PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2023 | nr 1 | 66--81
Tytuł artykułu

Ekonomia narracji - początki nowego nurtu

Warianty tytułu
Narrative Economics: An Emerging New Research Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje obszerny i krytyczny przegląd badań ekonomicznych, które można zakwalifikować do kształtującego się nurtu ekonomii narracji. Jego głównym celem jest odkrywanie ekonomicznego znaczenia narracji, które są rozumiane generalnie jako opowieści rozpowszechnione w społeczeństwie. W pracy zaprezentowano trzy główne podgrupy badań nad narracjami w ekonomii. Pierwszą stanowią badania ekonomiczne nad zróżnicowaniem kulturowym społeczeństw, które może wynikać z różnic między narracjami w poszczególnych kulturach. Druga grupa to analizy i prognozy fluktuacji zmiennych makroekonomicznych dokonywane przy wykorzystaniu metody automatycznej analizy różnych charakterystyk (np. poruszanych tematów czy prezentowanych odczuć) dużych korpusów tekstów, często prasowych. Trzecią kategorię tworzą badania oparte na eksperymentach, które ukazują rolę narracji w kształtowaniu preferencji, zachowania, sposobu myślenia i podejmowaniu decyzji przez jednostkę (w szczególności poprzez czynienie sensownymi surowych danych ze świata zewnętrznego). Pogłębiony przegląd literatury pozwolił na wyciągnięcie wniosków: narracje mają duży potencjał, jeśli chodzi o dziedzinę ekonomii, ale w ramach tego nurtu pojawiają się też problemy, takie jak rozmycie definicji narracji, niejasność kanału przyczynowego oddziaływania narracji i imperializm ekonomii. Wynikają one m.in. ze zbyt powierzchownego i czysto ilościowego traktowania przez ekonomistów tekstów jako nośników narracji i z niedostatku badań skupiających się na szczegółowej analizie funkcjonowania konkretnych narracji. W tym przypadku ważne może być przeniesienie idei z innych dyscyplin, takich jak interdyscyplinarny nurt analizy dyskursu.(abstrakt oryginalny)
EN
The article offers an extensive critical overview of economic research that can be classified into the emerging narrative economics approach. This new research area highlights the economic importance of various narratives and ideas widespread in society. This paper focuses on three main fields of narrative economics research. The first is the study of economic and cultural diversity, which may result from differences in narratives. The second is research on macroeconomic fluctuations, which is conducted using methods of automatic analysis of text corpora, such as news, in terms of their various characteristics (e.g. topic or sentiment). The third field is experiment-based research on the role of narratives in shaping the preferences, behaviour, thinking and decision-making of individuals, in particular by making sense of "raw" data from the world. An in-depth literature review makes it possible to conclude that narratives hold great potential for economics, but problems include an imprecise definition of narrative, unclear causal relationships and economics imperialism. This results from factors such as a superficial, purely quantitative approach to texts as proxies of narratives and a lack of detailed analysis of specific narratives. Borrowing ideas from other disciplines, such as interdisciplinary discourse analysis, may be helpful.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
66--81
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, Polska
Bibliografia
 • Ackert L. F., Mazzotta S. [2021], Homeownership for All: An American Narrative, Journal of Risk and Financial Management, 14 (6): 240, https://doi.org/10.3390/jrfm14060240.
 • Akerlof G. A. [2020], Sins of Omission and the Practice of Economics, Journal of Economic Literature, 58 (2): 405-418.
 • Akerlof G. A., Kranton R. E. [2010], Identity Economics, Princeton University Press, Princeton-Oxford.
 • Akerlof G. A., Snower D. J. [2016], Bread and bullets, Journal of Economic Behavior & Organization, 126: 58-71.
 • Algaba A., Ardia D., Bluteau K., Borms S., Boudt K. [2020], Econometrics Meets Sentiment: An Overview of Methodology and Applications, Journal of Economic Surveys, 34 (3): 512-547.
 • Andre P., Haaland I., Roth C., Wohlfart J. [2021a], Inflation Narratives, CRC TR 224 Discussion Paper Series, crctr224_2021_325, University of Bonn and University of Mannheim, Germany.
 • Andre P., Haaland I., Roth C., Wohlfart J. [2021b], Narratives about the Macroeconomy, ECONtribute Discussion Papers Series, 127, University of Bonn and University of Cologne, Germany.
 • Antoci A., Ferilli G., Russu P., Sacco P. L. [2020], Rational populists: the social consequences of shared narratives, Journal of Evolutionary Economics, 30 (2): 479-506.
 • Apolte T., Müller J. [2022], The persistence of political myths and ideologies, European Journal of Political Economy, 71: 102076.
 • Armstrong P. B. [2020], Stories and the Brain. The Neuroscience of Narrative, Johns Hopkins University Press, Baltimore.
 • Asanov I., Heinisch D. P., Luong N. [2020], Folktale Narratives and Economic Behavior, MAGKS Joint Discussion Paper Series in Economics, 09-2020, Philipps-University Marburg, School of Business and Economics, Marburg.
 • Ash E., Gauthier G., Widmer P. [2022], Text Semantics Capture Political and Economic Narratives, https://doi.org/10.48550/ arXiv.2108.01720, arXiv:2108.01720 (dostęp: 21.05.2022).
 • Beach L. R., Bissell B. L., Wise J. A. [2016], A New Theory of Mind: The Theory of Narrative Thought, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne.
 • Berezkin Y. [2015], Folklore and Mythology Catalogue: Its Lay-out and Potential for Research, The Retrospective Methods Network Newsletter, 10: 58-70.
 • Bénabou R., Falk A., Tirole J. [2018], Narratives, Imperatives, and Moral Reasoning, NBER Working Papers, 24798, National Bureau of Economic Research, Inc.
 • Bertsch C., Hull I., Zhang X. [2021], Narrative fragmentation and the business cycle, Economics Letters, 201: 109783.
 • Borup D., Hansen J. W., Liengaard B., Schütte E. C. M. [2020], Quantifying Investor Narratives and Their Role during COVID-19, https://ssrn.com/abstract=3752116 (dostęp: 21.05.2022).
 • Boudoukh J., Feldman R., Kogan S., Richardson M. [2012], Which News Moves Stock Prices? A Textual Analysis, NBER Working Papers, 18725, National Bureau of Economic Research, Inc.
 • Boyd B. [2009], On The Origin of Stories. Evolution, Cognition and Fiction, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge-London.
 • Bruner J. S. [1986], Actual minds, possible worlds, Harvard University Press, Cambridge.
 • Brzeziński M., Gorynia M., Hockuba Z. [2008], Ekonomia a inne nauki społeczne na początku XXI w. Między imperializmem a kooperacją, Ekonomista, 2: 201-232.
 • Buchholz H. [2021], Shiller oder Schiller? Literarische Narrative ökonomischer Ungleichheit, Zeitschrift für Politikwissenschaft, 32: 75-94.
 • Bybee L., Kelly B. T., Manela A., Xiu D. [2020], The Structure of Economic News, NBER Working Papers, 26648, National Bureau of Economic Research, Inc.
 • Calomiris C. W., Mamaysky H. [2019], How news and its context drive risk and returns around the world, Journal of Financial Economics, 133 (2): 299-336.
 • Chen Y., Bredin D., Potì V., Matkovskyy R. [2021], COVID risk narratives: a computational linguistic approach to the econometric identification of narrative risk during a pandemic, Digital Finance, 4: 17-61.
 • Collier P., Tuckett D. [2021], Narratives as a coordinating device for reversing regional disequilibrium, Oxford Review of Economic Policy, 37 (1): 97-112.
 • Czyżewski M., Otrocki M., Piekot T., Stachowiak J. [2017], Analiza dyskursu publicznego. Przegląd metod i perspektyw badawczych, Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa.
 • Dijk T. A. van [1993], Principles of critical discourse analysis, Discourse & Society, 4 (2): 249-283.
 • Dijk T. A. van (ed.) [1997], Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction, Sage, London.
 • Fairclough N. [1992], Discourse and Social Change, Polity Press, Cambridge.
 • Fairclough N. [1995], Critical discourse analysis: the critical study of language, Longman, London-New York.
 • Feldkircher M., Hofmarcher P., Siklos P. [2021], What do central banks talk about? A European perspective on central bank communication, Focus on European Economic Integration, Q2/21: 61-81.
 • Fine B. [2000], Economics Imperialism and Intellectual Progress: The Present as History of Economic Thought?, History of Economics Review, 32: 10-36.
 • Fisher W. R. [1984], Narration as a Human Communication Paradigm: The Case of Public Moral Argument, Communication Monographs, 51 (1): 1-22.
 • Frydman R., Mangee N., Stillwagon J. [2020], How Market Sentiment Drives Forecasts of Stock Returns, Journal of Behavioral Finance, 22 (4): 351-367.
 • Garmaise M., Levi Y., Lustig H. [2020], Spending Less After (Seemingly) Bad News, NBER Working Papers, 27010, National Bureau of Economic Research, Inc.
 • Gottfried H., Hayashi-Kato N. [1998], Gendering Work: Deconstructing the Narrative of the Japanese Economic Miracle, Work, Employment and Society, 12 (1): 25-46.
 • Gottschall J. [2013], The Storytelling Animal. How Stories Make Us Human, Mariner Books, Boston-New York.
 • Hanna A. J., Turner J. D., Walker C. B. [2017], News Media and Investor Sentiment over the Long Run, QUCEH Working Paper Series, 2017-06, Queen's University Belfast, Queen's University Centre for Economic History.
 • Hansen S., McMahon M., Tong M. [2020], The long-run information effect of central bank communication, Working Paper Series, 2363, European Central Bank.
 • Harrs S., Müller L. M., Rockenbach B. [2021], How Optimistic and Pessimistic Narratives about COVID-19 Impact Economic Behavior, ECONtribute Discussion Papers Series, 091, University of Bonn and University of Cologne, Germany.
 • Hasso T., Müller D., Pelster M., Warkulat S. [2022], Who participated in the GameStop frenzy? Evidence from brokerage accounts, Finance Research Letters, 45: 102140.
 • Herman E. S., Chomsky N. [1988], Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media, Pantheon Books, New York.
 • Hillenbrand A., Verrina E. [2018], The differential effect of narratives, Discussion Papers of the Max Planck Institute for Research on Collective Goods, 2018/16, Max Planck Institute for Research on Collective Goods, Bonn.
 • Hoff K., Stiglitz J. E. [2016], Striving for balance in economics: Towards a theory of the social determination of behavior, Journal of Economic Behavior & Organization, 126: 25-57.
 • Houde S., Wekhof T. [2021], The Narrative of the Energy Efficiency Gap, CER-ETH Economics working paper series, 21/359, CER-ETH - Center of Economic Research (CER-ETH) at ETH Zurich.
 • Hsu C., Yu T., Chen S. [2021], Narrative economics using textual analysis of newspaper data: new insights into the U. S. Silver Purchase Act and Chinese price level in 1928-1936, Journal of Computational Social Science, 4: 761-785.
 • Jääskeläinen I. P., Klucharev V., Panidi K., Shestakova A. N. [2020], Neural Processing of Narratives: From Individual Processing to Viral Propagation, Frontiers in Human Neuroscience, 14: 253.
 • Johnson S. G. B. [2019], Toward a cognitive science of markets: economic agents as sense-makers, Economics, 13 (1): 20190049, https:// doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2019-49.
 • Johnson S. G. B., Bilovich A., Tuckett D. [2022], Conviction Narrative Theory: A Theory of Choice Under Radical Uncertainty, Behavioral and Brain Sciences, 1-47.
 • Johnson S. G. B., Tuckett D. [2021], Narrative expectations in financial forecasting, Journal of Behavioral Decision Making, 35 (1), e2245.
 • Juille T., Jullien D. [2017], Narrativity and identity in the representation of the economic agent, Journal of Economic Methodology, 24 (3): 274-296.
 • Kabiri A., James H., Landon-Lane J., Tuckett D., Nyman R. [2022], The role of sentiment in the US economy: 1920 to 1934, The Economic History Review, 1-28.
 • Kalamara E., Turrell A., Redl C., Kapetanios G., Kapadia S. [2020], Making text count: economic forecasting using newspaper text, Bank of England Working Papers, 865, Bank of England.
 • Kearney C., Liu S. [2014], Textual sentiment in finance: A survey of methods and models, International Review of Financial Analysis, 33: 171-185.
 • Kets W., Sandroni A. [2020], A Theory of Strategic Uncertainty and Cultural Diversity, The Review of Economic Studies, 88 (1): 287-333.
 • Larsen V. H., Thorsrud L. A. [2019], Business Cycle Narratives, CESifo Working Paper Series, 7468, CESifo.
 • Larsen V. H., Thorsrud L. A., Zhulanova J. [2021], News-driven inflation expectations and information rigidities, Journal of Monetary Economics, 117: 507-520.
 • László J. [2008], The Science of Stories An Introduction to Narrative Psychology, Routledge, London.
 • Lazear E. P. [2000], Economic Imperialism, The Quarterly Journal of Economics, 115 (1): 99-146.
 • Lomas K., Cliff D. [2021], Exploring Narrative Economics: An Agent-based-modeling Platform that Integrates Automated Traders with Opinion Dynamics, Proceedings of the 13th International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART 2021), 1: 137-148.
 • Mai D., Pukthuanthong K. [2021], Economic Narratives and Market Outcomes: A Semi-Supervised Topic Modeling Approach, https://ssrn.com/abstract=3990324 (dostęp: 21.05.2022).
 • McCloskey D. N. [1985], The Rhetoric of Economics, University of Wisconsin Press, Madison.
 • McCloskey D. N. [1990a], If You Are so Smart. The Narrative of Economic Expertise, University of Chicago Press, Chicago.
 • McCloskey D. N. [1990b], Storytelling in economics, w: Nash C. (ed.), Narrative in Culture. The Uses of Storytelling in the Sciences, Philosophy and Literature: 5-22, Routledge, London.
 • Michalopoulos S., Xue M. M. [2021], Folklore, The Quarterly Journal of Economics, 136 (4): 1993-2046.
 • Newman J. I., Xue H., Watanabe N. M., Yan G., McLeod C. M. [2022], Gaming Gone Viral: An Analysis of the Emerging Esports Narrative Economy, Communication & Sport, 10 (2): 1-30.
 • Nowzohour L., Stracca L. [2020], More than a Feeling: Confidence, Uncertainty, and Macroeconomic Fluctuations, Journal of Economic Surveys, 34 (4): 691-726.
 • Nyman R., Kapadia S., Tuckett D. [2021], News and narratives in financial systems: Exploiting big data for systemic risk assessment, Journal of Economic Dynamics and Control, 127: 104119.
 • Paugam L., Stolowy H., Gendron Y. [2020], Deploying Narrative Economics to Understand Financial Market Dynamics: An Analysis of Activist Short Sellers' Rhetoric, Contemporary Accounting Research, 38 (3): 1809-1848.
 • Pitschner S. [2020], How do firms set prices? Narrative evidence from corporate filings, European Economic Review, 124: 103406.
 • Ricoeur P. [1980], Narrative Time, Critical Inquiry, 7 (1): 169-190.
 • Ricoeur P. [1991], Narrative Identity, Philosophy Today, 35 (1): 73-81.
 • Roos M., Reccius M. [2021], Narratives in economics, Ruhr Economic Papers, 922.
 • Sacco P. L. [2020], 'There are more things in heaven and earth...' A 'narrative turn' in economics?, Journal of Cultural Economics, 44 (1): 173-183.
 • Schiffrin D., Tannen D., Hamilton H. E. (eds.) [2001], The Handbook of Discourse Analysis, Blackwell Publishers, Malden-Oxford.
 • Semenova V., Winkler J. [2021], Reddit's self-organised bull runs: Social contagion and asset prices, INET Oxford Working Papers, 2021-04, Institute for New Economic Thinking at the Oxford Martin School, University of Oxford.
 • Sharpe S. A., Sinha N. R., Hollrah C. A. [2020], The Power of Narratives in Economic Forecasts, Finance and Economics Discussion Series, 2020-001 r1, Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington, https://doi.org/10.17016/FEDS.2020.001 r1.
 • Shiller R. J. [2017], Narrative Economics, American Economic Review, 107 (4): 967-1004.
 • Shiller R. J. [2019], Narrative Economics. How Stories Go Viral & Drive Major Economic Events, Princeton University Press, Princeton-Oxford.
 • Shiller R. J. [2020], Popular economic narratives advancing the longest U. S. expansion 2009-2019, Journal of Policy Modeling, 42: 791-798.
 • Thomas W. I., Znaniecki F. [1918-1922], The Polish Peasant in Europe and America, 1-5, R. G. Badger, Boston.
 • Tuckett D., Holmes D., Pearson A., Chaplin G. [2020], Monetary policy and the management of uncertainty: a narrative approach, Bank of England working papers, 870, Bank of England.
 • Tuckett D., Nikolic M. [2017], The role of conviction and narrative in decision-making under radical uncertainty, Theory & Psychology, 27 (4): 501-523.
 • Weiss G., Wodak R. (eds.) [2003], Critical Discourse Analysis Theory and Interdisciplinarity, Palgrave Macmillan, New York.
 • Whalen C. J. [2022], Storytelling and institutional change: The power and pitfalls of economic narratives, w: Whalen C. J. (ed.), Institutional Economics. Perspectives and Methods in Pursuit of a Better World: 247-270, Routledge, London-New York.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171664147

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.