PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2023 | nr 1 (67) | 1--23
Tytuł artykułu

Cyfryzacja osób będących na emeryturze w krajach europejskich w okresie pandemii COVID-19

Warianty tytułu
Digitally Capable Pensioners in European Countries during the COVID-19 Pandemic
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zastosowanie technologii cyfrowych odgrywa coraz większą rolę w codziennym życiu wszystkich mieszkańców Europy niezależnie od ich wieku, miejsca zamieszkania, płci czy stanu zdrowia. Celem artykułu jest przedstawienie zmiany poziomu cyfryzacji emerytów w krajach europejskich w czasie pandemii COVID-19.W artykule wykorzystano dane dotyczące 14 788 respondentów z badania panelowego SHARE 50+ Corona Survey 2. Dokonano analizy zmian w zakresie poziomu cyfryzacji, wykorzystując drzewa klasyfikacyjne oraz zmienne dotyczące nabywania nowych umiejętności technologicznych, takich jak: wyszukiwanie informacji dotyczących usług publicznych, zarządzanie finansami oraz kupowanie lub sprzedaż przedmiotów lub usług online. Uzyskane wyniki wskazują, że poziom cyfryzacji emerytów w czasie pandemii COVID-19 podniósł się w grupach osób młodszych wiekowo, między 50. a 70. rokiem życia, a także wśród emerytów mieszkających w Grecji. Zmiana poziomu cyfryzacji w większym zakresie dotyczyła częstotliwości dokonywania zakupów przez Internet niż pozostałych zmiennych.(abstrakt oryginalny)
EN
The use of digital technologies plays an increasingly important role in the daily lives of all European citizens, regardless of their age, place of residence, gender or health. The article aims to determine whether there has been a change in the level of pensioners' digital capability in European countries during the COVID-19 pandemic. The article uses data on 14,788 respondents from the SHARE 50+ Corona Survey 2. Changes in the level of digitization were analyzed using classification trees and on the variables related to the acquisition of new technological skills, such as: searching for information on public services, financial management, and buying or selling items or services online. The obtained results indicate that the pensioners' digital capability during the COVID-19 pandemic increased in the younger age groups, between the ages of 50 and 70, as well as among retirees living in Greece. The change in the level of digitization is related to a greater extent to the frequency of making purchases via internet than to other variables.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
1--23
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Breiman, L., Friedman, J. H., Olshen, R. A. i Stone, C. J. (1984). Classification and regression trees. Belmont: Wadsworth.
 • Börsch-Supan, A. (2022). Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) wave 9. COVID-19 Survey 2. Interview date. Release version: 8.0.0. SHARE-ERIC. Data set. doi: 10.6103/ SHARE.w9caintd.800
 • EC. (2020). Shaping Europe's digital future. Pobrane z https://ec.europa.eu/
 • EC. (2021). 2030 Digital compass: the European way for the digital decade. Pobrane z https://ec.europa. eu/
 • Gatnar, E. (1998). Symboliczne metody klasyfikacji danych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Goliński, M. (2019). Pomiar gospodarki cyfrowej w badaniach Unii Europejskiej. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. Rozwój gospodarki informacyjnej: wybrane aspekty, (54), 155-169.
 • Główny Urząd Statystyczny [GUS]. (2020). Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2020 r. Pobrane z http://www.stat.gov.pl
 • Główny Urząd Statystyczny [GUS]. (2021). Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2021 r. Pobrane z http://www.stat.gov.pl
 • Główny Urząd Statystyczny [GUS]. (2022). Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego. Badania wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Pobrane z http://www.stat.gov.pl
 • Jajuga, K. (1993). Statystyczna analiza wielowymiarowa. Warszawa: PWN.
 • Lubański, M. (2004). Społeczeństwo informacyjne a cywilizacja informatyczna. W: A. Szewczyk (red.), Dylematy cywilizacji informatycznej (s. 15-21). Warszawa: PWE.
 • Luterek, M. (2005). Mierzalność społeczeństwa informacyjnego za pomocą wskaźników prostych. W: B. Sosińska-Kalata, M. Przastek-Samokowa (red.), Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego (s. 115-123). Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
 • Łatuszyńska, A. (2011). Pomiar rozwoju społeczeństwa informacyjnego z wykorzystaniem mierników agregatowych. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, (56), 104-114.
 • Łuszczuk, M. i Pawłowska, A. (2000). Stan zaawansowania społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, Sprawy Międzynarodowe.
 • Parlament Europejski. (2020). Sprawozdanie w sprawie zniwelowania przepaści cyfrowej między kobietami a mężczyznami: kobiety w sektorze cyfrowym. Pobrane z https://www.europarl.europa.eu/ doceo/document/A-9-2020-0232_PL.html
 • PARP. (2020). Komunikat z dnia 6.11.2020. Pobrane z https://www.parp.gov.pl
 • Rozkrut, D. (2017). Zjawiska i procesy kształtujące rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki cyfrowej w Polsce. W: G. Bar (red.), E-obywatel, e-sprawiedliwość, e-usługi (s. 3-14). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Śledziewska, K. i Włoch, R. (2020). Gospodarka cyfrowa. Warszawa: Wydawnictwo: Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Tomaszewska, A. W. (2013). Społeczeństwo informacyjne - pojęcie, pomiar i stopień rozwoju w Polsce. W: P. Urbanek (red.), Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Tom 6. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, regionów, gospodarek (s. 300-316). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171663766

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.