PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2023 | nr 1 | 155--167
Tytuł artykułu

Wynagrodzenie opiekuna

Warianty tytułu
The Guardian's Remuneration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem publikacji jest próba skonstruowania optymalnego modelu wynagradzania opiekuna za sprawowanie opieki w prawie polskim. W tym celu poddano szczegółowej analizie dogmatycznej treść art. 162 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w wyniku której wskazano najkorzystniejszy pod względem skutków społecznych kierunek jego wykładni. Wykazano, że de lege lata należy przyjąć dopuszczalność przyznania wynagrodzenia w postaci niepieniężnej, a także dopuszczalność wskazania przez sąd różnych źródeł finansowania wynagrodzenia opiekuna w określonych częściach. De lege ferenda zaproponowano nowelizację tego przepisu zwiększającą jego elastyczność przez stworzenie możliwości przyznawania opiekunowi wynagrodzenia jednorazowego podczas trwania stosunku opieki, w tym kilku takich wynagrodzeń za poszczególne odcinki czasu. Zaproponowano również wprowadzenie innych niż dotychczas ram czasowych realizacji roszczenia o wynagrodzenie oraz korektę regulacji wyłączającej prawo opiekuna do wynagrodzenia. Zgłoszone propozycje zmierzają do zwiększenia stopnia adekwatności wynagrodzenia opiekuna do dynamicznej sytuacji, w której potrzeby pupila i nakład pracy opiekuna są zmienne, a należyte wynagrodzenie leży w interesie obu stron stosunku opieki. Należy podkreślić, że problematyka wynagrodzenia opiekuna nie była od ponad dekady przedmiotem odrębnego opracowania, a zgłoszone postulaty mają w większości charakter nowatorski. (abstrakt oryginalny)
EN
The article aims to construct an optimal model of remuneration for legal guardians in Polish law. As a result of the analysis, the most favourable direction of interpretation of Article 162 of the Family and Guardianship Code is indicated. It is shown that the admissibility of awarding remuneration in a non-monetary form should be accepted, as well as the admissibility of the court indicating different sources of financing for the guardian's remuneration in specific parts. It is proposed that this provision should be amended in order to increase its flexibility, by creating the possibility of granting the guardian a one-off remuneration during the relationship, including - several such remunerations for individual periods of time. It was also proposed to introduce a new time frame for the execution of a claim for remuneration and to correct the regulation excluding the guardian's right to remuneration. The proposals are aimed at increasing the adequacy of the legal guardian's remuneration to a dynamic situation, and appropriate remuneration is in the interest of both parties. It should be emphasized that the issue of the guardian's remuneration has not been the subject of a separate study for over a decade, and the submitted recommendations are mostly innovative. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
155--167
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Andrzejewski, M. (2004). Prawo rodzinne i opiekuńcze. Warszawa.
 • Długokęcka, P. (2011). Problem odpłatności opieki nad małoletnim (po zmianach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Rodzina i Prawo 17/18: 47-55.
 • Gajda, J. (2018). Komentarz do art. 162 k.r.o. W: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz (s. 1078). Warszawa.
 • Haak, H., Trzuskawska-Haak, A. (2017). Opieka i kuratela. Komentarz do art. 145-184 k.r.o. oraz związanych z nimi regulacji k.p.c. Warszawa.
 • Ignatowicz, J. (1985). Opieka. W: J. Piątowski (red.), System prawa rodzinnego i opiekuńczego (s. 1163-1165). Ossolineum.
 • Jaworska, E. (2008). W sprawie odpłatności opieki (uwagi de lege ferenda). Przegląd Sądowy 7/8: 127-134.
 • Kalus, S. (2011). Komentarz do art. 162 k.r.o. W: K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz (s. 1055-1057). Warszawa.
 • Kalus, S. (1989). Opieka nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną. Katowice.
 • Kociucki, L. (2017). Komentarz do art. 162 k.r.o. W: K. Osajda (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz (s. 1730-1732). Warszawa.
 • Kociucki, L. (2011a). Przepisy k.r.o. dotyczące opieki i kurateli po ostatnich nowelizacjach. Acta Iuris Stetinensis 691: 49-70.
 • Kociucki, L. (2011b). Zdolność do czynności prawnych osób dorosłych i jej ograniczenia. Warszawa.
 • Kociucki, L. (1993). Opieka nad małoletnim. Warszawa.
 • Ludwiczak, L. (2012). Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym. Warszawa.
 • Machnikowski, P. (2013). Struktura zobowiązania. W: E. Łętowska (red.), System prawa prywatnego. Tom 5: Prawo zobowiązań - część ogólna (s. 165-167). Warszawa.
 • Marciniak, J. (1975). Treść i sprawowanie opieki nad małoletnim. Warszawa.
 • Partyk, A. (2014). Wynagrodzenie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Glosa do uchw. SN z 28.03.2014 r., III CZP 6/14. Lex/el.
 • Pyziak-Szafnicka, M. (2007). Prawo podmiotowe. W: M. Safjan (red.), System prawa prywatnego. Tom 1: Prawo cywilne - część ogólna (s. 706-712). Warszawa.
 • Radwański, Z., Olejniczak, A. (2014). Zobowiązania - część ogólna. Warszawa.
 • Sierpowska, I. (2012). Pomoc społeczna jako administracja świadcząca. Studium administracyjnoprawne. Warszawa.
 • Smyczyński, T. (2009). Prawo rodzinne i opiekuńcze. Warszawa.
 • Strzebińczyk, J. (2003). Opieka. W: T. Smyczyński (red.), System prawa prywatnego. Tom. 12: Prawo rodzinne i opiekuńcze (s. 793-794). Warszawa.
 • Strzebińczyk, J. (2016). Prawo rodzinne. Warszawa.
 • Szer, S. (1966). Prawo rodzinne. Warszawa.
 • Zakrzewski, P. (2021). Komentarz do art. 162 k.r.o. W: M. Fras, M. Habdas (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz (s. 1585-1590). Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171663740

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.