PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | nr 3 | 2--10
Tytuł artykułu

Doręczenia elektroniczne dla przedsiębiorców w postępowaniu cywilnym w świetle ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych

Warianty tytułu
Electronic Delivery for Entrepreneurs in Civil Proceedings in the Light of the Act of 18 November 2020 on Electronic Delivery
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dniu 5.10.2021 r. weszły w życie przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych. Ustawa ta definiuje zasady wymiany korespondencji z podmiotami publicznymi w sposób odpowiadający standardom wskazanym w tzw. rozporządzeniu eIDAS. Przewidziany w niniejszej ustawie system wymiany korespondencji z udziałem podmiotów publicznych wpłynie na każde postępowanie sądowe, w tym również na postępowanie cywilne. Celem niniejszego opracowania jest analiza wykorzystania tego systemu w odniesieniu do przedsiębiorców biorących udział w postępowaniu cywilnym. Przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zostaną bowiem objęci obowiązkiem posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych, a tym samym obligatoryjnymi doręczeniami elektronicznymi w postępowaniu cywilnym. W związku z powyższym w artykule poddano analizie w szczególności obowiązek otrzymywania korespondencji sądowej drogą elektroniczną oraz obowiązek posiadania w tym celu adresu do doręczeń elektronicznych, a także sposoby i terminy realizacji tych obowiązków.(abstrakt oryginalny)
EN
On 5 October 2021, the provisions of the Act of 18 November 2020 on electronic delivery came into force. This act defines the rules of correspondence with public entities in a manner consistent with the standards indicated in the so-called eIDAS regulation. The correspondence exchange system with the participation of public entities provided for in this Act will affect all court proceedings, including civil proceedings. The purpose of this study is to analyse the use of this system in relation to entrepreneurs participating in civil proceedings. Entrepreneurs registered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register or in the Central Register and Information on Economic Activity have been obliged to have an address for electronic delivery entered in the electronic addresses database and thus have been subjected to obligatory electronic delivery in civil proceedings. In connection with the above, the author of the article analyses in particular the obligation to receive court correspondence electronically and the obligation to obtain an electronic service address for this purpose, as well as the methods and the time frame for the implementation of these obligations.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
2--10
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Dymitruk, M. (2022). E-doręczenia cywilne w ustawie o doręczeniach elektronicznych. W: J. Gołaczyński (red.), Postępowanie cywilne w czasie pandemii. E-doręczenia, rozprawa zdalna, posiedzenia niejawne, składanie pism procesowych. C.H.Beck.
 • Gołaczyński, J., & Dymitruk, M. (2021). Rozprawa zdalna i doręczenia elektroniczne w dobie pandemii COVID-19 po wejściu w życie nowelizacji z 28.5.2021 r. Monitor Prawniczy, (13).
 • Gołaczyński, J., & Zalesińka, A. (2020). Kierunki informatyzacji postępowania cywilnego po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4.7.2019 r. Monitor Prawniczy, (7).
 • Gryszczyńska, A., & Wojsyk, K. (2021). Komentarz do art. 11. W: M. Wilbrandt-Gotowicz (red.), Doręczenia elektroniczne. Komentarz. Wolters Kluwer.
 • Karaś, G., & Zalesińska A. (2022). Doręczenia elektroniczne w trybie art. 15zzs9 KoronawirusU. W: J. Gołaczyński (red.), Postępowanie cywilne w czasie pandemii. E-doręczenia, rozprawa zdalna, posiedzenia niejawne, składanie pism procesowych. C.H.Beck.
 • Kola, J. (2021). Nowa jakość komunikacji przedsiębiorców z podmiotami publicznymi. Biuletyn Euro Info, (10).
 • Kosiński, P. (2021). Doręczenia elektroniczne i elektronizacja postępowań. Radca Prawny, (194).
 • Kościółek, A. (2022). Doręczenia elektroniczne w Kodeksie postępowania cywilnego. W: J. Gołaczyński (red.), Postępowanie cywilne w czasie pandemii. E-doręczenia, rozprawa zdalna, posiedzenia niejawne, składanie pism procesowych. C.H.Beck.
 • Markiewicz, K., & Wolwiak, I. (2017). Doręczenia w postępowaniu cywilnym w świetle ostatnich nowelizacji - cz. I. Monitor Prawniczy, (10).
 • Wilbrandt-Gotowicz, M. (2021). Komentarz do art. 63. W: M. Wilbrandt-Gotowicz (red.), Doręczenia elektroniczne. Komentarz. Wolters Kluwer.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23.07.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/we z 23.07.2014 r. (Dz.Urz. UE L nr 257, s. 73).
 • Ustawa z 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1575 ze zm.).
 • Ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 112).
 • Ustawa z 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1041).
 • Ustawa z 10.07.2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1311, ze zm.).
 • Ustawa z 6.03.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 2296).
 • Ustawa z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1469).
 • Ustawa z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2320, ze zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171664705

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.