PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2022 | 36 | 209--224
Tytuł artykułu

Kierunki wpływu standardów IFRS S1 i IFRS S2 na rachunkowość jako system informacyjny o zrównoważonym rozwoju jednostek gospodarczych

Warianty tytułu
Directions of Influence of the IFRS S1 and IFRS S2 Standards on Accounting as an Information System on Sustainable Development of Economic Entities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza proponowanych międzynarodowych standardów IFRS S1 i IFRS S2 i ich wpływu na rachunkowość przedsiębiorstwa. Postawiono następującą hipotezę badawczą: aplikacja projektowanych standardów IFRS S1 i IFRS S2 przyczyni się do lepszego rozpoznawania czy dane przedsiębiorstwo prowadzi działalność nastawioną na zrównoważony rozwój. W celu weryfikacji hipotezy posłużono się analizą literatury krajowej i zagranicznej, raportami branżowymi, a także analizą projektów standardów. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyze the proposed international standards IFRS S1 and IFRS S2 and their impact on the company's accounting. The following research hypothesis was formulated: the application of the proposed IFRS S1 and IFRS S2 standards will contribute to a better recognition of whether a given enterprise conducts activities focused on sustainable development. In order to verify the hypothesis, the analysis of domestic and foreign literature, industry reports, and the analysis of draft standards were used. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
36
Strony
209--224
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bassen, A., Meyer, K., Schlange, J. (2006). The Influence of Corporate Responsibility on the Cost of Capital, Working Paper Series; University of Hamburg: Hamburg, Germany, dostęp: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=984406.
 • Boyd, J. (1998). Accounting: An Economic Framework to Indentify Priorities, Resources For The Futures, Washington, dostęp: ageconsearch.umn.edu
 • Cieślak, M. (2011). Podejście etyczne w rachunkowości a jakość sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Deloitte. (2022). IFRS Newsletter Bringing you the latest information on recent IFRS topics, dostęp: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahU- KEwjz7e-2ttX7AhXiVPEDHavuDzMQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww2.deloitte.com%2Fcontent%2Fdam%2FDeloitte%2Fgr%2FDocuments%2Faudit%2Fgr_ifrs_newsletter_may_2022_noexp.pdf&usg=AOvVaw3W_jWtNheTCfgj3F-BHbd6
 • Ding, D.K., Ferreira, C., Wongchoti, U. (2016). Does it pay to be different? Relative CSR and its impact on firm value, International Review of Financial Analysis, vol. 47, issue C, s. 86-98, dostęp: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1057521916301089?via%3Dihub.
 • Emina, K. A. (2021). Sustainable development and the future generations, Social Sciences, Humanities and Education Journal (SHE Journal, vol. 2(1), s. 57-71, DOI:10.25273/she.v2i1.8611.
 • Gabrusewicz, T. (2010). Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Hamam, M.; Chinnici, G.; Di Vita, G.; Pappalardo, G.; Pecorino, B.; Maesano, G.; D'Amico, M. (2021) Circular Economy Models in Agro-Food Systems: A Review, Sustainability, vol.13 (6), dostęp: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/6/3453
 • IFRS. (2022a). General Sustainability-related Disclosures, dostęp: https://www.ifrs.org/projects/work-plan/general-sustainability-related-disclosures/.
 • IFRS. (2022b). Exposure Draft-Snapshot, dostęp: https://www.ifrs.org/.
 • Jaworski, T., Grochowska, S. (2017). Circular Economy - the criteria for achieving and the prospect of implementation in Poland, Archives of Waste Management and Environmental Protec- tion/ Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, vol. 19, issue 4, s. 13-22, dostęp: bwmeta1.element.baztech-7b00fa89-9b24-4493-b42a-dbe25daadcfe.
 • Kwiecień, M. (2016). Sprawozdanie zintegrowane - innowacja paradygmatów rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 87 (143), s.67-88, DOI: http://dx.doi.org/10.5604/16414381.1207434
 • Micherda, B., Górka, Ł., Szulc, M. (2010). Zarządcza interpretacja sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa.
 • ONZ, (2015). Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, dostęp: https://sdgs.un.org/2030agenda.
 • Paszkiewicz, A., Szadziewska, A. (2011). Raportowanie rozwoju zrównoważonego przedsiębiorstw według wytycznych GRI, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 41, s. 627-643, dostęp: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171228365
 • Pieloch-Babiarz, A., Misztal, A., Kowalska, M. (2021). An impact of macroeconomic stabilization on the sustainable development of manufacturing enterprises: the case of Central and Eastern European Countries, Environment, Development and Sustainability, no 23, dostęp: https://link.springer.com/article/10.1007/s10668-020-00988-4.
 • Raftowicz-Flipkiewicz, M. (2013). Konkurencyjność przedsiębiorstw ukierunkowanych na zrównoważony rozwój w warunkach kryzysu gospodarczego, Ekonomia-Wrocław, Economic Review 19/1, Acta Universitatis Wratislaviensis, no.3534, s. 49-57.
 • Ruggerio, C.A. (2021). Sustainability and sustainable development: A review of principles and definitions, Science of The Total Environment, Vol. 786, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147481.
 • Szczypa, P. (2012). Narzędzia rachunkowości wspomagające działalność proekologiczną przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 • Ślażyńska-Kluczek, D. (2022), Zielone obligacje jako metoda finansowania projektów inwestycyjnych w Polsce, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 63(1), s. 33-44, https://doi.org/10.33119/ KNoP.2022.63.1.3.
 • Toffler, A. (1997). Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.1973 t.j.)
 • Weidinger, C. (2014). Business Success Through Sustainability, w: Weidinger, C., Fischler, F., Schmidpeter, R. (red.), Sustainable Entrepreneurship, CSR, Sustainability, Ethics & Governance, Heidelberg: Springer, Berlin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171664655

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.