PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2023 | nr 1 | 201--210
Tytuł artykułu

Instytucjonalny udział osób starszych w funkcjonowaniu samorządów terytorialnych: realia i założenia legislacyjne

Warianty tytułu
Institutional Participation of Elderly People in the Functioning of Local Governments: the Realities and Legislative Assumptions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W świetle przemian demograficznych i zwiększającego się odsetka liczby osób starszych w Polsce istotne wydaje się dokonanie analizy instytucjonalnego udziału seniorów w funkcjonowaniu samorządów terytorialnych (w tym także w aspekcie ich partycypacji w życiu lokalnej społeczności). Z prawnego punktu widzenia jedną z instytucjonalnych form partycypacji/współdecydowania osób starszych na poziomie gmin (zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym) stanowi rada seniorów. W praktyce zaobserwowano jednak niedostateczną aktywność rad seniorów, próby ich upolitycznienia, jak również różnice w ich aktywności w poszczególnych częściach kraju. Celem artykułu jest określenie roli instytucji rady seniorów jako formy partycypacji społecznej oraz możliwych zmian w zakresie zasad działania rad czy też prawnych podstaw funkcjonowania instytucji. Aby zrealizować obrany cel, zastosowano niereaktywną metodę badań w postaci analizy treści aktów prawnych, orzecznictwa i dostępnych danych statystycznych. W efekcie analiz ustalono, że rady seniorów okazały się najsłabszą formą partycypacji społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego. Tym samym instytucja ta, celem wzmocnienia jej znaczenia, wymaga dodatkowych zmian legislacyjnych, jak, np. ustalenia zakresu kompetencji rad seniorów i doprecyzowania ogólnego składu rady. (abstrakt oryginalny)
EN
In view of the demographic changes and the increasing proportion of elderly people in Poland, it seems important to analyse the institutional participation of seniors in the functioning of local governments (including in terms of their participation in the life of the local community). From the legal point of view, one of the institutional forms of participation/co-determination of senior citizens at the municipal level (according to the Act on Municipal Self-Government) is the council of senior citizens. In practice, however, the insufficient activity of senior citizens' councils, attempts at their politicization, as well as variations in their activity in different parts of the country, have been observed. The article aims to determine the role of the institution of senior citizens' councils as a form of social participation and possible changes to the rules of operation, and the legal basis of the institution that could be implemented. To achieve this objective, a non-reactive research method was used, which contained an analysis of the content of legal acts, case law and available statistical data. As a result, the following conclusion was drawn: seniors' councils appeared to be the weakest form of social participation in local government units. Thus, to strengthen its significance, this institution requires additional legislative changes, such as determining the scope of competence of senior citizens' councils and clarifying the general composition of the councils. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
201--210
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
Bibliografia
  • Główny Urząd Statystyczny (2022). Sytuacja demograficzna Polski do 2020 roku. Zgony i umieralność. Warszawa. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/sytuacja-demograficzna-polski-do-2020-roku-zgony-i-umieralnosc,40,1.html [dostęp: 7.03.2022].
  • Marchaj, R. (2021). Komentarz do art. 5 (c). W: B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. Wyd. 3. Warszawa: Lex/el.
  • Niżnik-Dobosz, I. (2014). Partycypacja jako pojęcie i instytucje demokratycznego państwa prawnego i prawa administracyjnego. W: B. Dolnicki (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym. Warszawa: Lex/el.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171663748

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.