PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2023 | 5 | nr 1 | 64--82
Tytuł artykułu

Analiza komparatywna komercyjnego i humanitarnego łańcucha dostaw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
A Comparative Analysis of Business and Humanitarian Supply Chain
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pomoc humanitarna jest możliwa dzięki środkom pieniężnym przekazywanym przez darczyńców, organizacje humanitarne i rządy państw. Jednak rzeczywiste dystrybuowanie pomocy możliwe jest dzięki logistyce i humanitarnym łańcuchom dostaw. Celem artykułu jest analiza porównawcza komercyjnego i humanitarnego łańcucha dostaw. Cel został osiągnięty dzięki badaniom literaturowym i badaniom dokumentów. Główną różnicą pomiędzy humanitarnym a komercyjnym łańcuchem dostaw jest cel konfiguracji. W przypadku komercyjnych łańcuchów dostaw celem jest osiągniecie zysków, minimalizowanie kosztów oraz dostarczania dóbr i usług do klientów. Humanitarny łańcuch dostaw jest konfigurowany w celu ratowania życia i zdrowia osób poszkodowanych w sytuacjach kryzysowych poprzez dostarczanie środków pomocowych oraz usług medycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Humanitarian aid is financed by donors, humanitarian organizations and governments. However, the real distribution of aid is possible by logistics and humanitarian supply chains. The aim of this paper is to compare commercial and humanitarian supply chain. The goal was achieved by critical literature review and document research. The main difference between a humanitarian and a commercial supply chain is the purpose of configuration. In the case of commercial supply chains, the goal is to achieve profits, minimize costs and deliver goods and services to customers. The humanitarian supply chain saves lives and relieves the suffering of people affected in crisis situations by delivering relief items and medical services. (original abstract)
Rocznik
Tom
5
Numer
Strony
64--82
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • Abidi, H., De Leeuw, S., Klump, M. (2014). Humanitarian supply chain performance management: a systematic literature review. Supply Chain Management, s. 592-608. DOI:10.1108/SCM-09-2013-0349.
 • Agarwal, S., Kant, R., Shankar, R.(2020). Evaluating solutions to overcome humanitarian supply chain management barriers: A hybrid fuzzy SWARA - Fuzzy WASPAS approach. International Journal of Disaster Risk Reductions, Vol. 51, s. 3.
 • Agostinho, C. F. (2013). Humanitarian Logistics: How to help even more. 6th IFAC Conference on Management and Control of Production and Logistics. The International Federation of Automatic Control, Fortaleza, Brazil.
 • Argollo da Costa, S.R., Campos, V., Mello Bandeira, R.A. (2012). Supply Chains in Humanitarian Operations: Cases and Analysis. Procedia - Social and Behavioral Sciences 54, s. 598-607. DOI:10.1016/j.sbspro.2012.09.777.
 • Bag, S., Gupta, S., Lincoln, C.W. (2020). Big Data Analytics in Sustainable Humanitarian Supply Chain: Barriers and their Interactions. Annals of Operations Research, vol. 319(1), s. 721-760. DOI: 10.1007/s10479-020-03790-7.
 • Bukowska-Piestrzyńska, A., Doński-Lesiuk, J., Karkowski, T., Motowidlak, U. (2022). Adaptacyjność łańcuchów dostaw we współczesnej gospodarce. Studium na przykładzie produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Baubion, C. (2013). OECD Risk Management: Strategic Crisis Management, OECD Working Papers on Public Governance, 23, OECD Publishing. DOI: 10.1787/5k41rbd1lzr7-en.
 • Behl, A., Dutta, P. (2018). Humanitarian supply chain management: a thematic literature review and future directions of research. Annals of Operations Research, 283(1), s. 1001-1044.
 • Bennett Gayle, D. (2019). Information and Communication Technology in Crisis and Disaster Management. Research Strategies. DOI:10.1093/acrefore/9780190228637.013.1582.
 • Blecken, A. (2009). A Reference Task Model for Supply Chain Processes of Humanitarian Organisations. Doctoral thesis. Heinz Nixdorf Institute of the University of Paderborn, s. 1-338.
 • Cankaya, E., Ekici, A., Özener, O.Ö. (2019). Humanitarian relief supplies distribution: an application of inventory routing problem. Annals of Operations Research, Springer, Vol. 283(1), s. 119-141.
 • Carreras-Coch, A., Navarro, J., Sans, C., Zaballos, A. (2022). Communication Technologies in Emergency Situations. Electronics, 11, 1155. https://doi.org/10.3390/electronics11071155.
 • Charles, A., Lauras, M., Van Wassenhove, L. (2010). A model to define and assess the agility of supply chains: building on humanitarian experience. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management. Emerald, 40 (8-9), s. 722-741.
 • Chen, Y. (2021). Relief goods distribution problem: Considering donation strategies, fairness, and interventions. Progress in Disaster Science 12.
 • Chrobak, R. (2017). Współczesny wymiar zarządzania logistycznego w sytuacjach kryzysowych. Obronność. Zeszyty Naukowe, 4(24).
 • Ciekanowski, Z. (2011). Rodzaje i źródła zagrożeń bezpieczeństwa, Nauki humanistyczne i społeczne na rzecz bezpieczeństwa, Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, s. 15.
 • Comfort, L. K. (2007). Crisis management in hindsight: Cognition, communication, coordination, and control. Public Administration Review, nr 67, s. 189-197.
 • Cozzolino, A. Conforti, S. R. A. (2012). Agile and lean principles in the humanitarian supply chain. Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, tom 2 nr 1, s. 16 - 33.
 • Czarnecka, W. (2015). Klasyfikacja zagrożeń. Pobrano z: https://docplayer.pl/6843342-Klasyfikacja-zagrozen.html (05.09.2022 r.).
 • Cziomer, E. (2016). Zagrożenia i instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego. Kraków: Wydawnictwo AFM.
 • Daud, M. S. M., Hussein, M. Z. S. M., Nasir, M. E., Abdullah, R., Kassim, R., Suliman, M. S., Saludin, M. R. (2016). Humanitarian logistics and its challenges: The literature review. International Journal of Supply Chain Management, rocznik 5, nr 3, s. 108.
 • De Camargo, J.A.; Mendonça, P.S.M.; Oliveira, J.; Jabbour, C.J.C.; Jabbour, A.B.L.D.S. (2019). Giving voice to the silent: A framework for understanding stakeholders' participation in socially-oriented initiatives, community-based actions and humanitarian operations projects. Annals of Operations Research, 283, s. 143-158.
 • Dendera-Gruszka, M., Kuklińska, E., Masłowski, D. (2017). Efektywność łańcucha dostaw. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 11, s. 12-25.
 • Denysiuk, (2020). Zarządzanie kryzysowe w Polsce jako specyficzne zadanie administracji publicznej realizowane na rzecz ochrony ludności. De Securitate et Defensione, 2 (6), s. 168-184.
 • Drabik, I., (2015). Rola i znaczenie organizacji pozarządowych w zarządzaniu kryzysowym. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, nr 20, s. 149-162.
 • Drewek, W. (2013). Działalność organizacji humanitarnych w systemie logistyki humanitarnej. Logistyka, nr 6, s. 98.
 • Drewniowska K. (2018). Stany nadzwyczajne. s. 5. Pobrano z: https://prawo.uni.wroc.pl/sites/default/files/students-resources/STANY-NADZWYCZAJNE.pdf (25.10.2022 r.).
 • Dubey, R., Luo, Z., Gunasekaran, A., Akter, S., Hazen, B.T., Douglas, M.A. (2018). Big data and predictive analytics in humanitarian supply chains: enabling visibility and coordination in the presence of swift trust. The International Journal of Logistics Management, Vol. 29, No. 2, s. 486.
 • Dubey, R., Ali, S.S., Aital, P., Venkatesh, V.G. (2014). Mechanics of humanitarian supply chain agility and resilience and its empirical validation. International Journal of Services and Operations Management, tom 17, nr 4, s. 367-384.
 • Dziemińska-Mosio, M. (2018). Instytucja stanów nadzwyczajnych a stan wojenny. Przegląd Policyjny, nr 3 (127).
 • Elmasri, R., Navathe, S. B. (2019). Fundamentals of Database Systems. W tłumaczeniu: M. Szczepaniak. B. Garbacz. B. Moczulski. Wprowadzenie do systemu baz danych. Gliwice: Helion. Pobrano z: http://pdf.helion.pl/wprsys/wprsys-1.pdf (16.09.2022 r.).
 • Fajczak- Kowalska, A. (2014). Logistyka sytuacji kryzysowych. Logistyka, nr 6.
 • Falecki, J. (2019). Zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce, s. 10. Pobrano z: http://images.iformat.pl/3AA8D36BEB/708D7137-9FC8-45CA-91C8-47EC6B060C8B.pdf (19.02.2023 r.).
 • Ficoń, K. (2015). Trzy logistyki. Wojskowa, kryzysowa, rynkowa. Warszawa: Bel Studio.
 • Ficoń, K. (2017). Zastosowanie teorii masowej obsługi do analizy systemu zabezpieczenia logistycznego sytuacji kryzysowych. Systemy Logistyczne Wojsk, nr 47, s. 59-79.
 • Fiorini, P. D., Jabbour, C.J.C., de Sousa Jabbour, A. B.L., Ramsden, G. (2021). The human side of humanitarian supply chains: a research agenda and systematization framework. Annals of Operations Research. Design and management of humanitarian supply chains
 • Ghorbani, M., Ramezanian, R. (2020). Stochastic optimization for the carrier selection problem in humanitarian relief. Scientica Iranica. DOI:10.24200/SCI.2020.55161.4100.
 • Gudzbeler, G., Nepalski, M. (2015). Zintegrowana Platforma Symulacyjna Podmiotów Zarządzania Kryzysowego - spójne środowisko wirtualne. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, tom 38, nr 2, s. 89-96.
 • Heier Stamm J.L., Villarreal M.C. (2009). Proceedings of the 2009 Humanitarian Logistics Conference, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA.
 • Idrian, P. (2015). Zarządzanie kryzysowe a system bezpieczeństwa narodowego. Obronność. Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, nr 3(15), s. 26.
 • Jagielski J. (2016). Pomoc humanitarna w prawie polskim. W: P. Grzebyk. P. E. Mikos-Skuza E. (red.), Pomoc humanitarna w świetle prawa i praktyki, (s. 73). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Jahre, M. (2017). Humanitarian supply chain strategies - a review of how actors mitigate supply chain risks. Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, tom 7, nr 2, s. 82-101.
 • John, L., Ramesh, A., Sridharan, R. (2012). Humanitarian supply chain management: A critical review. International Journal of Services and Operations Management, 13, nr 4, s. 498-524.
 • Kabra, G., Ramesh, A. (2015). Analyzing ICT Issues in Humanitarian Supply Chain Management: A SAP-LAP Linkages Framework. Global Journal of Flexible Systems Management, vol. 16, no. 2, s. 57-171.
 • Kalinowska-Żeleźnik, A. (2016). Polska Akcja Humanitarna - lider społeczny na portalu społecznościowym facebook. Zarządzanie mediami, tom 4 (4), s. 227-239.
 • Kamau C. W. (2013). Humanitarian supply chain management in Kenya. A Research Project Submitted in the Partial Fulfillment of the Requirements of the Masters of Business Administration Degree School of Business University of Nairobi, s. 1-46.
 • Kamiński, R. (2016). Zarządzanie kryzysowe w gminie jako element instytucjonalnego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego. Prawne podstawy, zasady, aktualne rozwiązania. W: Z. Ślusarczyk, J. Janczewski., Zarządzanie innowacyjne w gospodarce i biznesie (s. 194), nr 2 (23).
 • Kąkolewska, P. (2016). Organizacje humanitarne i ich działalność. Pobrano z: https://prezi.com/u_0ragw3oyte/organizacje-humanitarne-i-ich-dziaalnosc/ (15.02.2023 r.).
 • Klimas, P. (2015). Podejście sieciowe. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 249, s. 36-37.
 • Kmiecik, P. (2015). Istota logistyki sytuacji kryzysowych. Pobrano z: http://www.nowastrategia.org.pl/logistyki/ (9.06.2019 r.).
 • Kochanek, E. (2013). Zarys logistyki stanów kryzysowych. Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, nr 1, s. 61-69.
 • Kolasińska-Morawska, K. (2011). Zarządzanie logistyczne. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XII, zeszyt 9, s. 5.
 • Konecka, S. (2015). Ryzyko zakłóceń w zarządzaniu łańcuchami dostaw. Rozprawa doktorska pod kierunkiem dr hab. Anny Łupickiej, prof. nadzw. UEP. Poznań, s. 1-263.
 • Kovács, G., Spens, K. M. (2007). Humanitarian Logistics in Disaster Relief Operations. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 37(2), s. 99-114.
 • Kramarz, M., Sienkiewicz-Małyjurek, K., Kożuch, B. (2018). The concept of research on Logistics management in public networks. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, tom 40. nr 4, s. 548-562.
 • Krynojewski, F. R. (2018). Proces zarządzania kryzysowego, s. 2. Pobrano z: https://www.jastrzebie.pl/fileadmin/user-files/aktualnosci/2018/10-pazdziernik/straz-miejska/Zarzadzanie-kryzysowe.pdf (10.08.2023 r.).
 • Kumar, V., Frederico, G.F., Shah, B., Garza-Reyes, J.A., Kumar, A. (2022). The COVID19 impact on humanitarian operations: lessons for future disrupting events. Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management 12(4). DOI: 10.1108/JHLSCM-10-2022-132.
 • Lidwa, W. (2015). Zarządzanie kryzysowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 • Łupicka, A. (2011). Logistyka akcji humanitarnych jako jeden z procesów zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw. W: J. Witkowski. A. Baraniecka (red.), Strategie i logistyka w sektorze usług. Logistyka w nietypowych zastosowaniach (s. 257- 269), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 234.
 • Łupicka, A. (2012). Wsparcie logistyczne akcji humanitarnych. Logistyka, nr 2, s. 40-42.
 • Malindžák, D., Olejarz, T. (2017). Logistyka w zarządzaniu kryzysowym. Przegląd Nauk o Obronności, tom 2, nr 4, s. 137-147.
 • Marciniak, D. (2021). Podstawowe problemy, wpływające na logistyczne uwarunkowania zarządzania kryzysowego. Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka. Kwartalnik Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
 • Marcinkowski, J.M. (2019). Humanitarny łańcuch dostaw w sytuacji wystąpienia katastrof naturalnych na przykładzie ugrupowania regionalnego ASEAN. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Marjański, A. (2015). Logistyka w sytuacjach kryzysowych. Procedury zabezpieczenia logistycznego ludności poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych. Pobrano z: http://www.amarjanski.san.edu.pl/userfiles/file/Logistyka-SK/LSK-04_.pdf (29.06.2019).
 • Marzantowicz, Ł. (2015). Prewencyjna rola logistyki w katastrofie. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia XLVI nr 2, s. 173-184.
 • Michna, A., Kmieciak, M. (2012). Orientacja rynkowa a zarządzanie wiedzą w kontekście rozwoju i wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 60, nr kol. 1871, s. 203-216.
 • Morawski, A. (2014). Wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych w procesie zarządzania kryzysowego. Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Negi, S. (2022). Humanitarian logistics challenges in disaster relief operations: A humanitarian organisations' perspective. Journal of Transport and Supply Chain Management, 16(0), a691. https://doi.org/10.4102/jtscm.v16i0.691.
 • Nejgebauer, A. (2022). Modelowanie, symulacja i informatyczne wspomaganie decyzji w zarządzaniu kryzysowym. Zespół badawczy modelowania, symulacji i informatycznego wspomagania decyzji w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych. Pobrano z: https://docplayer.pl/15135724-Modelowanie-symulacja-i-informatyczne-wspomaganie-decyzji-w-zarzadzaniu-kryzysowym-prezentacja-dariusz-pierzchala.html (28.01.2023 r.).
 • Nodoust, S., Pishvaee, M.S., and Seyedhosseini, S.M. (2021). A Robust Possibilistic Programming Model for Disaster Relief Routing under Information and Communication Technology. International Journal of Supply and Operations Management, Vol. 10, Iss. 1, s. 38-56. DOI: 10.22034/IJSOM.2022.109452.2412.
 • Ozdemir, A., Erol, I., Murat Ar I., Peker, I., Asgary A., Medeni, T.D., Medeni I.S. (2021). The role of blockchain in reducing the impact of barriers to humanitarian supply chain management. The International Journal of Logistics Management, tom 32, nr 2, s. 454-478.
 • Paciarotti, C., Piotrowicz, W.D., Fenton, G. (2021). Humanitarian logistics and supply chain standards. Literature review and view from practice. Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, tom 11, nr 3, s. 550-573.
 • Petrudi, S.H.H., Tavana, M., Abdi, M. (2020). A comprehensive framework for analyzing challenges in humanitarian supply chain management: A case study of the Iranian Red Crescent Society. International Journal of disaster risk reduction. DOI:10.1016/j.ijdrr.2019.101340.
 • Płaczek, E. (2014). Wyzwania dla operatorów logistycznych w obszarze logistyki społecznej. Koncepcje i strategie logistyczne. Logistyka, nr 4, s. 22.
 • Pokusa, T., Duczmal, M. (2009). Logistyka humanitarna i zarządzanie kryzysowe. Opole: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji.
 • Pokusa, T., Grzybowski, W. (2010). Logistyka humanitarna - istota, warunki skuteczności i zastosowanie w sferze współpracy cywilno -wojskowej (cz. 3), Koncepcje i strategie logistyczne.
 • Polater, A. (2020). Dynamic capabilities in humanitarian supply chain management: a systematic literature review. Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management. DOI:10.1108/jhlscm-10-2020-0089.
 • Pusterla, F., Pusterla, E.R.G. (2021). The future of humanitarian aid in a new context full of challenges. Policy Department for External Relations Directorate General for External Policies of the Union. Brussels: European Union.
 • Rasyidi, R.A., Kusumastuti, R.D. (2020). Supply chain agility assessment of an Indonesian humanitarian organization. Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, tom 10, nr 4, s. 629-652.
 • Sharifi-Sedeh, M., Ardalan, A., Torabi, S.L., Allahbakhshi, K., Khorasani-Zavareh, D. (2020). Factors Affecting the Prepositioning of Relief Items for Natural Disasters: A Systematic Review. Iranian Red Crescent Medical Journal. DOI: 10.5812/ircmj.99920.
 • Scholten, K., Sharkey Scott, P., Fynes, B. (2010). Le)agility in humanitarian aid (NGO) supply. International Journal of Physical Distribution Logistics Management, tom 40, nr 8/9, s. 1-12.
 • Shulz, S.F. (2008). Disaster Relief Logistics, Benefits of and Impediments to cooperation between humanitarian organizations. vorgelegt von Diplom-Kauffraus, Von der Fakultät VII - Wirtschaft und Management, der Technischen Universität Berlin, zur Erlan- gung des akademischen Grades, Doktor der Wirtschaftswissenschaften, genehmigte Disserta- tion, Berlin.
 • Sienkiewicz-Małyjurek, K. (2014). Specyfika łańcuch a dostaw w procesie zarządzania kryzysowego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, z. 70.
 • Sienkiewicz-Małyjurek, K. (2011). Logistyka humanitarna - odpowiedź na współczesne zagrożenia. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 2(733), s. 34-44.
 • Sienkiewicz-Małyjurek, K., Owczarek, T. (2021). Complementarity of Communication and Coordination in Ensuring Effectiveness of Emergency Management Networks. Sustainability, 13, nr 221.
 • Silvia, Ch., McGuire, M. (2010). Leading public sector networks: An empirical examination of integrative leadership behaviors. The Leadership Quarterly, nr 21, 87. s. 264-277.
 • Stamm, H. J. L., Villarreal, M. C. (2009). Proceedings of the 2009 Humanitarian Logistics Conference, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA, pp. 2-27.
 • Stefańska M. (2016). Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca - historia, zasady, działania s. 160. W: P. Grzebyk. E. Mikos-Skuza (red.), Pomoc humanitarna w świetle prawa i praktyki s. 160), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Szołtysek, J. (2009). Logistyka akcji humanitarnych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 3, s. 2-8.
 • Szołtysek, J. (2010). Typologia obszarów stosowania logistyki - propozycja rozwiązania. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 8, s. 2-6.
 • Szymonik, A. (2011). Logistyka w sytuacjach kryzysowych. Logistyka, nr 3, s. 2715-2725.
 • Thomas, A., Kopczak, L. (2005). From Logistics to Supply Chain Management: The Path Forward in the Humanitarian Sector. Fritz Institute, s. 1-15.
 • Twaróg, S. (2016). Łańcuch dostaw. W: S. Kauf. E. Płaczek. A. Sadowski. J. Szołtysek. S. Twaróg (red.), Vademecum logistyki (s. 42). Warszawa: Difin.
 • UNICEF (2022). Shipping and transport update. Pobrano z: https://www.unicef.org/supply/media/14171/file/Shipping-and-Transport-Mounir-Bouazar-2022.pdf (27.11.2022 r.).
 • United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs (2022). Global Humanitarian Overview 2022. Pobrano z: https://www.unocha.org/2022GHO?gclid=CjwKCAiAmJGgBhAZEiwA1JZollOa8gySPlJdADfKu1oDgzPcgGwh7N3xg_16rj0Bm1eh7ySY_qyPoxoCEhUQAvD_BwE (05.03.2023 r.).
 • United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2022). World Population Prospects 2022: Summary of Results. UN DESA/POP/2022/TR/NO. 3.
 • Van Wassenhove, L. N. (2006). Blackett Memorial Lecturew Humanitarian aid logistics: supply chain management in high gear. Journal of the Operational Research Society, nr 57, s. 475-489.
 • Waściński, T. (2014). Procesy logistyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 103, s. 25-38.
 • Wilińska, M. (2015). Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa. Obronność. Zeszyty Naukowe 3(15).
 • Wójtowicz-Dawid, A. (2011). Organizacje pozarządowe i ich rola w realizacji spójności społeczno-ekonomicznej - wybrane aspekty prawne. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 18, s. 335.
 • Wróblewski, D. (2014). Zagadnienia ogólne z zakresu zarządzania ryzykiem i zarządzania kryzysowego. Analiza wybranych przepisów. Józefów: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy.
 • Xu, W., Xiong, S., Proverbs, D., Zhong, Z. (2021). Evaluation of Humanitarian Supply Chain Resilience in Flood Disaster. Water, vol 13, issue 16. DOI: https://doi.org/10.3390/w13162158
 • Yildirim, M. B, Qamar, I., Mehler, K. (2007). Comparison of Disaster Logistics Planning and Execution for 2005 Hurricane Season. InTrans Project Reports, Institute for Transportation, IOWA State University, s. 4.
 • Żurak-Owczarek, C. (2014). Koncepcja klastra w logistyce humanitarnej. Logistyka, nr 5, s. 2141.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171663764

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.