PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2023 | nr 1 | 14--27
Tytuł artykułu

The Shock of War : do Trade Relations Weigh on the Reaction of Stock Markets to the Russian Invasion of Ukraine?

Warianty tytułu
Reakcja rynków giełdowych na inwazję Rosji na Ukrainę a powiązania handlowe ze stronami konfliktu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This paper assesses whether the strength of trade ties with russia and Ukraine differentiates the reaction of stock markets to the outbreak of the russian invasion of Ukraine on 24 February 2022. Both the G20 and the eU are studied. The focus is on the stock market index change on the first day of the invasion, and the stock market index change between 23 February and 7 March 2022, where 7 March refers to the highest level of stock market uncertainty following the outbreak of the conflict. We distinguish clusters representing countries with a similar share of trade with Russia and Ukraine and then based on cluster data and the kruskal-Wallis and Wilcoxon rank-sum pairwise comparison tests, assess whether there are significant differences in stock market reactions between selected groups of countries. We reveal that the level of a country's trade links with the belligerents of the conflict significantly impacts changes in its stock market indices. Indices from those countries whose ties to russia and Ukraine are strongest have decreased the most. this study therefore implies that the scale of economic relations between countries might play an important role in the magnitude of the stock market reaction to the outbreak of an international military conflict, particularly these days when financial markets are globally integrated. (original abstract)
Celem artykułu jest sprawdzenie, czy siła powiązań handlowych z Rosją i Ukrainą istotnie różnicuje reakcję giełd papierów wartościowych na militarną agresję Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. Zakres podmiotowy badania stanowią wszystkie kraje G20 oraz Unii Europejskiej. W badaniu skoncentrowano się na jednodniowej zmianie indeksu giełdowego w pierwszym dniu inwazji oraz zmianie indeksu giełdowego w okresie od 23 lutego do 7 marca 2022 r. data 7 marca 2022 r. odnosi się do najwyższego poziomu niepewności giełdowej w następstwie wybuchu analizowanego konfliktu zbrojnego. Na podstawie analizy skupień metodą k-średnich wyodrębniono trzy klastry reprezentujące kraje o podobnym udziale w handlu z Rosją i Ukrainą. Następnie, wykorzystując test kruskala-Wallisa oraz test rang Wilcoxona, zweryfikowano, czy istnieją istotne różnice w reakcjach giełd między wyodrębnionymi grupami krajów. Zaobserwowano, że poziom powiązań handlowych kraju ze stronami konfliktu istotnie różnicuje reakcje indeksów giełdowych. Największe spadki wartości notują wiodące indeksy giełdowe z krajów najbardziej powiązanych gospodarczo z Rosją i Ukrainą. Wyniki badań wskazują na to, że poziom relacji gospodarczych między krajami może mieć istotny wpływ na reakcję indeksów giełdowych na wybuch międzynarodowych konfliktów zbrojnych, w szczególności w okresie globalizacji rynków finansowych. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
14--27
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • The University of British Columbia
Bibliografia
 • Adekoya, O. B., Asl, M. G., Oliyide, J. A., Izadi, P. (2023). Multifractality and cross-correlation between the crude oil and the european and non-european stock markets during the Russia-Ukraine war. Resources Policy, 80, 103134. https://doi.org/10.1016/j. resourpol.2022.103134.
 • Ahmed, s., Hasan, M. M., Kamal, M. R. (2022). Russia-Ukraine crisis: The effects on the european stock market. European Financial Management, eufm.12386. https:// doi.org/10.1111/eufm.12386.
 • Alam, Md. K., Tabash, M. i., Billah, M., Kumar, S., Anagreh, S. (2022). The impacts of the Russia-Ukraine Invasion on Global Markets and Commodities: a Dynamic Connectedness among G7 and BRIC Markets. Journal of Risk and Financial Management, 15(8), 352. https://doi.org/10.3390/jrfm15080352.
 • Alsayed, A. R. M. (2022). Turkish stock Market from Pandemic to Russian invasion, evidence from developed Machine learning algorithm. Computational Economics. https://doi.org/10.1007/s10614-022-10293-z.
 • Astrov, V., Ghodsi, M., Grieveson, R., Holzner, M., Kochnev, A., Landesmann, M., Pindyuk, O., Stehrer, R., Tverdostup, M., Bykova, A. (2022). Russia's invasion of Ukraine: assessment of the humanitarian, economic, and financial impact in the short and medium term. International Economics and Economic Policy, 19(2), 331-381. https:// doi.org/10.1007/s10368-022-00546-5.
 • Barrett, W. B., Heuson, A. J., Kolb, R. W., Schropp, G. H. (1987). The adjustment of stock prices to completely unanticipated events. The Financial Review, 22(4), 345-354. https://doi.org/10.1111/j.1540-6288.1987.tb01258.x.
 • Będowska-Sójka, B., Demir, E., Zaremba, A. (2022). Hedging Geopolitical Risks with different asset classes: a Focus on the Russian invasion of Ukraine. Finance Research Letters, 50, 103192. https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.103192.
 • Benjamini, Y., Hochberg, Y. (1995). Controlling the False discovery Rate: a Practical and Powerful approach to Multiple Testing. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), 57(1), 289-300. https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x.
 • Berninger, M., Kiesel, F., Kolaric, S. (2022). Should I stay or should I go? Stock market reactions to companies' decisions in the wake of the russia-Ukraine conflict. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.4088159.
 • Boubaker, S., Goodell, J. W., Pandey, D. K., Kumari, V. (2022). Heterogeneous impacts of wars on global equity markets: evidence from the invasion of Ukraine. Finance Research Letters, 48, 102934. https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.102934.
 • Boungou, W., Yatié, A. (2022). The impact of the Ukraine-Russia war on world stock market returns. Economics Letters, 215, 110516. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2022.110516.
 • Brune, A., Hens, T., Rieger, M. O., Wang, M. (2015). The war puzzle: contradictory effects of international conflicts on stock markets. International Review of Economics, 62(1), 1-21. https://doi.org/10.1007/s12232-014-0215-7.
 • Carter, D. A., Simkins, B. J. (2004). The market's reaction to unexpected, catastrophic events: The case of airline stock returns and the september 11th attacks. The Quarterly Review of Economics and Finance, 44(4), 539-558. https://doi.org/10.1016/j. qref.2003.10.001.
 • Chen, M.-H., Jang, S. (Shawn), Kim, W. G. (2007). The impact of the SARS outbreak on Taiwanese hotel stock performance: an event-study approach. International Journal of Hospitality Management, 26(1), 200-212. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2005.11.004.
 • Cutler, D., Poterba, J., Summers, L. (1988). What Moves Stock Prices? (no. w2538; p. w2538). National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w2538.
 • Czech, K., Wielechowski, M., Kotyza, P., Benešová, I., Laputková, A. (2020). Shaking Stability: COVID-19 Impact on the Visegrad Group Countries' Financial Markets. Sustainability, 12(15), 6282. https://doi.org/10.3390/su12156282.
 • De Bondt, W. F. M., Thaler, R. (1985). Does the Stock Market Overreact? The Journal of Finance, 40(3), 793-805. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1985.tb05004.x.
 • Deng, M., Leippold, M., Wagner, A. F., Wang, Q. (2022). Stock Prices and the Russia- Ukraine War: Sanctions, Energy and ESG. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.4080181.
 • Diaconaşu, D. E., Mehdian, S. M., Stoica, O. (2022). The reaction of financial markets to Russia's invasion of Ukraine: Evidence from gold, oil, bitcoin, and major stock markets. Applied Economics Letters, 1-5. https://doi.org/10.1080/13504851.2022.2107608.
 • Ding, C., He, X. (2004). K-means clustering via principal component analysis. Twenty-First International Conference on Machine Learning - ICML '04, 29. https://doi. org/10.1145/1015330.1015408.
 • Federle, J., Meier, A., Müller, G. J., Sehn, V. (2022). Proximity to War: The stock market response to the Russian invasion of Ukraine. CEPR Discussion Paper, No. DP17185.
 • Goodell, J. W. (2020). COVID-19 and finance: Agendas for future research. Finance Research Letters, 35, 101512. https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101512.
 • Hecke, T. V. (2012). Power study of anova versus Kruskal-Wallis test. Journal of Statistics and Management Systems, 15(2-3), 241-247. https://doi.org/10.1080/09720510.2012.10701623.
 • Hudson, R., Urquhart, A. (2015). War and stock markets: The effect of World War Two on the British stock market. International Review of Financial Analysis, 40, 166-177. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2015.05.015.
 • Joerding, W. (1988). Are stock prices excessively sensitive to current information?. Journal of Economic Behavior & Organization, 9(1), 71-85. https://doi.org/10.1016/0167-2681(88)90008-X.
 • Karamti, C., Jeribi, A. (2022). Stock Markets from COVID-19 to the Russia-Ukraine Crisis: Structural Breaks in Interactive Effects Panels. SSRN Electronic Journal. https:// doi.org/10.2139/ssrn.4267107.
 • Kruskal, W. H. (1952). A Nonparametric Test for the Several Sample Problem. The Annals of Mathematical Statistics, 23(4), 525-540. https://doi.org/10.1214/aoms/1177729332.
 • Kruskal, W. H., Wallis, W. A. (1952). Use of Ranks in One-Criterion Variance Analysis. Journal of the American Statistical Association, 47(260), 583-621. https://doi.org/10.1080/01621459.1952.10483441.
 • Lamb, R. P. (1995). An Exposure-Based Analysis of Property-Liability Insurer Stock Values around Hurricane Andrew. The Journal of Risk and Insurance, 62(1), 111. https://doi.org/10.2307/253695.
 • Leigh, A., Wolfers, J., Zitzewitz, E. (2003). What Do Financial Markets Think of War in Iraq? (no. w9587; p. w9587). National Bureau of Economic Research. https://doi. org/10.3386/w9587.
 • Linde, Y., Buzo, A., Gray, R. (1980). An Algorithm for Vector Quantizer Design. IEEE Transactions on Communications, 28(1), 84-95. https://doi.org/10.1109/TcoM.1980.1094577.
 • Lo, G.-D., Marcelin, I., Bassène, T., Sène, B. (2022). The Russo-Ukrainian war and financial markets: The role of dependence on Russian commodities. Finance Research Letters, 50, 103194. https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.103194.
 • MacQuenn, J. (1967). Some methods for clasification and analysis of multivariate observations. Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, 1(14), 281-297.
 • Mariotti, S. (2022). A warning from the Russian-Ukrainian war: Avoiding a future that rhymes with the past. Journal of Industrial and Business Economics, 49(4), 761-782. https://doi.org/10.1007/s40812-022-00219-z.
 • McTier, B. C., Tse, Y., Wald, J. K. (2013). Do Stock Markets Catch the Flu?. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 48(3), 979-1000. https://doi.org/10.1017/ s0022109013000239.
 • Ostertagová, E., Ostertag, O., Kováč, J. (2014). Methodology and Application of the Kruskal-Wallis Test. Applied Mechanics and Materials, 611, 115-120. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/aMM.611.115.
 • Ratcliffe, A., Taylor, K. (2015). Who cares about stock market booms and busts? Evi- dence from data on mental health. Oxford Economic Papers, 67(3), 826-845. https:// doi.org/10.1093/oep/gpv030.
 • Rigobon, R., Sack, B. (2005). The effects of war risk on US financial markets. Journal of Banking & Finance, 29(7), 1769-1789. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2004.06.040.
 • Saha, S., Bandyopadhyay, S. (2012). Some connectivity based cluster validity indices. Applied Soft Computing, 12(5), 1555-1565. https://doi.org/10.1016/j.asoc.2011.12.013.
 • Schneider, G., Troeger, V. E. (2006). War and the World Economy: Stock Market Reactions to International Conflicts. Journal of Conflict Resolution, 50(5), 623-645. https:// doi.org/10.1177/0022002706290430.
 • Shelor, R., Anderson, D., Cross, M. (1990). The Impact of the California Earthquake on Real Estate Firms' Stock Value. Journal of Real Estate Research, 5(3), 335-340. https:// doi.org/10.1080/10835547.1990.12090623.
 • Smith, R. P. (2014). The economic costs of military conflict. Journal of Peace Research, 51(2), 245-256. https://doi.org/10.1177/0022343313496595.
 • Sun, M., Zhang, C. (2022). Comprehensive analysis of global stock market reactions to the Russia-Ukraine war. Applied Economics Letters, 1-8. https://doi.org/10.1080/135 04851.2022.2103077.
 • Umar, Z., Polat, O., Choi, S.-Y., Teplova, T. (2022). The impact of the Russia-Ukraine conflict on the connectedness of financial markets. Finance Research Letters, 48, 102976. https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.102976.
 • Wilcoxon, F. (1992). Individual Comparisons by Ranking Methods. In: S. Kotz & N. L. John- son (eds.), Breakthroughs in Statistics (pp. 196-202). Springer New York. https://doi. org/10.1007/978-1-4612-4380-9_16.
 • Yousaf, I., Patel, R., Yarovaya, L. (2022). The Reaction of G20+ Stock Markets to the Russia-Ukraine Conflict 'Black-Swan' Event: Evidence From Event Study Approach. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.4069555.
 • Zalik, K. R. (2008). An efficient k'-means clustering algorithm. Pattern Recognition Letters, 29(9), 1385-1391. https://doi.org/10.1016/j.patrec.2008.02.014.
 • Zhang, D., Hu, M., Ji, Q. (2020). Financial markets under the global pandemic of CIVID-19. Finance Research Letters, 36, 101528. https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101528.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171663918

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.