PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | z. 163 | 365--380
Tytuł artykułu

Managing Finance and Risk in Polish Property Development Enterprises in the Period of Sars-cov-2 Pandemic

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Purpose: The paper aims to outline the issues related to financial management in property development enterprises during the SARS-CoV-2 pandemic. The discussions presented herein are held from the perspective of risk categories in the construction business. Risk refers to the financial condition of developers as participants of investment and construction processes in Poland. Design/methodology/approach: In its basic part the paper deals with the operations of property development enterprises in the period from December 2019 to June 2021. The empirical research was based on case studies. In their deliberations the authors drew on their own expertise and the experience they have gained throughout long-term studies into risk management in the construction industry. Deduction and synthesis provided the foundations for the conclusions drawn by the authors with reference to property development companies operating on the Polish market at large. The conclusions presented here were also derived from the knowledge currently available in the scholarly literature in this field. In addition, comparative analysis has been employed in the publication. Findings: The paper constitutes an empirical verification of the theoretical content presented in the scientific literature. Research limitations/implications: The paper presents only the selected aspects of highly specialised knowledge which is finance and risk management in property development enterprises. Practical implications: The paper presents practical knowledge (utilitarian dimension of knowledge) verified empirically through scientific discussions. Originality/value: The discussions presented in the paper may be seen as casting some more light onto finance and construction risk management in developers' businesses during the COVID-19 pandemic. The outbreak of the pandemic is referred to in the scholarly literature as a so-called black swan.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
365--380
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Bielsko-Biała
autor
 • Uniwersity of Economics in Katowice
Bibliografia
 • 1. Allen, F.S. (2012). Financial Risk Management: A Practitioner's Guide to Managing Market and Credit Risk. London-New York: Wiley Finance.
 • 2. Ansell, Ch., Sørensen, E, Tofring, J. (2021). The COVID-19 pandemic as a game changer for public administration and leadership? The need for robust governance responses to turbulent problems. Public Management Review, Vol. 23, Iss. 7, pp. 948-960. doi: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14719037.2020.1820272?src=recsys.
 • 3. Arnold, G. (2002). CorporateFinancial Management. Edinburgh-Harlow-Essex: FT Prentice Hall.
 • 4. Artpairin, A., Pinmanee, S. (2022). Critical success factors in the management of petrochemical construction projects for contractors and subcontractors during the COVID-19 pandemic. International Journal of Construction Management. Retrieved from https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15623599.2022.2029678, 20.06.2022.
 • 5. Boothroyd, C., Emmett, J. (1996). Risk Management: A practical guide for construction professionals. London: Witherby.
 • 6. Brealey, R., Myers, S., Allen, F. (2006). Principles of Corporate Finance. New York: McGraw-Hill Irwin.
 • 7. Brealey, A.R., Myers, C.S., Marcus, J.A. (2007). Fundamentals of Corporate Finance. New York: McGraw-Hill, Inc.
 • 8. Brigham, F.E., Gapenski, C.L. (2000). Zarządzanie finansami. Warszawa: PWE.
 • 9. Brown, A. (2015). Financial Risk Management For Dummies. London-New York: John Wiley & Sons.
 • 10. Bućko, J. (2020). W kierunku zintegrowanych strategii w zarządzaniu efektywnością finansową projektów inwestycyjnych. Przegląd Organizacji, No. 1, pp. 43-49. Retrieved from https://przegladorganizacji.pl/artykul/2020/10.33141po.2020.01.05, 20.06.2022.
 • 11. Bunni, G.N. (2003). Risk and insurance in construction. London-New York: Spon Press.
 • 12. Burtonshaw-Gunn, S.A. (2009). Risk and Financial Management in Construction. Farnham: Gower Publishing.
 • 13. Buszko, A. (2011). Uwarunkowania ryzyka w budownictwie. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, No. 1, pp. 55-64.
 • 14. Cao, A.J. (2015). The Chinese Real Estate Market. Development, regulation and investment. London: Routledge.
 • 15. Czekaj, J., Dresler, Z. (2006).Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. Warszawa: PWN.
 • 16. Dallas, F.M. (2006). Value & Risk Management. Oxford: Blackwell Publishing.
 • 17. Dąbrowski, M., Kirejczyk, K. (2001). Inwestycje deweloperskie. Warszawa: Twigger.
 • 18. Dębski, W. (2005). Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: PWN.
 • 19. Eaton, D., Kotarski, R. (2009). Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym. Warszawa: Poltext.
 • 20. Flanagan, R., Norman, G. (1993). Risk management in construction. Oxford: Blackwell Publishing.
 • 21. Gawron, H. (2006). Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • 22. Gitman, J.L. (2006). Principles of Managerial Finance. Boston: Pearson Education Limited, Inc.
 • 23. Gitman, J.L., Joehnk, D.M., Smart, B.S. (2011). Fundamentals of Investing. Boston: Pearson Education Limited.
 • 24. Godfrey, S.P., Halcrow, W. (1996). Control of Risk: A Guide to the Systematic Management of Risk from Construction. London: Construction Industry Research and Information Association.
 • 25. Hartman, C.J. (2007). Engineering Economy and the Decision-Making Process. New York: Pearson Education Limited, Inc.
 • 26. Hirschey, M., Nofsinger, J. (2008). Investments: Analysis and Behaviors. Fundamentals of Corporate Finance. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.
 • 27. Jajuga, K. (2007). Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: PWN.
 • 28. Karmańska, A. (2008). Ryzyko w rachunkowości. Warszawa: Difin.
 • 29. Kochański & Partners (2020). Covid-19 a budownictwo, raport nieruchomości. Retrieved from https://www.kochanski.pl/wp-content/uploads/2020/06/20200623-covid-19-raport-nieruchomosci.pdf, 21.06.2022.
 • 30. Koronawirus w budownictwie. Władze rozważały zamknięcie budów. Czy na budowach jest bezpiecznie? Available online https://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/koronawirus-w-budownictwie-nowe-wyzwania-dla-firm-budowlanych-aa-BFcG-sezV-8ssr.html, 21.06.2021.
 • 31. Lichota, W., Rabiej, E., Pitera, R. (2021). Analiza finansowa przedsiębiorstw wybranych sektorów ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia upadłością. Warszawa: CeDeWu.
 • 32. Loosemore, M., Raftery, J., Reilly, Ch., Higgon, D. (2006). Risk Management in Projects. London-New York: Taylor & Francis Group.
 • 33. Merna, T., Al-Thani, F.F. (2001). Corporate Risk Management. Chichester: John Wiley & Sons.
 • 34. Minasowicz, A. (2009). Efektywność i zarządzanie finansami w budownictwie. Warszawa: Poltext.
 • 35. Myrczek, J., Tworek, P., Podstawka, Z. (2021). Financial management and risk among Polish developers in the period of COVID-19 pandemic. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 116. Gliwice: Politechnika Śląska, pp. 191-200.
 • 36. Nersesian, L.R. (2004). Corporate Financial Risk Management. A Computer-Based Guide for Nonspecialists. Westport: Praeger Publishers.
 • 37. Niemczyk, J., Trzaska, R. (2020). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa w układzie podejść do strategii. Przegląd Organizacji, No. 12(971), pp. 4-12. Available online https://przegladorganizacji.pl/artykul/2020/10.33141po.2020.12.01, 21.06.2022.
 • 38. Oksiński, M. (2020). Wpływ epidemii na budownictwo w 2020. Retrieved from https://inzynierbudownictwa.pl/epidemia-a-budownictwo-w-2020-r/, 21.06.2022.
 • 39. Palmer, J.W., Maloney, M.J., Heffron, L.J. (1993). Construction Insurance, Bonding and Risk Management. New York: McGraw-Hill.
 • 40. Pietrasiński, P. (2021). Economic and social implications for COVID-19 policies: lessons learned from Spanish influenza and other disease outbreaks in history. Organization Review, No. 1(972), pp. 33-39. Available online https://przegladorganizacji.pl/artykul/ 2021/10.33141po.2021.01.04, 20.06.2022.
 • 41. Pike, R., Neale, B. (2003), Corporate Finance and Investments. Harlow: Pearson Education.
 • 42. Power, M. (2016). Riskwork: Essays on the Organizational Life of Risk Management. Oxford: Oxford University Press.
 • 43. Ptaszyński, J. (2021): Rynek mieszkaniowy w 2020. Available online https://alebank.pl/tag/jerzy-ptaszynski/, 21.06.2022.
 • 44. Ratten, V. (2021). Coronavirus (covid-19) and entrepreneurship: changing life and work landscape. Journal of Small Business & Entrepreneurship, Vol. 32, Iss. 5, pp. 503-516. doi: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08276331.2020.1790167.
 • 45. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 566, z późn. zm. - dalej jako "Rozporządzenie").
 • 46. Rybarczyk T. (2020). Budowa w czasach pandemii. Retrieved from https://www.izolacje.com.pl/artykul/sciany-stropy/195846,budowa-w-czasach-pandemii, 21.06.2022.
 • 47. Siewiera, A. (2008). Zarządzanie ryzykiem projektów inwestycyjnych. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, No. 5, pp. 29-31.
 • 48. Sitek, M. (2014). Ryzyko inwestowania - deweloperskie inwestycje mieszkaniowe. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 804. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 67. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 • 49. Siwiec, D. (2020). Nowoczesny deweloper. Jak zarabiać na inwestycjach deweloperskich. Gliwice: BigCityInvest.
 • 50. Smith, N.J., Merna, T., Jobling, P. (2006). Managing risk in construction projects. Oxford: Blackwell Publishing.
 • 51. Socha, M. (2000). Developing. Warszawa: C.H. Beck.
 • 52. Solarz, K.J., Waliszewski, K. (2020). Całościowe zarządzanie ryzykiem. Pandemia COVID-19. Kraków: edu-Libri.
 • 53. Śmietana, K., Tworek, P. (2011). Financing developers and contractors' activities in theory and practice in Poland. In: D. Dluhošová (Ed.), Financial Management of Firms and Financial Institutions (pp. 40-49). Proceedings from 8th International Conference. Ostrava: VŠB - Technická Univerzita Ostrava.
 • 54. Taleb, N.N. (2021). Czarny Łabędź. Jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym życiem. Warszawa: Zysk i S-ka.
 • 55. Towarnicka, H. (2007). Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • 56. Tworek, P., Myrczek, J. (2017). Logistics risk in management of property development enterprises (empirical research findings). Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce: Teoria i Praktyka, Vol. 23, No. 4, pp. 227-240.
 • 57. Tworek, P., Myrczek, J. (2015). Methodical problems of response to the risks in investment and construction processes: A case of Polish largest developers (survey research). In: M. Čulik (Ed.), Financial Management of Firms and Financial Institutions. Part IV (pp. 1348-1355). Proceedings from 10th International Conference. Ostrava: VŠB - Technická Univerzita Ostrava.
 • 58. Tworek P., Myrczek, J. (2016). Zintegrowane zarządzanie ryzykiem jako funkcja wspomagająca kierowanie przedsiębiorstwem deweloperskim. In: A. Zakrzewska- Bielawska (Ed.), Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu: wybrane problemy (pp. 561-573). Warszawa: TNOiK "Dom Organizatora".
 • 59. Watson, D., Head, A. (2007). Corporate Finance. Principles & Practice. Harlow: Pearson Education Limited Inc.
 • 60. Weatherhead, M., Owen, K., Hall, C. (2005). Integrating Value and Risk in Construction. London: Construction Industry Research and Information Association.
 • 61. Young, C.P., Tippins, C.S. (2001). Managing Business Risk: An Organization - Wide Approach to Risk Management. New York: American Management Association.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171664801

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.