PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | nr 254 | 3--17
Tytuł artykułu

Europartie jako rzecznicy (nie-)reprezentowania interesów... politycznych w UE oraz ich wpływ na (dez-)integrację europejską.

Warianty tytułu
Europarties as the Representatives of the Political Interests (non-)Representation in the EU and Their Influence on the European (dis-)Integration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł został podzielony na trzy części. W pierwszej przedstawiono najważniejsze podziały polityczne zidentyfikowane na szczeblu Unii Europejskiej oraz ich wzajemne relacje, aby stwierdzić czy mają one rozłączny charakter, pokrywają się czy zazębiają. W kolejnym punkcie poddano analizie podział lewica-prawica. Przedmiotem dociekań uczyniono to w jaki sposób i w jakim stopniu strony tego podziału są reprezentowane w UE. Ostatnia część dotyczy podziału na zwolenników integracji europejskiej oraz eurosceptyków w szerokim znaczeniu tego słowa. Ustalenia poczynione m. in. w oparciu o analizę założeń programowych europartii oraz wyniki wyborów do PE pozwolą na przeprowadzenie dyskusji czy interesy obu stron tego podziału są reprezentowane adekwatnie do ich siły wyborczej. (fragment tekstu)
EN
The article presents the most important political divisions on the European Union level and their mutual relations. The right-left wing division has been analyzed. There is also a reference to the proponents of the European integration and the Euroskeptics in a broad meaning of the term. The decisions made inter alia based on the analysis of the program bases of the Europarties and the EP election results allowed for a critical reflection on the interests of both sides of the argument and their representation adequate to the electoral force. The elaboration is a voice in the ongoing discussion on the EU interests being represented by the Europarties, which in theory should express the will of the EU citizens and this way affect the increase of the integration process approval. Their actions in this range can be deemed insufficient. This is backed by a lack of effective representation channels and the will of the political elite, blocking the euroskeptic forces from accessing the decision-making process, which causes even more resistance from the citizens and favors the increase of the negative attitudes towards the EU. As a consequence, this can lead to the increase of euroskepticism and the disintegration of the EU.(original abstract)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
3--17
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • Bell D.S. 2012. The 'European Integration' - Cleavage in the Party System: The French Case. W Europeanisation and Party Politics. How the EU Affects Domestic Actors, Pat-terns and Systems. E. Külahci (red.). Colchester: ECPR Press.
 • Bonotti M. 2011. Conceptualising Political Parties: A Normative Framework. Politics 1 :19-26.
 • Conti N. 2007. Domestic Parties and European Integration: the Problem of Party Atti-tudes to the EU, and the Europeanisation of Parties. European Political Science 6 : 192-207.
 • Dańda A. 2010. System partyjny Irlandii. W Systemy partyjne państw Unii Europejskiej, B. Kosowska-Gąstoł (red.). 179-192. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Detterbeck K. 2011. Parteien und Parteiensystem. Konstanz, München: UVK Verlagsge-sellschaft.
 • Dydak E. 2003. Wybory do Parlamentu Europejskiego. Warszawa: Wydawnictwo Nauko-we Scholar.
 • Gagatek W. 2009. European Political Parties as Campaign Organisations: Toward a Greater Politicisation of the European Parliament Elections. Brussels: Centre for Eu-ropean Studies.
 • Gagatek W. 2014. Perspektywy utworzenia transnarodowych list kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W Europejska scena partyjna i jej aktorzy.A. Pacześniak, R. Wiszniowski (red.). 199-221. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek
 • Grosse T.G. 2015. Parlament siódmej kadencji wobec negocjacji wieloletnich ram finansowych. W Podsumowanie siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego. A. Kirpsza, P. Musiałek, D. Stolicki (red.). 207-224. Kraków: AT Wydawnictwo.
 • Hix S. 2010. System polityczny Unii Europejskiej. A. Komasa (przeł.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hix S., Farrell D., Scully R., Whitaker R., Zapryanova G. 2016. EPRG MEP Survey Dataset: Combined Data 2016 Release. [30.10.2017] https://mepsurvey.eu/data-objects/data.
 • Hooghe L., Marks G. 2001. Multi-level Governance and European Integration. Oxford: Rowman & Littlefiels Publishers.
 • Kosowska-Gąstoł B. 2014. Europejskie partie polityczne jako organizacje wielopoziomowe. Rozwój, struktury, funkcje. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Lawson K. 1980. Political Parties and Linkage. W Political parties and Linkage. A Com-parative Perspective. K. Lawson (red.). 3-24. New Haven, London: Yale University Press.
 • Lehmann W. (red). 2009. The Selection of Candidates for the European Parliament by National Parties and the Impact of European Political Parties. Brussels: European Parliament's Committee on Constitutional Affairs,
 • Lipiński A. 2016. Prawica na polskiej scenie politycznej w latach 1989-2011. Historia, or-ganizacja, tożsamość. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Lipiński A. 2017. Podział lewica-prawica w perspektywie konstruktywistycznej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 2 :143-167.
 • Lord Ch.J. 2010. The aggregating function of political parties in EU decision-making. Living Reviews in European Governance 3. [12.10.2011] ww.livingreviews.org/lreg-2013-3
 • Mair P., Thomassen J. 2011. Political representation and government in the European Union. W Political Representation and European Union Governance. P. Mair, J. Tho-massen (red.). 20-35. London, New York: Routledge.
 • Marks G., Wilson C.J. 2000. The Past in the Present: A Cleavage Theory of Party Response to European Integration. British Journal of PoliticalScience 3 : 433-459.
 • Nitszke A. 2016. Coalitions between Political Groups in the European Parliament: An Analysis of the Experiences of the EP of the Seventh Term. Athenaeum. Polish Politi-cal Science Studies 52 : 7-26.
 • Pająk-Patkowska B. 2010. Wymiar lewica-prawica w Polsce - podziały ideologiczne w polskim społeczeństwie. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 1 : 79-96.
 • Parsons C. 2007. Puzzling out the EU Role in National Politics. Journal of European Public Policy 7 : 1135-1149.
 • Reif K., Schmitt H. 1980. Nine second-order national elections: a conceptual framework for the analysis of European elections results. European Journal of Political Research1 : 3-44.
 • Sigalas E., Pollak J. 2011. Political Parties at the European Level: Do They Satisfy the Condition of Programmatic Convergence? W The Challenge of Democratic Represen-tation in the European Union. S. Kröger, D. Friedrich (red.). 23-40. London: Palgrave Macmillan.
 • Skrzypek A. 2010. Models of (s)electing a pan-European Leading Candidate, FEPS Next Left Study, FEPS czerwiec 2010. [10.12.2014] www.feps-europe.eu/en/news/204_models-of-selecting-a-pan-european-leading-candidate
 • Słojewska A. 2017. Wielka koalicja wróci do europarlamentu. Rzeczpospolita 31.01.2017. [30.10.2017] http://www.rp.pl/Rzecz-o-polityce/301319877-Wielka-koalicja-wroci-do-europarlamentu.html
 • Sobolewska-Myślik K. 2005. Rozwój europartii jako ponadnarodowych struktur życia politycznego - szanse, możliwości i problemy. W Suwerenność państwa we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Z. Leszczyński, S. Sadowski (red.). 274-285. Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP.
 • Sobolewska-Myślik K., Kasprowicz D. (red.) 2014. SPACE -Socio-Political Alternatives in Central Europe. Warsaw: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Steenbergen M.R., Marks G. 2004. Introduction: Models of political conflict in the Eu-ropean Union. W European Integration and Political Conflict. G. Marks, M. R. Steen-bergen (red.). 1-10. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Switek N. 2015. Viel Arbeit für Nichts? Die Programmprozesse der Parteien auf eu-ropäischer Ebene. W Die Europawahl 2014. M. Kaeding, N. Switek (red.). 115-124. Wiesbaden: Springer VS.
 • Szawiel T. 2003. Podział lewica-prawica w polityce oraz w szerszym kontekście kulturowym. W Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce. M. Grabowska, T. Szawiel (red.). 217-266. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szczerbiak A., Taggart, P. 2004. Contemporary euroscepticism in the party systems of the European Union candidate states of Central and Eastern Europe. European Journal of Political Research 1 : 1-27.
 • Treib O. 2014. The voter says no, but nobody listens: causes and consequences of the Eurosceptic vote in the 2014 European elections. Journal of European Public Policy. 10 : 1541-1554.
 • Tseblis G., Garrett G. 2000. Legislative Politics in European Parliament, European Union Politics 1 : 9-36.
 • TUE. 2012. Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 2012), Dz.U. UE C 326, 26.10.2012.
 • Węc J. 2011. Traktat Lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007-2009. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • Wojtasik W. 2011. Lewica i prawica w Polsce. Aspekty ekonomiczno-społeczne. Sosno -wiec: Oficyna Wydawnicza "Humanitas".
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171664207

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.