PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2023 | 25 | z. 1 | 180--191
Tytuł artykułu

Postawy kobiet wobec życia i aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Warianty tytułu
Women's Attitudes Towards Living and Working in Rural Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania było przedstawienie postaw kobiet wobec życia i aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Do realizacji celu badań wykorzystano literaturę przedmiotu, dane wtórne pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego oraz wyniki badań zrealizowanych w 2020 roku przez Martin&Jacob na zlecenie banku BNP Paribas i opublikowanych w raporcie "Sytuacja kobiet na wsi". Materiał empiryczny zebrano metodą sondażową z wykorzystaniem techniki CAWI, a obserwacją badawczą objęto 300 kobiet, będących właścicielkami lub współwłaścicielkami gospodarstw rolnych. Z danych zawartych w raporcie wynika, że zdecydowana większość kobiet miała aspiracje edukacyjne, ponieważ co piąta respondentka planowała zdobyć wykształcenie średnie albo wyższe lub napisać pracę doktorską, natomiast w doskonaleniu zawodowym w formie kursów i szkoleń zamierzało uczestniczyć 2/3 badanych. Kobiety te, mimo wielu niedogodności, ceniły sobie życie na wsi i w zdecydowanej większości nie chciałyby przeprowadzać się do miasta. Z przeprowadzonych badań wynika również, że 2/5 respondentek planowało rozwijać się zawodowo w rolnictwie i prawie tyle samo łączyć działalność w rolnictwie z inną aktywnością zawodową. Chęć zwiększania aktywności w rolnictwie deklarowały częściej kobiety z młodszych grup wiekowych i legitymujące się wykształceniem wyższym rolniczym.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to present women's attitudes towards living and working in rural areas. The literature on the subject, secondary data from the Polish Central Statistical Office and the results of research carried out in 2020 by Martin&Jacob on behalf of BNP Paribas bank and published in the report "Situation of women in rural areas" were used to achieve the research objective. The empirical material was collected using a survey method with the CAWI technique, and the research observation covered 300 women who were owners or co-owners of farms. The data in the report shows that the vast majority of women had educational aspirations, as one in five respondents planned to obtain secondary education, higher education or write a doctoral thesis, while in-service training in the form of courses and training was intended to be attended by 2/3 of the respondents. These women valued living in the rural areas, despite the many inconveniences, and the vast majority would not want to move to a city. The survey also showed that 2/5 of the female respondents planned to develop professionally in agriculture and almost as many planned to combine activities in agriculture with other professional activities. The willingness to become more active in agriculture was declared more often by women from younger age groups and those with a university degree in agriculture.(original abstract)
Rocznik
Tom
25
Numer
Strony
180--191
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • 1. BNP Paribas. 2020. Sytuacja kobiet na wsi. Raport (The situation of women in the countryside. Report). Martin&Jacob.
 • 2. Chmielewska Barbara. 2015. Kobiety wiejskie kruszą "szklany sufit" (Rural women shattering a "glass-ceiling"). Wieś i Rolnictwo 1.2 (166.2): 111-125.
 • 3. Drąg Zbigniew, Krzysztof Gorlach. 2019a. Polskie rolniczki jako menadżerki (Polish female farmers as managers). Studia Socjologiczne 4 (235): 129-156.
 • 4. Drąg Zbigniew, Krzysztof Gorlach. 2019b. Rolniczki jako uczestniczki życia społecznego (Rural women as participants in social life). Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica 68: 47-66. DOI: 10.18778/0208-600X.68.04.
 • 5. FOCUS Group. 2012. Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Specyfika, standardy, parytety i oczekiwania. Raport z badania (The situation of women in agriculture and in rural areas. Specifics, standards, parities and expectations. Test report). https://9lib.org/document/yd7ke8ll-raport-z-badania.html, access: 10.12.20202.
 • 6. GUS (Central Statistical Offivce - CSO). 2021. Rocznik Statystyczny Pracy 2021 (Statistical Yearbook of Labor 2021). Warszawa: GUS.
 • 7. IARP (Instytut Analiz Rynku Pracy, Institute for Labour Market Analyses). 2020. Analiza luki zatrudnienia oraz wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. Raport branżowy (Analysis of the employment gap and wages of women and men. Industry report). Warszawa: IARP, https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Raport-Analiza-luki-zatrudnienia-oraz-wynagrodzenia_8_05_2020_2.pdf, access: 10.12.2022.
 • 8. IERiGŻ-PIB (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute). 2020. Badanie aktywności zawodowej kobiet z obszarów wiejskich z uwzględnieniem zagadnienia niezależności ekonomicznej kobiet, w tym kobiet z niepełnosprawnościami (Research on the professional activity of women from rural areas, taking into account the issue of economic independence of women, including women with disabilities). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • 9. Kmita-Dziasek Elżbieta, Józefina Król-Nowinski. 2019. Aktywizacja zawodowa kobiet poprzez turystykę dziedzictwa kulturowego na obszarach wiejskich (Professional activation of women through cultural heritage tourism in rural areas). Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 3 (97): 84-101.
 • 10. Knapik Wioletta. 2007. Aktywność społeczno-zawodowa kobiet wiejskich na przykładzie gminy Trzebinia (Social and professional activity of rural women on the example of the Trzebinia commune). PhD thesis. Katowice: Uniwersytet Śląsk.
 • 11. Krzyszkowski Jerzy. 2008. Wprowadzenie. [W] Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce (Introduction. [In] Diagnosis of the socio-professional situation of rural women in Poland), ed. Jerzy Krzyszkowski, 5-11. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 • 12. Krzyżanowska Krystyna. 2014. Sytuacja kobiet na obszarach wiejskich i ich udział w rynku pracy (The situation of women in rural areas and their participation in the labour market). Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych 1: 55-67.
 • 13. Lisowska Ewa. 2009. Kobiety i gospodarka. [W] Kobiety dla Polski. Polska dla kobiet. 20 lat transformacji 1989-2009 (Women and the economy. [In] Women for Poland. Poland for women. 20 years of transformation 1989-2009), ed. G. Latos, 7-23. Warszawa: Fundacja Feminoteka.
 • 14. Magda Iga. 2020. Jak zwiększyć aktywność zawodową kobiet w Polsce? (How to increase professional activity of women in Poland?). IBS Policy Paper 1: 1-13, https://ibs.org.pl/app/uploads/2020/01/IBS-PP-01-2020_PL.pdf, access: 10.12.2022.
 • 15. Marciniak-Musiał Natalia. 2021. Kobiety w rolnictwie: ile rolniczek prowadzi gospodarstwa? (Women in agriculture: how many female farmers run farms?). Tygodnik Poradnik Rolniczy, https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/aktualnosci_/we-francji-kobiety-odgrywaja-coraz-wieksza-role-w-rolnictwie-jak-wyglada-w-polsce/, access: 28.03.2021. Matysiak Ilona. 2019. Młodzi i wykształceni w procesie przemian polskiej wsi (Young and educated in the process of transformation of the Polish countryside). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • 16. Michalska Sylwia. 2019. Rodzina wiejska w genderowej perspektywie, czyli o sytuacji kobiet. [W] Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi (A rural family in a gender perspective, or about the situation of women. [In] Continuity and change. One hundred years of development of the Polish countryside), eds. Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin, 287-321. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 • 17. MRiRW (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, The Ministry of Agriculture and Rural Development). 2021. Polska wieś i rolnictwo. Raport (Polish countryside and agriculture. Report), https://www.gov.pl/attachment/d13d9d09-0a97-4874-bec0-0c0c6f098f19, access: 10.12.2022.
 • 18. Olejniczak Wioletta. 2019. Aktywność zawodowa kobiet mieszkających na obszarach wiejskich (Professional activity of women, who living in rural areas). Turystyka i Rozwój Regionalny (12): 77-84. DOI: 10.22630/TIRR.2019.12.20.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171663532

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.