PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2021 | nr 12 | 19--25
Tytuł artykułu

Orzekanie o odpowiedzialności płatnika zaliczek na podatek dochodowy po zakończeniu roku podatkowego

Warianty tytułu
Adjudicating on the Tax Liability of Persons Deducting Income Tax Payments on Account after a Fiscal Year End
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule autorzy analizują pojęcie odpowiedzialności płatników zobowiązanych do zapłaty zaliczek na podatek dochodowy. Prezentują stanowisko, zgodnie z którym płatnik realizuje własny obowiązek pobrania lub potrącenia kwoty zaliczki na podatek od osoby w istocie niebędącej podatnikiem i przekazania tej kwoty właściwemu organowi podatkowemu. Obowiązek ten powstaje w wyniku zaistnienia zdarzenia opisanego w przepisie ustawowym, nakładającego obowiązek na płatnika zaliczki na podatek. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej płatnik ponosi odpowiedzialność za to, że nie pobrał podatku lub nie przekazał potrąconego podatku właściwemu organowi podatkowemu, ale zdaniem autorów zastosowanie tego przepisu do płatnika pobierającego zaliczki na podatek dochodowy po zakończeniu roku podatkowego jest ograniczone. Autorzy stoją na stanowisku, że orzekanie o odpowiedzialności płatników pobierających zaliczkę na podatek dochodowy po zakończeniu roku podatkowego jest możliwe tylko w przypadku, gdy wpłacona przez podatnika kwota jest niższa niż kwota należnego podatku, zaś owo zaniżenie wynika z niepodjęcia przez płatnika czynności polegających na pobraniu należnych zaliczek i wpłaceniu ich na rachunek organu podatkowego.(abstrakt oryginalny)
EN
In this article, the authors analyse the concept of the tax liability of persons deducting income tax payments on account. The authors noted that the paying agent performs his own obligation to collect, or withhold, an amount of money from a person who is not a taxable person and to transfer that amount to the relevant tax authority. This obligation arises as a result of the occurrence of an event described in a statutory provision that imposes an obligation on the paying agent. Under the Tax Ordinance Act the paying agent is liable for his failure to withhold a tax payment or to transfer the tax withheld to the relevant tax authority, but in the opinion of the authors' the applicability of this provision to the paying agent deducting income tax payments on account after a fiscal year end is limited. The authors present the view that adjudicating on the tax liability of paying agents deducting income tax payments on account after a fiscal year end is possible only in the event that the amount paid by the taxpayer is lower than the amount of the tax due, and this understatement results from the fact that the paying agent does not take steps to collect the payments on account and transfer them to the account of the tax authority.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
19--25
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
autor
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Alguacil Marí, P. (1995). La retención a cuenta en el ordenamiento tributario espanol. Pamplona: Aranzadi.
 • Bosello, F. (1972). Il prelievo alla fonte nel sistema della imposizione diretta. Padova.
 • Brzeziński, B. (2017). Prawo podatkowe. Zagadnienia teorii i praktyki. Toruń: TNOiK "Dom Organizatora".
 • Brzeziński, B., Kalinowski, M., Olesińska, A. (red.) (2015). Ordynacja podatkowa. Komentarz Praktyczny. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
 • Burns, L., Krever, R. (1998). Individual Income Tax. W: V. T. Thuronyi (red.), Tax Law Design and Drafting. International Monetary Fund.
 • Czachórski, W. (1994). Zobowiązania. Zarys wykładu. Warszawa: LexisNexis.
 • Ferreiro Lapatza, J. J. (2010). Instituciones de derecho financiero. Madrid: Marcial Pons.
 • García Caracuel, M. (2006). La retención, el ingreso a cuenta y el pago fraccionado. Nuevas obligaciones tributarias en la Ley General Tributaria. Pamplona: Aranzadi Thomson Reuters.
 • Gorospe Oviedo, J. I. (2000). La deuda tributaria básica. Cuota, prestaciones a cuenta y recargos contributivos. Madrid-Barcelona: Marcial Pons.
 • Kalinowski, M. (2013). Przedmiot podatku. Toruń: TNOiK "Dom Organizatora".
 • Kelsen, H. (2010). Théorie générale du droit et de l'État. Paris: L.G.D.J.
 • Kelsen, H. (2014). Czysta teoria prawa. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Mastalski, R. (2011). Prawo podatkowe. Warszawa: C.H.Beck.
 • Parlato, B. (2001). El reponsable y el sustitouto del impuesto. W: A. Amatucci (red.), Tratado de derecho tributario, t. 1. Bogotá: Temis.
 • Soares Martinez, P. (1963). A obrigaço tributária. Esboço do seu conceito e do seu desenvolvimento. Lisboa: Gabinete de Estudos da DGCI.
 • Stelmachowski, A. (1984). Wstęp do teorii prawa cywilnego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Szczepaniak, R. (2014). Zagadnienie praw podmiotowych na styku prawa prywatnego i publicznego. Rozważania de lege ferenda na przykładzie opłat należnych komornikowi. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (3).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171664221

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.