In T. Lesiów (red.), Determinanty jakości pracy przewodnickiej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Rajs, R. (2006). Ocena testów sprawdzających wiedzę studenta metodami testowania hipotez statystycznych. Modelowanie metodą (chi kwadrat). Pobrane 26 września 2022 z http://www.kis.pwszchelm. pl/publikacje/V/Rajs.pdf
 • Słowińska, M. (2019). Wykorzystanie testu chi-kwadrat w badaniach preferencji żywieniowych konsumentów. Nauki Inżynierskie i Technologie, 1(32), 24-38.
 • Stanisz, A. (2006). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 1. Statystyki podstawowe. Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o.
 • Statsoft.pl. (2022). Strona internetowa firmy StatSoft Polska Sp. z o.o.
 • https://agriculture.ec.europa.eu
 • https://world.openfoodfacts.org
 • serwis polskasmakuje.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171663356

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.