PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2023 | nr 2 | 47--54
Tytuł artykułu

Czasowa niezdolność do pracy w kontekście przesłanki utraty prawa do zasiłku chorobowego z powodu wykonywania pracy zarobkowej (art. 17 ust. 1 ustawy zasiłkowej)

Warianty tytułu
Temporary Inability to Work in the Context of the Premise of Losing the Right to Sickness Benefit Due to Gainful Employment (Article 17(1) of the Benefit Law)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł zmierza do ustalenia, czy przepisy ustawy zasiłkowej prawidłowo uwzględniają wypracowaną w doktrynie treść ryzyka czasowej niezdolności do pracy. Zasadnicza teza artykułu sprowadza się do stwierdzenia, że ustawa zasiłkowa koncentruje się na jednym aspekcie ryzyka - wpływie choroby na psychofizyczną zdolność do wykonywania pracy zarobkowej. Drugi aspekt tego ryzyka, czyli utrata/ograniczenie dochodu jest uwzględniony tylko w odniesieniu do ubezpieczonych pracowników, gdyż tylko do nich adresowany jest art. 12 ust. 1 ustawy zasiłkowej. Brakuje przepisu na wzór regulacji zawartej w art. 12 ustawy zasiłkowej oraz § 49 SGB V, który przewidywałby zawieszenie prawa do zasiłku chorobowego w okresie osiągania dochodu, objętego składką na ubezpieczenia społeczne. (abstrakt oryginalny)
EN
The article aims to determine whether the provisions of the Benefit Act correctly take into account the content of the risk of temporal work- inability developed in the doctrine. The main thesis of the article boils down to the statement that the Benefit Act focuses on one aspect of risk- the impact of the disease on the psychophysical ability to earnings work. The second aspect of risk- reduction of income, is taken into account only in relations to employees, because only tchem are addressed under Art. 12 sec. 1 of the Benefit Act. There is no provision similar to the regulation contained in Art. 12 of the Benefit Act and S 49 SGB V, which would provide for the suspension of the right to sickness benefit while earning income connected to the social insurance contributions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
47--54
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Babińska-Górecka, R. (2017). Praca zarobkowa jako przesłanka ochrony i świadczeń w ramach zabezpieczenia społecznego - kierunki zmian. W: M. Szabłowska-Juckiewicz, B. Rutkowska, A. Napiórkowska (Red.), Tendencje rozwojowe indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Księga Jubileuszowa Profesora Grzegorza Goździewicza (s. 639-654), Dom Organizatora TNOiK.
 • Babińska-Górecka, R., Stopka, K. (2013). Stare dogmaty i nowe wyzwania w prawie ubezpieczeń społecznych. W: U. Kalina-Prasznic, Stare dogmaty i nowe wyzwania w prawie i ekonomii (s.197-222). Wolters Kluwer.
 • Jabłoński, A. (2011). Prawo do zasiłku chorobowego osoby wykonującej równocześnie pracę w ramach kilku tytułów ubezpieczenia. W: Z. Kubot, T. Kuczyński, Z zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego. Księga jubileuszowa Profesora Herberta Szurgacza. Difin
 • Jędrasik-Jankowska, I. (1996). Ryzyka ubezpieczeniowe. W: B. Wagner, Problemy prawa ubezpieczenia społecznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Jędrasik-Jankowska, I. (2007). Pojęcia i konstrukcje ubezpieczenia społecznego. Wolters Kluwer. Jończyk J. (2013). Ochrona pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (3).
 • Kolasiński, K. (1999). Konstytucyjne prawo do zabezpieczenia społecznego a nowy system ubezpieczeń społecznych, Państwo i Prawo, (5).
 • Lach, D.E. (2020). Pojęcie i systematyka prawa ubezpieczeń społecznych. W: A. Wypych-Żywicka (Red.), System prawa ubezpieczeń społecznych. Tom I. Część ogólna. Wolters Kluwer.
 • Liszcz, T. (1997). Ubezpieczenie społeczne i zaopatrzenie społeczne w Polsce, Kantor Wydawniczy Zakamycze.
 • Pławucka, H. (1984). Świadczenia pieniężne w związku z chorobą. W: Ubezpieczenie chorobowe, Acta Universitatis Wratislviensis Nr 804.
 • Piotrowski, J. (1966). Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody. Książka i Wiedza.
 • Przybyłowicz, A. (2021).Wykonywanie pracy zarobkowej a prawo do zasiłku chorobowego w polskim i niemieckim prawie ubezpieczeń społecznych. W: R. Babińska-Górecka, A. Przybyłowicz, K. Stopka, A. Tomanek, Prawo pracy i prawo socjalne. Teraźniejszość i przyszłość. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Herbertowi Szurgaczowi (s. 343-350). Uniwersytet Wrocławski. E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. DOI: 10.34616/141776
 • Roszewska, K. (2018). Ryzyko niezdolności do pracy. Wolters Kluwer
 • Ślebzak, K. (2014). Aksjologiczne podstawy prawa ubezpieczeń społecznych ze szczególnym uwzględnieniem solidarności i sprawiedliwości. W: M. Skąpski, K. Ślebzak. Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Ars boni et aequi Przedsiębiorstwo Wydawnicze.
 • Ślebzak, K. (2015). Prawo do zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP. Zagadnienia podstawowe, C.H.BECK.
 • Szubert, W. (1972). O charakterze prawnym ubezpieczenia społecznego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (3).
 • Szubert, W. (1987). Ubezpieczenie społeczne. Zarys systemu. PWN. Wagner, B. (2010). Zasada równego traktowania w ubezpieczeniu chorobowym. W: Ubezpieczenia chorobowe, Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego. 15-31
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171663622

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.