PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2023 | nr 3 | 39--47
Tytuł artykułu

Koła Gospodyń Wiejskich jako instrument aktywności lokalnej - aspekty prawne i finansowe działalności

Warianty tytułu
Country Housewives Circles as an Instrument of Local Activity - Legal and Financial Aspects of Activities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie zostało poświęcone zagadnieniu kół gospodyń wiejskich - jako jednego z kluczowych czynników samorządności. Ustawodawca zagwarantował realizację ustrojowej zasady wolności organizowania się obywateli w rozmaite struktury, w tym wolności tworzenia i działania kół gospodyń wiejskich. Przyczyną tak dużego zainteresowania tą strukturą jest kompleksowe uregulowanie pozycji kół gospodyń wiejskich oraz zapewnienie prawnych instrumentów finansowania ich działalności. Koła wpisują się także w pielęgnowanie i kultywowanie tradycji, kultury oraz mają wpływ na rozwój polskiej wsi. Celem artykułu jest przedstawienie statusu prawnego kół gospodyń wiejskich, wskazanie zakresu wykonywanych przez nie zadań, kompetencji organów, a także omówienie źródeł finansowania oraz pomocy finansowej z budżetu państwa na realizację zadań kół.(abstrakt oryginalny)
EN
The article has been devoted to the matter of country housewives circles - as one of the key factors of self-governance. The legislator guaranteed the implementation of the constitutional principle of the freedom of citizens to organize themselves in various structures, including the freedom to establish and operate country housewives circles. The reason for such great interest in this structure is the comprehensive regulation of the position of country housewives circles and the assurance of legal instruments for financing their activities. The circles also nurture and cultivate tradition and culture and have an influence on the development of Polish rural areas. The objective of the article is to present the legal status of the country housewives circles, to specify the scope of their tasks and the competences of their governing bodies, and to discuss sources of financing and financial assistance from the state budget for the implementation of the tasks of the circles.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
39--47
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Bibliografia
 • Chmielewska B., Kierunki aktywności kół gospodyń wiejskich na przykładzie województwa mazowieckiego, ,,Zagadnienia Doradztwa Rolniczego" 2021/1(103).
 • Dojwa K., Placety J., Wybrane aspekty statusu i roli sołtysa w świetle badań własnych, "Samorząd Terytorialny" 2008/1-2.
 • Fleszer D., Tworzenie jednostek pomocniczych gminy jako forma realizacji zasady pomocniczości, "Samorząd Terytorialny" 2011/4.
 • Hadrowicz E., Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz, Warszawa 2020.
 • Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2006.
 • Komierzyńska-Orlińska E., Komentarz do ustawy - Prawo przedsiębiorców [w:] Konstytucja biznesu, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2019.
 • Krawiec G., Ustawa o kołach gospodyń wiejskich. Komentarz, Warszawa 2021.
 • Lipiński K., Trudnowska K., Formalno-prawne aspekty funkcjonowania kół gospodyń wiejskich [w:] Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich. Poradnik dla KGW, Warszawa 2019.
 • Lis A., Prawne aspekty działalności kół gospodyń wiejskich, "Studia Prawnicze KUL" 2023/1.
 • Raszeja-Ossowska I., Formalno-prawne aspekty działalności Kół Gospodyń Wiejskich, https://witrynawiejska.org.pl/wp-content/uploads/2021/02/FORMALNO21.pdf.
 • Raszeja-Ossowska I., Formalno-prawne aspekty działalności kół gospodyń wiejskich, Warszawa 2019.
 • Sikora K., Istota i charakter prawny aktów prawa miejscowego w zakresie ich sądowoadministracyjnej kontroli, Lublin 2017.
 • Szczepańska B., Szczepański J., Współczesne role kół gospodyń wiejskich w społecznościach lokalnych (na przykładzie województwa śląskiego), "Acta Universitatis Lodziensisfolia Sociologica" 2019/68.
 • Tomkiewicz E., Prawne formy zrzeszania się rolników i ich rola w reprezentowaniu interesów zawodowych [w:] Prawo rolne, red. P. Czechowski, Warszawa 2019.
 • Zboroń H., Aktywność obywatelska we współczesnych społeczeństwach demokratycznych, "Sensus Historiae" 2017/4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171664111

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.