PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2023 | nr 1-2 | 153--161
Tytuł artykułu

Stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia na budowę - dopuszczalny zakres badania zdarzeń cywilnoprawnych w postępowaniu administracyjnym w świetle orzecznictwa sądowego

Autorzy
Warianty tytułu
Expiry of Planning Permission - Admissible Scope of Examination of Civil Law Events in Administrative Proceedings in the Light of Court Rulings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule została omówiona instytucja stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia na budowę. Ze względu na uregulowanie szczególnych podstaw wygaszenia tej decyzji administracyjnej w ustawie - Prawo budowlane, należało tę instytucję omówić na tle zbiegu z podstawami ogólnymi wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego. Pierwsza i wprowadzająca część artykułu została poświęcona ogólnym (bez ograniczenia do decyzji wydawanych na podstawie ustawy - Prawo budowlane) zasadom stwierdzania wygaśnięcia decyzji na podstawie art. 162 § 1 k.p.a. przez pryzmat ustaleń orzecznictwa i najnowszych badań naukowych poświęconych tej instytucji, kładących nacisk na szersze, niż to miało miejsce dotychczas, zastosowanie jej w praktyce. W części drugiej omówiono podstawę szczególną wynikającą z art. 37 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane w szczególności przedstawiając zakres zastosowania tej normy prawnej w odniesieniu do zróżnicowanych pozwoleń wydawanych na podstawie tej ustawy. Część trzecia, a zarazem zasadnicza, dotyczy stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia na budowę w przypadku utraty przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Ze względu na obserwowany wzrost praktycznego zastosowania tej instytucji zasadniczym punktem odniesienia uczyniono w tym wypadku orzecznictwo sądowe, podejmując równocześnie próbę jego usystematyzowania i wskazania ogólnych, teoretycznoprawnych wniosków.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the institution of the expiry of planning permission. In view of the regulation of specific grounds for the expiry of this administrative decision in the Construction Law, this institution needed to be addressed in the light of its coincidence with the general principles arising from the Administrative Procedures Code. The first and introductory part of the article has been devoted to the general (without restriction to decisions issued on the basis of the Construction Law) principles of confirming that a decision has expired under Article 162 § 1 of the Administrative Procedures Code in the light of the conclusions from the line of judgments and the most recent academic research devoted to this institution, emphasizing its broader application in practice than has been the case to date. The second part discusses the special basis arising from Article 37, para. 1 of the Construction Law, in particular presenting the scope of application of this legal norm in relation to the varied permits issued under this Act. The third and simultaneously the main part, applies to the finding that planning permission has expired if an investor loses the right to use the real property for construction purposes. In view of the observed increase in the practical application of this institution, the fundamental point of reference in this case was the case law of the courts, while simultaneously attempting to systematize it and to state the general, theoretical and legal conclusions.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
153--161
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2021, Legalis/el.
  • Asman T., Niewiadomski Z., Kucharski K., Komentarz do art. 3 [w:] Prawo budowlane. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2021.
  • Kamiński M., Materialnoprawne wygaśnięcie i proceduralne stwierdzenie wygaśnięcia mocy obowiązującej decyzji administracyjnej [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie k.p.a., red. J. Niczyporuk, Lublin 2011.
  • Kosicki A., Komentarz do art. 37 pr. bud. [w:] Prawo budowlane. Komentarz aktualizowany, red. A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski, LEX 2021.
  • Legat A., Stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia na budowę, "Nieruchomości" 2010/9Matan A., Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji, Warszawa 2020.
  • Stankiewicz R., Komentarz do art. 162 [w:] R. Hauser, M. Wierzbowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2021, Legalis/el.
  • Woś T., Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej jako bezprzedmiotowej (art. 162 k.p.a.), "Państwo i Prawo" 1992/7.
  • Zimmermann J., Aksjologia prawa administracyjnego, Warszawa 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171664063

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.