PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce 2 | 199--212
Tytuł artykułu

Jednostki wynikowe a rozumowanie sylogistyczne w uzasadnieniach wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Język daje jego użytkownikom możliwość wyrażenia tożsamych treści w różny sposób. O ile te rozmaite propozycje mogą być równie poprawne i właściwe pod kątem gramatyki i semantyki, o tyle ich zgodność z wymogami formalnymi i treściowymi (merytorycznymi)2 danego rodzaju tekstu, jak i ich potencjał komunikacyjny, mogą się znacznie różnić. Niektóre z alternatywnych rozwiązań językowych mogą zatem okazać się w jakiś sposób nietrafne czy nieodpowiednie. Problem ten dotyka w szczególności tych tekstów specjalistycznych, które muszą spełniać szczególne standardy (prawne, kulturowe, zwyczajowe, logiczne i tak dalej) co do ich formy lub treści, jak też tych, których odbiorcami są także osoby nieposługujące się biegle językiem specjalistycznym. Sytuację tę dobrze obrazuje w mojej ocenie krytyka uzasadnień orzeczeń sądowych jako tekstów niezrozumiałych. Na stopień (nie)zrozumiałości tekstu wpływa wiele elementów, które warto poddać niezależnej analizie, tj. zbadać ściśle określone zjawisko z zakresu formy bądź treści tekstu jako autonomiczne zagadnienie celem jego pełniejszego zrozumienia(fragment tekstu)
Słowa kluczowe
PL
EN
Judicature   Law  
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Burdukiewicz, J.M. (2012). Rozumowanie. W: S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska (red.). Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji (s. 533-541). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Conseil d'Etat (1989). Base de jurisprudence, https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/ CE/decision/1989-10-20/108243 (dostęp: 30.03.2022).
 • Conseil d'Etat (2010). Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 09/07/2010, 339081, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000022487114 (dostęp: 30.03.2022).
 • Conseil d'État (2018). Vademecum sur la rédaction des décisions de la juridiction administrative, https://www.conseil-etat.fr/actualites/juridiction-administrative-nouveauxmodes- de-redaction-des-decisions (dostęp: 30.03.2022).
 • Grzegorczyk, P., Weitz, K. (2016). Art. 45. W: M. Safjan, L. Bosek (red.). Konstytucja RP. T. I. Komentarz - Art. 1-86. Legalis, https://legalis.pl/ (dostęp: 30.03.2022).
 • Haliday, M.A.K., Hasan, R. (1976). Cohesion in English. London: Longman.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz. U. z 1997 roku, nr 78, poz. 483, z 2001 roku, nr 28, poz. 319, z 2006 roku, nr 200, poz. 1471, z 2009 roku, nr 114, poz. 946.
 • Koszowski, M. (2013). Bezpieczeństwo a pewność prawa: dwie metody stosowania prawa w ramach Unii Europejskiej. W: M. Grochalski (red.). Kategoria bezpieczeństwa w prawnym wymiarze Unii Europejskiej (s. 113-134). Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu.
 • Lapshinova-Koltunski, E., Kunz, K. (2014). Conjunctions across languages, registers and modes: Semi-automatic extraction and annotation. W: A. Diaz-Negrillo, J. Diaz-Perez Francisco (red.). Specialisation and variation in language corpora (s. 77-104). Peter Lang.
 • Łętowska, E., Paprocka, A., Rzucidło-Grochowska, I. (2015). Podstawy uzasadniania w prawie konstytucyjnym i międzynarodowym. W: I. Rzucidło-Grochowska, M. Grochowski (red.). Uzasadnienia decyzji stosowania prawa (s. 15-42). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Martin, J.R., Rose, D. (2003). Working with discourse: Meaning beyond the clause. London: Continuum
 • Matczak, M. (2007). Summa iniuria: o błędzie formalizmu w stosowaniu prawa. Warszawa: WN Scholar.
 • McClure, E.F., Steffensen, M.S. (1985). A study of the use of conjunctions across grades and ethnic groups. Research in the Teaching of English, 19(3), s. 217-236.
 • Ostrowski, P. (2021). Wpływ spójników eksplikatywnych na zrozumiałość uzasadnień orzeczeń sądowych. Językowa analiza wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego w świetle zaleceń redakcji orzeczeń francuskiej Rady Stanu. Zeszyt Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 11, s. 249-263.
 • Patryas, W. (2002). Elementy logiki dla prawników. Poznań: Przedsiębiorstwo Wydawnicze "Ars boni et aequi".
 • Postanowienie TK z 11 kwietnia 2005 roku, sygn. SK 48/04, OTK ZU 4A/2005, poz. 45, https://otkzu.trybunal.gov.pl/2005/4A/45 (dostęp: 16.11.2022).
 • Rzucidło-Grochowska, I. (2014). Brak obowiązku uzasadnienia i uzasadnienie skrócone a prawo do sądu. Studia Prawnicze, 4(2), s. 61-71.
 • Sanders, T., Maat, P.H. (2006). Cohesion and coherence: Linguistic approaches. W: K. Brown (red.). Encyclopedia of language & linguistics. Vol. 1 (s. 591-595). Amsterdam: Elsevier.
 • Schleppegrell, M.J. (1996). Conjunction in spoken English and ESL writing. Applied Linguistics, 17(3), s. 271-285.
 • Sunday Unubi, A. (2016). Conjunctions in English: Meaning, types and uses. International Journal of Social Science and Humanities Research, 4(3), s. 202-213.
 • Suwaj, R. (2021). Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. z 2021 roku, poz. 1805, 1981, 2052, 2262, 2270, 2289, 2328, 2459, z 2022 roku, poz. 1, 366, 480, 807, 830, 974, 1098, 1301, 1371, 1692, 1855, 1967.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny, Dz. U. z 2022 roku, poz. 1138, 1726, 1855.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego, Dz. U. z 2022 roku, poz. 1375, 1855.
 • Ustawa z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim, Dz.U. z 2021 roku, poz. 672.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. z 2022 roku, poz. 329, 655, 1457, 1855.
 • Wyrok NSA z 13 października 2017 roku, sygn. II OSK 2509/16, CBOSA, https:// orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query (dostęp: 16.11.2022).
 • Wyrok NSA z 28 grudnia 2017 roku, sygn. II OSK 852/17, CBOSA, https://orzeczenia. nsa.gov.pl/cbo/query (dostęp: 16.11.2022).
 • Wyrok NSA z 28 grudnia 2018 roku, sygn. I OSK 1941/18, CBOSA, https://orzeczenia. nsa.gov.pl/cbo/query (dostęp: 16.11.2022).
 • Wyrok NSA z 9 kwietnia 2019 roku, sygn. II OSK 1339/17, CBOSA, https://orzeczenia. nsa.gov.pl/cbo/query (dostęp: 16.11.2022).
 • Wyrok NSA z 23 maja 2019 roku, sygn. II OSK 1698/17, CBOSA, https://orzeczenia. nsa.gov.pl/cbo/query (dostęp: 16.11.2022).
 • Wyrok NSA z 18 lipca 2019 roku, sygn. II OSK 1041/19, CBOSA, https://orzeczenia. nsa.gov.pl/cbo/query (dostęp: 16.11.2022).
 • Wyrok NSA z 30 lipca 2019 roku, sygn. I OSK 1547/16, CBOSA, https://orzeczenia.nsa. gov.pl/cbo/query (dostęp: 16.11.2022).
 • Wyrok NSA z 18 października 2019 roku, sygn. II OSK 2928/17, CBOSA, https:// orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query (dostęp: 16.11.2022).
 • Wyrok NSA z 20 grudnia 2019 roku, sygn. I OSK 3495/18, CBOSA, https://orzeczenia. nsa.gov.pl/cbo/query (dostęp: 16.11.2022).
 • Wyrok TK z 16 stycznia 2006 roku, sygn. SK 30/05, Dz.U. z 2006 roku, nr 15, poz. 117, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20060150118 (dostęp: 16.11.2022).
 • Wyrok TK z 2 października 2006 roku, sygn. SK 34/06, Dz. U. z 2006 roku, nr 186, poz. 1379, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20061861379 (dostęp: 16.11.2022).
 • Wyrok TK z 30 maja 2007 roku, sygn. SK 68/06, Dz. U. z 2007 roku, nr 106, poz. 731, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20071060731 (dostęp: 16.11.2022).
 • Wyrok TK z 20 października 2010 roku, sygn. P 37/09, Dz. U. z 2010 roku, nr 201, poz. 1335, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20102011335 (dostęp: 16.11.2022).
 • Wyrok WSA w Gdańsku z 19 października 2016 roku, sygn. I SA/Gd 787/16, CBOSA, https://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query (dostęp: 16.11.2022).
 • Żabowska, M. (2009). Hierarchia wyrażeń metatekstowych. Linguistica Copernicana, 2(2), s. 179-189.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171663724

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.