PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce 2 | 122--135
Tytuł artykułu

Metoda WebQuestu w nauczaniu języka obcego akademickiego

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Realizacja zajęć lektoratowych na uczelniach wyższych wiąże się z szeregiem wyzwań stojących przed prowadzącymi. Specyfika pracy z osobami dorosłymi, wynikająca z zasad andragogiki (Knowles, 1970), sprawia, że rządzi się ona swoimi prawami, a skuteczność procesu dydaktycznego uzależniona jest często od czynników niezależnych od prowadzącego. Naukę rozpoczynają bo- wiem studenci już obarczeni bagażem doświadczeń językowych, z konkretnymi oczekiwaniami co do tempa i jakości procesu kształcenia. Wymagania prawne związane z realizacją lektoratów na uczelniach wyższych sprawiają, że nauczy- ciele zostają zobligowani do wprowadzenia języka obcego specjalistycznego w ramach programu kształcenia. W zależności od kierunku i rodzaju studiów jest to język związany z daną dyscypliną naukową lub też język obcy akademicki, realizowany zazwyczaj na potrzeby studiów doktoranckich. Kolejne wyzwanie to zmieniające się środowisko kształcenia - skok tech- nologiczny, jaki dokonał się w ostatnim okresie, umożliwił nie tylko bardzo szerokie stosowanie narzędzi TIK w sali, ale także uczynił bardziej dostępnym i rozpowszechnionym kształcenie zdalne. Konieczność zmodyfikowania dotychczasowego sposobu prowadzenia zajęć na rzecz uwzględnienia elementów dydaktyki kształcenia zdanego, potrzeba stosowania strategii motywacyjnych oraz inne od klasowego środowisko oceniania postępów językowych uczących się to kolejne czynniki, jakie wpływają na zmianę paradygmatu realizacji zajęć lektoratowych z języka obcego specjalistycznego. W ramach lektoratu z języka obcego akademickiego dla studentów studiów licencjacko-doktoranckich oraz szkoły doktorskiej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie podjęto próbę wprowadzenia WebQuestu jako jednego z zadań obowiązkowych w celu uzyskania zaliczenia przedmiotu. Było to rozwiązanie wprowadzone jako pilotażowe. Wynikało ono z potrzeby zastosowania innych niż tradycyjne metod aktywizujących studentów, a jednocześnie stanowiło możliwość na dokonanie oceny ich kompetencji językowych w zakresie języka obcego akademickiego. Niniejszy rozdział przedstawia refleksje dwóch lektorów tego przedmiotu na temat zasadności wykorzystania WebQuestu oraz zaobserwowanych przez nich korzyści i trudności. Zawarte wnioski mogą służyć jako inspiracja dla uczących poszukujących rozwiązań uwzględniających specyfikę kształcenia językowego w zakresie języka specjalistycznego.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Bibliografia
 • Akçay, A. (2017). The opinions of the Turkish teacher candidates about the WebQuest, Universal Journal of Educational Research, 5(11), s. 1986-1994.
 • Alias, N., Siraj, S., Rahman, M., Ujang, A., Gelmedin, R., Said, A. (2013). Research and trends in the studies of WebQuest from 2005 to 2012: A content analysis of publications in selected journals. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 103, s. 10-18.
 • Anderson, L.W., Krathwohl, D.R. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. New York - San Francisco - Boston - London - Toronto - Sydney - Tokyo - Singapore - Madrid - Mexico City - Munich - Paris - Cape Town - Hong Kong - Montreal: Longman.
 • Baguzina, E. (2020). WebQuests: Fostering foreign language learning in a university environment, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3552707 (dostęp: 4.04.2022).
 • Bloom, B. (1956). Taxonomy of educational objectives. The classification of educational goals. New York: Longman.
 • Dodge, B. (1995). Some thoughts about WebQuest, https://webquest.org/sdsu/about_ webquests.html (dostęp: 27.03.2022).
 • Furgoł, S., Hojnacki, L. (2013). Metoda WebQuest. Poradnik dla nauczyciela, Warszawa: Think Global.
 • Gajewska, E., Sowa, M. (2014). LSP, FOS, Fachsprache... Dydaktyka języków specjalistycznych. Lublin: Werset.
 • Gürgil, F., Ünal, M., Aksoy, B. (2019). Social studies preservice teachers' views on and experiences with WebQuest. Journal of Education and Training Studies, 7(4), s. 131-141.
 • Hänsel, M. Fachsprache in den Naturwissenschaften, https://www.mhaensel.de/sprach foerderung/fachsprache/fachsprache.html (dostęp: 27.03.2022).
 • Kic-Drgas, J. (2015). Trudności w uczeniu się terminologii specjalistycznej. E-mentor, 3(60), s. 17-22.
 • Knowles, M.S. (1970). The modern practice of adult education: Androgogy versus pedagogy. New York: New York Association Press.
 • Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie. Europejskie Ramy Odniesienia, Dz. Urz. UE 2018, C 189/7, https://perceptiedukacja.pl/wp-content/uploads/2019/04/KK-2018_Europejskie-Ramy-Odniesienie.pdf (dostęp: 4.04.2022).
 • Lesiak-Bielawska, E.D. (2013). Rola analizy potrzeb i ewaluacji kursu w nauczaniu języka specjalistycznego. Neofilolog, 41(2), s. 99-112.
 • Liang, W., Fung, D. (2020). Development and evaluation of a WebQuest-based teaching programme: Students' use of exploratory talk to exercise critical thinking. International Journal of Educational Research, 104, 101652, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7471859/ (dostęp: 31.03.2022).
 • Lorenz, R. (2005). Grundsätzliche Aspekte der Entwicklung von Fachsprachen. München: Grin.
 • Luzón-Marco, M.J. (2010). Webtasks for learning professional and academic English: Adapting the WebQuest model. CORELL: Computer Resources for Language Learning, 3, s. 29-44.
 • Perkins, R., McKnight, M.L. (2005). Teachers' attitudes toward WebQuests as a method of teaching. Computers in the Schools, 22(1-2), s. 123-133.
 • Perkowska-Klejman, A. (2019). Poszukiwanie refleksyjności w edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Schleppegrell, M.J. (2009). Language in academic subject areas and classroom instruction: What is academic language and how can we teach it?. Ann Arbor: University of Michigan.
 • Selami, A. (2016). WebQuests as language-learning tools. Computer Assisted Language Learning, 29(4), s. 765-778.
 • Sendur, A.M., Kościńska, A. (2021). Kształcenie w sieci - teoria i praktyka. Przewodnik dla nauczycieli języków obcych i nie tylko. Kraków: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
 • Shutenko, A., Shutenko, E., Ryzhkova, I., Koreneva, A., Sidorova, M.I., Rotaryanu, L.A. (2019). The use of WebQuests in foreign language training of students of non-linguistic specialties. Semantic Scholar, https://www.semanticscholar.org/paper/ The-use-of-WebQuests-in-foreign-language-training-Shutenko-Shutenko/95d592a7 4052e2953d334996525202514bc5b48f (dostęp: 30.03.2022).
 • Snow, C.E., Uccelli, P. (2009). The challenge of academic language. W: D.R. Olson, N. Torrance (red.), The Cambridge handbook of literacy (s. 112-133). Cambridge: Cambridge University.
 • Srisinthon, P. (2021). Effect of the use of WebQuest in a Chinese for tourism course at a Thai University: An exploratory study. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 20(8), s. 50-67.
 • Uccelli, P., Barr, C., Dobbs, C., Galloway, E., Meneses, A., Sanchez, E. (2015). Core academic language skills: An expanded operational construct and a novel instrument to chart school-relevant language proficiency in preadolescent and adolescent learners. Applied Psycholinguistics, 36(5), s. 1077-1109.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171663664

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.