PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | z. nr 72 | 44--67
Tytuł artykułu

Poverty in Polish Regions in the Light of European Union Policy

Warianty tytułu
Ubóstwo w polskich regionach w świetle polityki Unii Europejskiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Poverty is a multidimensional phenomenon, hard to define but of interest to many experts in social sciences. When it comes to economic sciences, the economic dimension of poverty and its consequences are underlined. The European Union pays attention to the problem of developmental disparities as well as the need to reduce poverty and disparities. It is reflected both in the EU treaties and in the EU activities undertaken within both the Economic, Social and Territorial Cohesion Policy and the Lisbon Strategy, the Europe 2020 Strategy, as well as the EU reaction to the numerous challenges facing the EU in the 21st century (the COVID-19 pandemic, Russian aggression against Ukraine). The main theoretical and cognitive aim of the research is to present the differentiated perception of the problem of poverty in economic theory and EU policy decisions. The main aim of the empirical part of the research is to identify and evaluate regional disparities in poverty using the example of Poland's regions (provinces). The research was conducted with the application of several scientific methods, including literature studies, descriptive and comparative analysis, and critical thinking. Because of the complexity of the category of poverty and poverty conditions, the selected method of multivariate comparative analysis, i.e. the TMD introduced by Hellwig, was adopted. The conducted research indicated that poverty in Poland's regions is unequally distributed, which results from their location in relation to richer markets, infrastructure conditions, and economic situation.(original abstract)
Ubóstwo jest zjawiskiem wielowymiarowym, trudnym do zdefiniowania, ale będącym przedmiotem zainteresowania wielu specjalistów z zakresu nauk społecznych. W przypadku nauk ekonomicznych podkreśla się ekonomiczny wymiar ubóstwa i jego konsekwencje. Unia Europejska zwraca uwagę na problem nierówności rozwojowych, a także na potrzebę ograniczania ubóstwa i nierówności. Znajduje to wyraz zarówno w traktatach unijnych, jak i w działaniach UE podejmowanych zarówno w ramach polityki spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, jak i Strategii Lizbońskiej, Strategii Europa 2020, a także w reakcji UE na liczne wyzwania stojące przed nią w XXI wieku (pandemia COVID-19, agresja Rosji na Ukrainę). Głównym celem teoretycznym i poznawczym badań jest przedstawienie zróżnicowanego postrzegania problemu ubóstwa w teorii ekonomii i decyzjach politycznych UE. Głównym celem empirycznej części badań jest identyfikacja i ocena regionalnych zróżnicowań ubóstwa na przykładzie regionów (województw) Polski. Badania zostały przeprowadzone z zastosowaniem kilku metod naukowych, w tym: studiów literaturowych, analizy opisowej i porównawczej, krytycznego myślenia. Ze względu na złożoność kategorii ubóstwa i warunków ubóstwa badania prowadzono z zastosowaniem wybranej metody wielowymiarowej analizy porównawczej, tj. taksonomicznej miary rozwoju Hellwiga. Przeprowadzone badania wskazały, że ubóstwo w regionach Polski jest nierównomierne, co wynika z ich położenia względem bogatszych rynków, warunków infrastrukturalnych, sytuacji gospodarczej. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
44--67
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Economics in Katowice, Poland
autor
 • University of Economics in Katowice, Poland
 • University of Economics in Katowice, Poland
Bibliografia
 • Alcidi, C., Gros, D. (2020). Next Generation EU: A Large Common Response to the COVID-19 Crisis. Intereconomics. Review of European Economic Policy, 55(4), 202-203. DOI: 10.1007/s10272-020-0900-6.
 • Atkinson, A.B. (1993). What is Happening to the Distribution of Income in the UK? Proceedings of the British Academy, 82, 317-351.
 • Atkinson, A.B. (1998). Social Exclusion, Poverty and Unemployment. In: A.B. Atkinson, J. Hills (eds.), Exclusion, Employment and Opportunity, (case paper), vol. 4. (pp. 1-20). London: Centre for Analysis of Social Exclusion, London School of Economics.
 • Atkinson, A.B. (2008). The changing distribution of earnings in OECD countries. Oxford, New York: Oxford University Press.
 • Atkinson, A.B. (2014). Public economics in an age of austerity. New York: Routledge.
 • Atkinson, A.B. (2017). Nierówności. Co da się zrobić? Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Atkinson, A.B., Piketty, T. (eds.). (2007). Top Incomes over the Twentieth Century: A Contrast Between Continental European and English-Speaking Countries. Oxford: Oxford University Press.
 • Atkinson, A.B., Piketty, T. (eds.). (2010). Top Incomes: A Global Perspective. Oxford: Oxford University Press.
 • Atkinson, A.B., Piketty, T., Saez, E. (2011). Top incomes in the Long Run of History. Journal of Economic Literature, 49(1), 3-71.
 • Autor, D.H., Levy, F., Murmane, R.J. (2003). The Skill Counteract of Recent Technological Change: An Empirical Exploration. Quarterly Journal of Economics, 118(4), 1279-1333.
 • Belka, M. (1986). Doktryna ekonomiczno-społeczna Miltona Friedmana. Warszawa: PWN.
 • Brzezinski, N., Najsztub, M. (2020). Income Inequality in Transition. New Results for Poland Combining Survey and Tax Return Data. Free Network. Policy Briefs. Retrieved from: https://freepolicybriefs.org/2020/01/13/income-inequality-in-transition-new-results-for-poland-combining-survey-and-tax-return-data/ (2022.12.14).
 • Cameron, R., Neal, L. (2004). Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Cole, J.H. (2008). Milton Friedman on Income Inequality. Journal of Markets & Morality, 11(2), 239-253.
 • Council of the EU (2019). The Sibiu Declaration. Retrieved from: https://www.consilium. europa.eu/en/press/press-releases/2019/05/09/the-sibiu-declaration/pdf (2022.05.09).
 • Dall'Erba, S. (2003). European Regional Development Policies: History and Current Issues. Champaign, Illinois: European Union Center University of Illinois at Urbana-Champaign.
 • Dziewięcka-Bokun, L. (1999). Systemowe determinanty polityki społecznej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Dziewięcka-Bokun, L., Mielecki, J. (1998). Wybrane problemy polityki społecznej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Easterling, K. (2014). Exttrastatecraft: The Power of Infrastructure Space. London: Verso.
 • European Central Bank. (2022). A new global map: European resilience in a changing world. Keynote speech by Christine Lagarde, President of the ECB, at the Peterson Institute for International Economics. Retrieved from: https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp220422~c43af3db20.en.html (2022.05.09).
 • European Commission. (2007). Cohesion Policy 2007-2013. Commentaries and Official Texts. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 • European Commission. (2010). Europe 2020. A European Strategy for smart, sustainable and inclusive growth. http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf (2019.07.10).
 • European Commission. (2020). Recovery Plan for Europe. Retrieved from: https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171664857

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.