PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2023 | nr 1 | 5--22
Tytuł artykułu

Niemoc Braci* Ekonomistów czy natura praw

Warianty tytułu
The infirmity of the Economist Brothers, or the nature of laws
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja podstawowych źródeł słabości ekonomii jako dyscypliny nauki w skutecznej diagnozie oraz przewidywaniu przyszłego przebiegu zdarzeń ekonomicznych i ich konsekwencji. Inaczej ujmując - przyczyn tytułowej niemocy ekonomistów, a także typowej dla tej dyscypliny mnogości opinii, stanowisk, wreszcie teorii, występujących paralelnie, w tym samym czasie w odniesieniu do tych samych okresów oraz zdarzeń gospodarczych i rynkowych. Główna teza artykułu przyjmuje, iż podstawową przyczyną niemożności ekonomistów do zgodnego zdiagnozowania przeszłych zdarzeń ekonomicznych oraz trafnego opowiedzenia się co do przyszłego ich przebiegu jest sama natura zjawisk i procesów gospodarczych, implikująca wieloznaczność i nieostrość głoszonych poglądów, zaś równoległa wielość poglądów to prosta konsekwencja charakteru ekonomii jako ze swej istoty dyscypliny heterogenicznej, co wymaga współpracy środowiska i akceptacji różnych poglądów, a nie dzielenia ich na te słuszne i te negowane, czyli niezasługujące na uznanie. W związku z tak nakreślonym celem badawczym oraz sformułowaną tezą główną prowadzone analizy mają charakter badań niereaktywnych, w ramach których wykorzystano takie metody, jak analiza treści (content analysis) oraz badania historyczno-porównawcze (historical-comparative research).(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to identify the basic sources of weakness in economics as a scientific discipline in the effective diagnosis and prediction of the future course of economic events and their consequences. In other words, the causes of the titular infirmity of economists, as well as the multitude of opinions, positions, and finally theories typical of this discipline, occurring in parallel, at the same time, in relation to the same periods and economic and market events. The main thesis of the article assumes that the basic reason for the inability of economists to unanimously diagnose past economic events and accurately decide on their future course is the very nature of economic phenomena and processes, implying the ambiguity and vagueness of the views expressed, while the parallel multiplicity of views is a simple consequence of the nature of economics. as an inherently heterogeneous discipline, which requires the cooperation of the community and the acceptance of different views, and not dividing them into the right ones and the negated ones, i.e. those that do not deserve recognition. In connection with the research objective outlined in this way and the main thesis formulated, the conducted analyzes are of a non-reactive nature, in which methods such as content analysis and historical-comparative research were used.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--22
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Arystoteles (2003), Polityka, Dzieła wszystkie, T. 1, Warszawa. Źródła historyczne - Historia - Portal Historyczny Historicus (prv.pl).
 • Chomsky N., (2004), Na lewo od ściany (wywiad), "Polityka", 6 lipca. https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/11062,1, na-lewo-od-sciany.read
 • Fama F. E., (1970), Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, "The Journal of Finance", Vol. 25, No. 2, Papers and Proceedings of the Twenty-Eighth Annual Meeting of the American Finance Association New York, N. Y., December, 28-30, 1969 (May), pp. 383-417, Published by: Blackwell Publishing for the American Finance Association Stable, http://www.jstor.org/stable/2325486
 • Filek J., (2017), Czy koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu może być inspiracją dla nowego paradygmatu ekonomii?, (w:) Etyka i ekonomia. W stronę nowego paradygmatu, E. Mączyńska, J. Sójka (red.), PTE, Warszawa.
 • Flejterski S., (2018), Współczesne nauki o finansach - status metodologiczny, struktura, otoczenie, paradygmaty, Referat na konferencję zorganizowaną przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przy współpracy z Komitetem Nauk Ekonomicznych PAN, pt.: Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne, Warszawa, 14 marca.
 • Friedman M., (1970), The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profit, "The New York Times", Sept. 13, https://www.nytimes.com/1970/09/13/archives/a-friedman-doctrine-thesocial-responsibility-of-business-is-to.html
 • Górny M. (2022), Historia głupich idei albo duch narodu w świątyni nauki, Wydawnictwo Filtry, Warszawa.
 • Grossman G., Krueger A. (1991), Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement. National Bureau of Economics Research Working Paper, No. 3194. NBER, Cambridge, https://doi.org/10.3386/w3914
 • Heydorn M. O., (2016), A National Dividend vs. a Basic Income - Similarities and Differences, "Basic Income Studies", vol. 11, no. 2, November, https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/bis-2016-0019/html
 • Hayek von F. A., (2015), Droga do zniewolenia, Wydawnictwo ARCANA, Kraków.
 • Jevons S. W., (1911), Theory of Political Economy, Fifth edition, Macmillan and Co. London, https://oll-resources.s3.us-east-2.amazonaws.com/oll3/store/titles/625/0237_Bk.pdf
 • Kapp K. W., (1976), The Open-System Character of the Economy and its Implications, (w:) Economics in the Future, Towards a New Paradigm, K. Dopfer (ed.), Macmillan Press, London.
 • Karpiński, P., Kartezjusza dowód na istnienie Boga. 2015, iklasyk.eu/wp-content/uploads/2015/03/ Kartezjusz-dowód-na-istnienie-Boga.pdf
 • Kartezjusz, (2019), Rozprawa o metodzie, Wydawnictwo Vis-à-vis Etiuda, Kraków.
 • Kartezyusz, (1888), Rozmyślania nad zasadami filozofii, dowodzące istnienia Boga i różnicy pomiędzy duszą ludzką i ciałem, Skład Główny w Księgarni E. Wendego i S-ki, Warszawa, strona główna - Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (rcin.org.pl).
 • Keynes J. M., (2003), Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Keynes J. M., (1929), A Tract on Monetary Reform, Macmillan and Co., Limited, London, https://ia903007.us.archive.org/15/items/tractonmonetaryr0000keyn/tractonmonetaryr0000keyn.pdf
 • Kołodko G. W., (2017), Nowy pragmatyzm i jego znaczenie dla uczciwego gospodarowania, (w:) Etyka i ekonomia. W stronę nowego paradygmatu, E. Mączyńska, J. Sójka (red.), PTE, Warszawa.
 • Kowalczyk S., (2018), Kontrowersje wokół ekonomii i ekonomistów, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 3 (48), lipiec-wrzesień, rok XII.
 • Maciejczak M., (2011), Uwagi o języku w filozofii Kartezjusza, Locke'a, Hume'a, Leibniza, Kanta i Milla, "Kwartalnik Filozoficzny", T. XXXIX, Z. 3, https://pau.krakow.pl/KwartalnikFilozoficzny/KF_XXXIX_2011_z3_05.pdf
 • Marshall A., (1920), Principles of Economics, Macmillan and Co., 8th ed., London, https://oll.libertyfund.org/title/marshall-principles-of-economics-8th-ed
 • Mill S. J., (1885), Principles of Political Economy, D. Appleton And Company, New York, https://www.gutenberg.org/files/30107/30107-pdf.pdf
 • Mises von L., (2006), Ekonomia i polityka. Wykład elementarny (tytuł oryginału: Economic Policy Based on six lectures delivered in Buenos Aires, 1959), Fijorr Publishing Co., Wydanie II, Warszawa.
 • Mises von L., (2005), Biurokracja, Instytut Liberalno-Konserwatywny, Fijorr Publishing Co., Lublin-Chicago-Warszawa.
 • Norberg J., (2006), Spór o globalizację, kto zyskuje, kto traci, ile i dlaczego?, Fijorr Publishing Company, Warszawa.
 • Pigou A. C., (1932), The Economics of Welfare, Fourth Edition, Macmillan and Co., Limited, London, https://files.libertyfund.org/files/1410/0316_Bk.pdf
 • Polanyi K., (2010), Wielka transformacja, Polityczne i ekonomiczne źródła naszych czasów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rist G., (2015), Urojenia ekonomii, Le Monde diplomatique, Biblioteka alternatyw ekonomicznych, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.
 • Sedláček T., (2015), Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
 • Skidelsky R., (2012), Keynes. Powrót mistrza, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Smith A. (2015), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, T. 1, PWN, Warszawa.
 • Stigler G. J., (1980), The Ethics of Competition: The Unfriendly Critics, Working Paper, No. 13, The University of Chicago, Center for the Study of the Economy and the State, Chicago, IL, https://www.econstor.eu/bitstream/10419/262415/1/wp013.pdf
 • Stigler G. J., (1971), The Theory of Economic Regulation, "The Bell Journal of Economics and Management Science", 2 (1), pp. 3-21, https://www.jstor.org/stable/3003160
 • Stiglitz J. E., (2015), Cena nierówności. W jaki sposób dzisiejsze podziały społeczne zagrażają naszej przyszłości, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Stiglitz J. E., (2006), Globalizacja (tytuł oryginału: Globalization and Its Discontents), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Veblen T., (1898), Why is Economics not an Evolutionary Science?, "The Quarterly Journal of Economics", July, Vol. 12, No. 4 (Jul., 1898), pp. 373-397, https://www.jstor.org/stable/1882952
 • Wang A. Y., (2013), No, Economics Is Not a Science, "The Harvard Crimson", December 13, http://www.thecrimson.com/article/2013/12/13/economics-science-wang/
 • Wolzogen J. L., (1959), Uwagi do medytacji metafizycznych René Descartesa, PWN, Warszawa.
 • Znaniecki F. (1991), Prawa psychologii społecznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171663750

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.