PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2023 | nr 2 | 27--36
Tytuł artykułu

Zakres badania przez starostę aktów regulujących przebieg procesu inwestycyjno-budowlanego w procedurze wydawania zaświadczenia o samodzielności lokalu

Warianty tytułu
Scope of the Examination of the Acts Regulating the Course of the Investment and Construction Process by the Head of the County in the Procedure of Issuing a Certificate of Independence of Premises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W zaświadczeniu o samodzielności lokalu starosta stwierdza, że lokal może stanowić odrębny od gruntu przedmiot własności. Jego wydanie determinowane jest zarówno potwierdzeniem samodzielności lokalu rozumianej jako jego odrębność techniczna, jak i jego zgodnością z ustaleniami aktów wydanych w toku procesu inwestycyjno-budowlanego. W artykule nakreślono ramy, w jakich - na potrzeby wydania zaświadczenia w przedmiocie samodzielności lokalu - starosta jest uprawniony do czynienia ustaleń w zakresie odrębności technicznej lokalu oraz badania aktów regulujących przebieg procesu inwestycyjno-budowlanego.(abstrakt oryginalny)
EN
The head of the county confirms that the premises may constitute a separate subject of ownership from the land in the certificate of independence of premises. Whether it is issued is determined by both the confirmation of the autonomy of the premises understood as their technical separateness and their compliance with the provisions of the acts issued during the investment and construction process. The article outlines the framework within which the head of the county is authorized to make findings on the technical separateness of the premises and to examine acts regulating the course of the investment and construction process in order to issue a certificate of independence of the premises.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
27--36
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • Bąkowski T. (red.), Specustawy inwestycyjno-budowlane, Gdańsk 2020.
 • Filipowicz T. (red.), Specustawa mieszkaniowa. Komentarz. Ułatwienia w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych, Warszawa 2019.
 • Izdebski H. [w:] Ustawa o własności lokali. Komentarz, red. H. Izdebski, LEX 2019.
 • Jakubowski A. (red.), Specustawa mieszkaniowa. Komentarz, Warszawa 2019.
 • Leoński Z., Szewczyk M., Kruś M., Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2019.
 • Małysa-Sulińska K., Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych, Warszawa 2012.
 • Małysa-Sulińska K., Mnogość trybów ustalania lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji jej towarzyszącej jako konsekwencja wejścia w życie przepisów specustawy mieszkaniowej [w:] Specustawy inwestycyjno-budowlane, red. T. Bąkowski, Gdańsk 2020.
 • Małysa-Sulińska K., Normy kształtujące ład przestrzenny, Warszawa 2008.
 • Małysa-Sulińska K., Postępowania w sprawach inwestycyjno-budowlanych [w:] System Prawa Administracyjnego Procesowego, t. 4, Postępowania autonomiczne i szczególne. Postępowania niejurysdykcyjne, red. A. Matan, Warszawa 2021.
 • Małysa-Sulińska K., Przesłanki wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu wykorzystywanego zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne, "Casus" 2020/98/99.
 • Małysa-Sulińska K., Zakres przedmiotowy przedsięwzięć, dla których warunki zabudowy i zagospodarowania terenu określane są w formie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, "Casus" 2009/53.
 • Małysa-Sulińska K., Zakres obowiązywania standardów urbanistycznych lokalizacji inwestycji wprowadzonych przepisami specustawy mieszkaniowej, "Casus" 2019/92.
 • Niewiadomski Z. (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa 2011.
 • Niewiadomski Z. (red.), Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2011.
 • Plucińska-Filipowicz A. (red.), Wierzbowski M. (red.), Prawo budowlane. Komentarz aktualizowany, LEX 2021.
 • Stec M., Kryteria podziału zadań i kompetencji w państwie zdecentralizowanym, "Casus" 1998/7.
 • Stec M., Podział zadań i kompetencji w nowym ustroju terytorialnym Polski (kryteria i ich normatywna realizacja), "Samorząd Terytorialny" 1998/11.
 • Szymczak I., Własność lokali. Komentarz, LEX 2020.
 • Wierzbowski M. (red.), Plucińska-Filipowicz A. (red.), Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa 2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171663450

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.