PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2023 | 5 | nr 1 | 181--191
Tytuł artykułu

Pomiar dokonań w praktyce biznesowej przedsiębiorstw

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Achievements Measurement in Entrepreneurial Business Practice
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja pomiaru dokonań w różnych sektorach działalności przedsiębiorstw. Artykuł odpowiada potrzebom systematycznego badania dokonań przedsiębiorstw. Wykorzystując ilościowe metody badacze (CAWI, PAPI) autor dokonał diagnozy stanu wykorzystania pomiaru dokonań w kilku perspektywach dla różnych sektorów działalności przedsiębiorstw. Udowodniono, że przedsiębiorstwa w próbie badawczej nie stanowią pod tym względem jednorodnej grupy. Ustalenia badawcze dostarczają ważnych informacji na temat tego, które mierniki pomiaru dokonań przedsiębiorstwa są narzędziami wykorzystywanymi w zarządzaniu przedsiębiorstwami poszczególnych sektorów. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is the identification of achievements measurement in various sectors of entrepreneurial activities. The article responds to needs of systematic research of achievements of enterprises. Using quantitative research methods (CAWI, PAPI), author performed diagnosis of state of achievements measurement usage in several perspectives for various sectors of entrepreneurial activity. It has been proven, that enterprises in research sample does not constitute a homogenous group. Research arrangements provide crucial information about which achievements measures indicators are the instruments used in enterprise management in different sectors. (original abstract)
Rocznik
Tom
5
Numer
Strony
181--191
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Ahmad, K., Mahomed, Zabri, S. (2018) The development of performance measurement system under the supply chain management environment: the case of Malaysian manufacturing companies. Management and Production Engineering Review, vol. 9, no. 1, 3-12.
 • Alpenberg, J., Wnuk-Pel, T. (2022) Environmental performance measurement in a Swedish municipality- Motives and stages. Journal of Cleaner Production, vol. 370, 1-11.
 • Amos, D. (2021) A practical framework for performance measurement of facilities management services in developing cauntries public hospitals. Journal of Facilities Management. vol. 20, no. 5, 713-731.
 • Costa, M.A.S., i in. (2022), Exploring performance measurement practices in Brazilian startups. Total Quality Management and Business Excellence, vol. 33, no. 5-6, 637-663.
 • Czyż, T. (2016) Metoda wskaźnikowa w geografii społeczno-ekonomicznej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 34, 9-19.
 • Garengo, P., Biazzo, S., Bititci, U.S. (2005) Performance measurement systems in SMEs: A review for a research agenda. International Journal of Management Reviews, vol. 7, no. 1: 25-47.
 • Haffer R. (2011) Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstwem: W poszukiwaniu doskonałości biznesowej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Kędzierska I. (2012) Wybrane zagadnienia pomiaru dokonań. Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, vol. 684, 103-117.
 • Korneta, P. (2021) Performance management system for primary healthcare services providers. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, vol. 153, 239-257.
 • Kryk, B. (2014) Narzędzia rachunkowości zarządczej w pomiarze/ocenie działalności ekologicznej przedsiębiorstw. Optimum, Studia Ekonomiczne, nr 69, 69-86.
 • Michalak, J. (2008) Pomiar dokonań od wyniku finansowego do Balanced Scorecard. Warszawa: Difin.
 • Niemiec, A. (red.), (2016) System pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach. Warszawa: CeDuWu Sp. Z o.o.
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2022.12.14) Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Raport-o-stanie-sektora-maych-i-rednich-przedsibiorstw_13_10_2022.pdf
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2022.12.18) Samozatrudnienie: Analiza wyników badań. https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/samozatrudnienie.pdf
 • Skoczylas W. (2013) Wskaźniki wyprzedzające w pomiarze przyszłych sukcesów przedsiębiorstw polskich, Zeszyty Naukowe Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, vol. 130, 143-153.
 • Skoczylas, W. (2013) Wskaźniki i systemy wskaźników ekonomicznych w pomiarze dokonań przedsiębiorstw. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US.
 • Szymczak, M. (2017) Systemy performance measurement w budowaniu odpornych łańcuchów dostaw. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, vol. 315, 110-119.
 • Waśniewski P. (2015) Pomiar dokonań w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, vol. 389, 319-327.
 • Waśniewski, P. (2021) Informal performance measurement in small enterprises. Procedia Computer Science, vol. 192, 3310-3319.
 • Waśniewski, P. (2022.12.21) Autoreferat rozprawy doktorskiej. http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/obrona_dr/wasniewski/wasniewski_autoreferat.pdf. 18
 • Wójcik-Karpacz, A. (2017) Orientacja przedsiębiorcza a wynik firmy. Problem pomiaru wyniku. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy vol. 153, 143-160.
 • Zakrzewska-Bielawska A. (2020) Podstawy zarządzania: Teoria i ćwiczenia. Łódź: Wydawnictwo Nieoczywiste.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171663906

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.