PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2023 | 5 | nr 1 | 192--207
Tytuł artykułu

Zarządzanie procesem tworzenia stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Managing the Process of Establishing an Association of Local Authorities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego są organizacjami mogącymi zrzeszać gminy, powiaty i województwa - samorządy województwa. Są formą prawną współdziałania, współpracy swoich członków. Aby takie stowarzyszenie mogło być sprawne w swoich działaniach, spełniać oczekiwania swoich członków musi być prawidłowo utworzone. Proces tworzenia stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego jest złożony i trudny. W literaturze brak jest analizy problemu zarządzania procesem tworzenia stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Niniejszy artykuł określa etapy i czynności zarządzania takim procesem w fazie planowania, przygotowania, jak i jego realizacji - jest to główny cel pracy. Określono poszczególne czynności procesu tworzenia stowarzyszenia, wykorzystując w szczególności metodę badawczą analizy prawnej. Szczególną uwagę poświęcono takim zagadnieniom jak charakter prawny stowarzyszenia, koordynacja i współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w procesie tworzenia stowarzyszenia a przede wszystkim określono istotne elementy statutu jako najważniejszego wewnętrznego aktu prawnego stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Całość rozważań i ustaleń określa model procesu tworzenia stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)
EN
Associations of local government units are organisations that can bring together municipalities, districts and provinces - the provincial governments. They are a legal form of interaction, cooperation of their members. In order for such an association to be efficient in its activities, to meet the expectations of its members, it must be properly formed. The process of creating an association of local government units is complex and difficult. This article defines the stages and activities of managing the process of formation of such associations in the planning, preparation, as well as its implementation phase. The individual activities of the association formation process are identified. Particular attention has been paid to such issues as the legal nature of the association, coordination and cooperation of local government units in the process of forming the association and, above all, the essential elements of the statute as the most important internal legal act of the association of local government units have been identified. All the considerations and findings define a model of the process of forming an association of local government units. (original abstract)
Rocznik
Tom
5
Numer
Strony
192--207
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • Bednarski A. (1998). Zarys teorii organizacji i zarządzania. Toruń: TNOIK.
 • Ciszewski Ł., Grzybek Ł. (2018). Wspólne wykonywanie zadań własnych przez kilka gmin (in:) Jerzmanowski Z., (red.). Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta. Warszawa: C.H.BECK.
 • Dolnicki B. (red.) (2020). Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Drembkowski P. (red.) (2020). Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.
 • Duniewska Z., Jaworska - Dębska B., Olejniczak-Szałowska E., Stahl M, (red.red). (2016). Prawo administracyjne materialne. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Frączkiewicz-Wronka A., (red.) (2009). Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • Hadrowicz E. (2020), Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Miemiec M. (red.) (2019). Materialne prawo administracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Knosala E. (2005). Zarys nauki administracji. Kraków: Zakamycze.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
 • Kożuch B. (2020). Nauka o organizacji. Warszawa: CeDeWu.
 • Kożuch B. (2004). Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Warszawa: Placet.
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Jr. (2001). Kierowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Safjan M., Bosek L. (red.red) (2016). Konstytucja RP. Tom I. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck., Źródło: Legalis. 14.10.2022.
 • Schermerhorn J.R., Jr. (2008). Zarządzanie. Kluczowe koncepcje. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Szewc A., Jyż G., Pławecki Z. (2010). Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Ustawa - Prawo o stowarzyszeniach, z dnia 7 kwietnia 1989 r. tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 2261.
 • Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., tekst. jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.
 • Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r., tekst. jedn. Dz.U z 2022 r. poz. 1526.
 • Ustawa o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r., tekst. jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 547 ze zm.
 • www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-wnioskow-o-wpis-do-krajowego-rejestru-sadowego dostęp 03.09. 2022 r.
 • www.stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/podzial-administracyjny-polski/ - dostęp 19.09.2022 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171663932

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.