PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2023 | nr 1 | 116--136
Tytuł artykułu

Metodyka badania potencjału kapitału intelektualnego przedsiębiorstw produkcyjnych w kontekście obowiązku raportowania niefinansowego

Warianty tytułu
Methodology of researching the intellectual capital potential of enterprises production in the context of the non-financial reporting obligation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje różne metody pomiaru kapitału intelektualnego, takie jak metody bezpośrednie, oparte na kapitalizacji rynkowej i karty wyników, a także metody badawcze. Celem opracowania było przedstawienie autorskiej metodyki badania potencjału kapitału intelektualnego na kanwie metodologii IC Rating i Technology Broker. Wyniki badania ilościowego potencjału kapitału intelektualnego zostały uszeregowane na podstawie odpowiedzi pracowników, ankiety składającej się z 70 pytań. Autor zaprezentował unikalne mierniki kapitału intelektualnego dla każdej z trzech warstw: kapitału ludzkiego, organizacyjnego i relacyjnego, które wizualizują proces skutecznego podejmowania decyzji zarządczych. Na końcu artykułu podkreślono znaczenie zarządzania kapitałem intelektualnym w procesie tworzenia wartości i związki z ESG, szczególnie w dłuższej perspektywie uzyskiwania przewagi konkurencyjnej poprzez budowanie tożsamości opartej na wartościach środowiskowych i społecznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents various methods of measuring intellectual capital (IC), such as direct methods, market-based methods, and score-cards, as well as research methods. The aim of the study was to present an original methodology for examining the potential of intellectual capital based on the IC Rating and Technology Broker methodology. The results of a quantitative study of intellectual capital potential were ranked based on the responses of employees to a 70-question survey. The author presented unique indicators of intellectual capital for each of the three layers: human, organizational, and relational capital, which visualize the process of effective managerial decision-making. The article emphasizes the importance of managing intellectual capital in the process of creating value and its connections to ESG (Environmental, Social, and Governance), especially in the longer-term perspective of gaining a competitive advantage through building an identity based on environmental and social values.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
116--136
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant
Bibliografia
 • Barcik A. (2019), Kapitał intelektualny i compliance w procesach konstytuowania doskonałości systemów społecznej odpowiedzialności organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Batorski J., Wszendybył-Skulska E. (2016), Zmiany w kapitale ludzkim jako rezultat organizacyjnego uczenia się, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Zasoby organizacji. Zagadnienia epistemologiczne i metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Beyer K. (2013), Pomiar kapitału intelektualnego wskaźnikiem VAICTM, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 786, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/1.
 • Bratnicki M., Strużyn J. (2001), Przedsiębiorstwo i Kapitał Intelektualny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Brooking A. (1977), Long Range Planning, Vol. 30, pp. 364-365, Published by Elsevier Science Ltd. Great Britain.
 • Chojnacka E. (2014), Kapitał intelektualny jako element sprawozdawczości w małym przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 799, Ekonomiczne problemy usług nr 111.
 • Dąbrowska A. (2019), Kapitał intelektualny generatorem wartości przedsiębiorstwa. Pomiar kapitału intelektualnego z zastosowaniem metody VAICTM - studium przypadku, Wydział Nauk Społecznych i Informatyki.
 • Dziwulski J., Skowron S. (2020], Struktura i pomiar kapitału intelektualnego, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 • Edvinsson L., Malone M. S. (2001), Kapitał intelektualny, Warszawa, Wydawnictwo PWN.
 • Fijałkowska J. (2012), Analiza porównawcza wybranych metod pomiaru i wyceny kapitału intelektualnego, Zarządzanie i Finanse, Łódź.
 • Gross-Gołacka E., Jefmański B., Spałek P. (2020), Kapitał intelektualny przedsiębiorstw w Polsce - wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Jarugowa A., Fijałkowska J. (2002), Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, Gdańsk, Wydawnictwo ODiDK.
 • Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M. (2006), Kapitał Intelektualny spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Kosin P. (2018), Dylematy pomiaru kapitału intelektualnego w procesie zarządzania wartością współczesnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Piasny B. (2013), Zarządzanie wiedzą i kreowanie kapitału intelektualnego we współczesnym przedsiębiorstwie, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 36.
 • Roos G., Pike S., Fernstrom L. (2005), Managing Intellectual Capital in Practice, Butterworth-Heinemann.
 • Rosińska-Bukowska M. (2019), Human Capital and Intellectual Capital in Modern International Business - Based on Studies of the Strategies of Transnational Corporations, Comparative Economic Research vol. 22 (2).
 • Sokołowska A. (2005), Wiedza jako podstawa efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym, w: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, K. Perechuda (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sokołowska-Durkalec A., Zaremba-Warnke S. (2020), Wybrane problemy zarządzania niematerialnymi zasobami organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Sopińska A. (2005), Model kapitału intelektualnego firmy Skandia i jego modyfikacja, w: Pomiar Kapitału Intelektualnego Przedsiębiorstwa, P. Wachowiak (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Sopińska A. (2008), Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa, analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Szałkowski A. (2005), Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171663964

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.