PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2023 | 47 | nr 1 | 39--54
Tytuł artykułu

Wpływ pandemii COVID-19 na wyniki finansowe wybranych przedsiębiorstw branży deweloperskiej i motoryzacyjnej

Warianty tytułu
Impact of the COVID-19 Pandemic on the Financial Results of Selected Companies in the Development and Automotive Industries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel: Celem artykułu jest ocena, czy pandemia COVID-19 wpłynęła na wyniki finansowe przedsiębiorstw branży deweloperskiej i motoryzacyjnej w Polsce. Metodyka/podejście badawcze: Przedmiotem badań były przychody, zyski netto, kursy giełdowe, wskaźnik zwrotu na aktywach (ROA), raporty roczne spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, obejmujących sektor deweloperski i motoryzacyjny. Zbadano wszystkie (łącznie 7) roczne sprawozdania finansowe spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych z sektora motoryzacji oraz wszystkie sprawozdania/raporty (łącznie 29) spółek z sektora nieruchomości. Wykorzystano metodę analizy pełnych wersji części opisowych rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Przeanalizowano raporty z badania sprawozdań finansowych przeprowadzonych przez biegłego rewidenta oraz sprawozdania z działalności jednostki. Wyniki: Dwie spośród siedmiu badanych firm motoryzacyjnych odnotowały stratę i opisały w swoich dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego niepewność dotyczącą kontynuacji działalności. Badane spółki nieruchomościowe nie wykazały straty i nie zaprezentowały zagrożenia kontynuacji działalności. Ograniczenia/implikacje badawcze: Badanie ograniczono do dwóch branż reprezentujących dobra trwałego użytku. Warto byłoby również zweryfikować wpływ pandemii COVID-19 na sprawozdawczość finansową spółek reprezentujących inne sektory. Z uwagi na kolejne fale pandemii COVID-19 intersujące byłoby przeprowadzenie analizy sprawozdań finansowych na przestrzeni trzech okresów sprawozdawczych. Oryginalność/wartość: Artykuł jest praktyczną weryfikacją wpływu pandemii COVID-19 na sprawozdawczość finansową i wyniki spółek sektora dóbr trwałych: nieruchomości i motoryzacji.(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose: The article aims to assess whether the COVID-19 pandemic has affected the financial results of selected companies in the development and automotive industries in Poland. Methodology/research approach: The research looked at individual and consolidated annual reports of companies listed on the Warsaw Stock Exchange, covering the real estate and automotive sectors. All (seven in total) annual stock exchange reports of companies listed on the stock exchange from the automotive sector were examined. Furthermore, in the real estate sector (29 out of 29), annual reports of companies listed on the stock exchange were examined. The method used was to analyze the full versions of the narrative sections of the annual separate and consolidated financial statements. The auditor's reports and the entity's management reports were also analyzed. Findings: Two of the seven examined automotive companies recorded a loss and described in their additional explanatory notes the uncertainty regarding the going concern. The audited real estate companies showed no losses and did not present any threats to going concern. Research limitations/implications: The study was limited to two industries representing durable goods. It would also be worth verifying the impact of the COVID-19 pandemic on the financial reporting of companies representing other sectors. Due to the successive waves of the COVID-19 pandemic, it would be interesting to analyze financial statements over three reporting periods. Originality/value: The article verifies the impact of the COVID-19 pandemic on the financial reporting and the financial results of companies in the durable goods sector: real estate and automotive.(original abstract)
Rocznik
Tom
47
Numer
Strony
39--54
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Barbei A.A., González P.C., Tiberi S. (2020), La información financiera de empresas argentinas ante el COVID-19: un análisis de las revelaciones y el cumplimiento normativo, "Escritos Contables y de Administraciónˮ, 11 (2), s. 40-58.
 • Bartosiewicz A. (2020), Tarcza antykryzysowa. Szczególne rozwiązania w prawie podatkowych, rozliczeniach ZUS i wybranych aspektach prawa pracy związane z COVID-19, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Buchetti B., Parbonetti A., Pugliese A. (2022), COVID-19, corporate survival and public policy: The role of accounting information and regulation in the wake of a systemic crisis, "Journal of Accounting and Public, 41 (1), article number 106939.
 • Chrostowska E., Koleśnik K. (2021), Kontynuacja działalności w raportach finansowych spółek giełdowych w okresie pandemii COVID-19 - wyniki badania empirycznego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 45 (3), s. 9-27, http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.2342.
 • Devi S., Warasniasih N.M.S., Masdiantini P.R., Musmini L.S. (2020), The Impact of COVID-19 Pandemic on the Financial Performance of Firms on the Indonesia Stock Exchange, "Journal of Economics, Business, and Accountancy Venturaˮ, 23 (2), s. 226-242.
 • Divilly C. (2020), The likely impact on COVID-19 on financial statements in the years ahead, "Accountancy Plus. The Official Journal of CPA Irelandˮ, December Issue, s. 9-11.
 • Donatella P., Haraldsson M., Tagesson T. (2021), Reporting on COVID-19 - or not? Annual report disclosure of the pandemic as a subsequent event, "Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Managementˮ 24 (6), s. 117-136, DOI: https://doi.org/10.1108/JP BAFM-04-2021-0074.
 • Fedak Z. (2020), Kontynuacja działalności w czasie pandemii koronawirusa, "Rachunkowość", 5, s. 3-6.
 • Hoeven R., Roosjen Y. (2021), Effects of the COVID-19 pandemic on disclosures in passenger airlines' financial statements, "Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomieˮ, 95 (11/12), s. 397-411, DOI 10.5117/mab.95.75536.
 • Hołda A (2021), Kontynuacja działalności w czasie kryzysu, "Rachunkowość", 2, s. 64-78.
 • Hońko S., Remlein M., Rówińska- Kráľ M., Świetla K. (2020), Effects of COVID-19 in the Financial Statements of Selected Companies Listed in Warsaw Stock Exchange, "European Research Studies Journalˮ, XXIII (2), s. 854-871.
 • Jauzaa A., Hirawati H., Financial performance of telecommunication sector companies before and during the COVID-19 pandemic, "Airlangga Journal of Innovation Managementˮ, 2 (2), s. 131-140, DOI:10.20473/ajim.v%vi%i.30322.
 • Lisicki B. (2021), Wpływ skutków ekonomicznych pandemii COVID-19 na raportowanie utraty wartości aktywów na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 45 (3), s. 189-202, http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.2351
 • Matusewicz M., Bilińska B. (2021), KSR 14 "Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności" - omówienie, "Rachunkowość", 10, s. 3-9.
 • Rashwan A.R.M.S., Kassem Z.A.-E.A. (2021), Potential role of accounting disclosure to reduce risks arising from the COVID-19 pandemic, "Delta University Scientific Journalˮ, 4 (1), s. 253-276.
 • Rybicki P. (2020), Sprawozdanie z działalność a pandemia - perspektywa członka zarządu, "Rachunkowość", 5, s. 7-10.
 • Thottolii M.M. (2021), Pandemic (COVID-19) effect on financial statements: The role of government and organizations for future prevention, "Стратегические решения и риск-менеджмент/Strategic Decisions and Risk Managementˮ, 12 (2), s. 107-19.
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 9 "Sprawozdanie z działalności", uchwała nr 6/2014 r. Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9 "Sprawozdanie z działalności".
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity, Dz.U. 2021 poz. 217 z późn. zm.
 • Czuma B. (2019), Poseł elekt Franciszek Sterczewski zamiast samolotu wybrał pociąg, <https://wiadomosci.wp.pl/posel-elekt-franciszek-sterczewski-zamiast-samolotu-wybral-pociag-imponuje-mi-greta-thunberg-6436158134061185a> (dostęp 20.10.2019).
 • Polska Izba Biegłych Rewidentów (2019), Krajowy Standard Badania 570 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 570 (zmieniony) Kontynuacja działalności, Załącznik nr 1.24 uchwały nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 maja 2019 r., https://www.pibr.org.pl/assets/meta/4151,1.24%20KSB%20570%20(Z).pdf.
 • Rynek nieruchomości a COVID-19 (2021), https://gethome.pl/blog/rynek-nieruchomosci-covid-19/ (dostęp 25.02.2021).
 • Sytuacja firm motoryzacyjnych (2021), https://home.kpmg/pl/pl/home/media/press-releases/2021/02/media-press-ponad-40-procent-menedzerow-sektora-motoryzacyjnego-spodziewa-sie-powrotu-do-sytuacji-sprzed-pandemii-w-ciagu-2-lat.html (dostęp 16.02.2021).
 • Wieczorek A. (2015), Policzmy swój ślad, czyli w jaki sposób podróżować, <https://post-turysta.pl/artykul/policzmy-swoj-slad> (dostęp 11.12.2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171664239

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.