PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2021 | nr 10 | 36--43
Tytuł artykułu

Prawo do popełnienia błędu według przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców

Autorzy
Warianty tytułu
The Right to Make a Mistake According to the Provisions of the Entrepreneurs Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsze opracowanie zawiera analizę prawa do popełnienia błędu. Przedstawia istotę i ratio legis instytucji z art. 21a ustawy z 06.03.2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Omawia jej podstawowe elementy konstrukcyjne i cechy relewantne stanowiące przesłanki warunkujące jej zastosowanie, w tym: ograniczenia podmiotowe i temporalne, jednorazowość, wezwanie oraz pisemne oświadczenie, termin usunięcia naruszeń i ich ewentualnych skutków, samokontrolę przedsiębiorcy, obowiązki przedsiębiorcy chcącego skorzystać z prawa do popełnienia błędu, skutki tej instytucji, a także wyłączenia jej stosowania. Celem opracowania jest odpowiedź na pytanie: czy prawo do popełnienia błędu jest instytucją, która może poprawiać sytuację przedsiębiorcy i wzmocnić gwarancje wolności działalności gospodarczej w Polsce?(abstrakt oryginalny)
EN
This study analyzes the entrepreneur's right to make a mistake under Article 21a of the Act of 6 March 2018. Entrepreneurs Law. It presents the essence and ratio legis of the institution. It discusses its basic structural elements and relevant characteristics constituting the prerequisites for its application, including: temporal and subjective limitations, one-off nature, summons and written statement, deadline for remedying violations and their possible consequences, self-control of the entrepreneur, obligations of the entrepreneur who wants to use the right to make a mistake, the effects of this institution, as well as exclusions from its application. The aim of the study is to answer the question: Is the right to make a mistake an institution that can improve the situation of the entrepreneur and strengthen the guarantees of freedom of economic activity in Poland?(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
36--43
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Brzostowska, M. (2020). Prawo do popełnienia błędu jako przywilej początkujących podatników. LEX/El.
 • Burdziak, K. (2019). Kilka uwag na temat istoty tzw. błędu co do prawa (rozważania na tle polskiego prawa karnego). Prawo w Działaniu, (39), 139-147.
 • Dobrzycka, M. (2019). Mniej obciążeń regulacyjnych dla przedsiębiorstw i obywateli. Legalis.
 • Etel, M. (2016). Prawo działalności gospodarczej jako instrument rozwoju przedsiębiorczości. W: A. Powałowski (red.), Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę. Warszawa: C.H.Beck.
 • Etel, M. (2019). Działalność formalnie niegospodarcza. W: A. Powałowski, H. Wolska, (red.), Przedsiębiorcy i ich działalność. Warszawa: C.H.Beck.
 • Etel, M. (2012). Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Hołda-Wydrzyńska, A. (2019). "Prawo do popełnienia błędu" w świetle nowelizacji Prawa przedsiębiorców. Acta Universitatis Wratislaviensis, (3977), 79-89. https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.7
 • Liżewski, S. (2020). Przez 12 pierwszych miesięcy przedsiębiorca może się pomylić. Legalis.
 • Kosikowski, C. (2013). Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Kozieł, G. (2018). Komentarz do art. 1. W: G. Kozieł, (red.), Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu. Komentarz. Legalis.
 • Komierzyńska-Orlińska, E. (2019). Komentarz do art. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców. W: M. Wierzbowski (red.), Konstytucja biznesu. Komentarz. LEX/El.
 • Kruszewski, A. K. (2019). Komentarz do art. 1. W: A. Pietrzak (red.), Prawo przedsiębiorców. Komentarz. LEX/El.
 • Zdyb, M. (2019). Rozdział 1. Przepisy ogólne. W: M. Zdyb, G. Lubeńczuk, A. Wołoszyn-Cichocka, Prawo przedsiębiorców. Komentarz. Legalis.
 • Ustawa z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).
 • Ustawa z 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 162 ze zm.).
 • Ustawa z 06.03.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 296 ze zm.).
 • Ustawa z 31.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 495 ze zm.).
 • Uzasadnienie rządowego projektu ustawy - Prawo przedsiębiorców. Druk sejmowy nr 2051 z 21.11. 2017 r., http://www.orka.sejm.gov.pl (23.03.2021).
 • Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Druk sejmowy nr 3622 z 12.07.2019 r., http://www.orka.sejm.gov.pl (18.03.2021).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171663930

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.