PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2023 | 14 | nr 46 Czwarta władza - aspekty teoretyczne i praktyczne | 53--68
Tytuł artykułu

Mitologia Czwartej władzy Stevena A. Spielberga

Autorzy
Warianty tytułu
Mythology of the Post of Steven A. SpielLberg
Języki publikacji
PL
Abstrakty
CEL NAUKOWY: W artykule podjęto problematykę statusu konstytucyjnego i ustrojowego samorządu terytorialnego z perspektywy ustanowionej w art.10 Konstytucji RP zasady podziału władz. Skoncentrowano się na udzieleniu odpowiedzi na trzy pytania badawcze: czy w tradycyjnych koncepcjach podziału władz wyodrębniano władzę samorządową? Czy w świetle konstytucyjnej zasady podziału władz można samorząd terytorialny uznać za władzę? Co oznacza pojęcie czwartej władzy w odniesieniu do samorządu terytorialnego?
PROBLEM I METODY BADAWCZE: W badaniach wykorzystano metody badawcze z dyscypliny nauki o polityce o administracji oraz nauk prawnych: metodę analizy i krytyki piśmiennictwa naukowego, metodę językowo - logiczną, metodę teoretyczno - prawną oraz metodę instytucjonalną.
PROCES WYWODU: W artykule przedstawiono wybrane tradycyjne koncepcje podziału władz i wskazano czy wyodrębniano w nich władzę samorządową. Określono główne założenia koncepcji Monteskiusza będącej podstawą dla współczesnej zasady podziału władz, wyodrębniono trzy stanowiska dotyczące relacji zasady podziału władz i samorządu terytorialnego oraz wskazano co oznacza pojęcie czwartej władzy w odniesieniu do samorządu terytorialnego.
WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Samorząd terytorialny może zostać uznany za czwartą władzę w znaczeniu nieformalnym. Określenie czwarta władza jest stosowane w celu zaakcentowania znaczenia i dowartościowania określonych instytucji, natomiast w świetle zasady podziału władz nie można samorządu uznać za jedną z władz w państwie.
WNIOSKI, INNOWACJE I REKOMENDACJE: Koncepcja podziału władz Monteskiusza stanowi podstawę organizacji współczesnych państw demokratycznych, ale nie obejmuje całej ich złożoności. Dlatego coraz popularniejsze stają się propozycje uzupełniania tego podziału o podziały dodatkowe tj. pionowy podział władz i Multi Level - Governance. (abstrakt oryginalny)
EN
RESEARCH OBJECTIVE:The main aim of the article is the presentation of the basic political ideas contained in S. Spielberg's movie The Post. Moreover, the specific aim is to present the mythological message of the film and to list the elements that construct it. Another specific goal is to present the ways to reach a mass audience with an ideological message.
THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS:Which ideas of the fourth power are exposed in the movie addressed to the mass audience in the US? What are the arguments supporting these ideas? When did the fourth estate in the American system weaken, and why? The analysis uses the mythological concept of R. Barthes and the structural method developed by him (myth analysis).
THE PROCESS OF ARGUMENTATION:The introductory considera tions concern the concept of the fourth estate and political myth, then the core of the article discusses the message of the film and indicates the basic problems discussed.
RESEARCH RESULTS: S. Spielberg, in the movie addressed to amass audience, presented the moment of shaping the idea of the fourth estate, in the historical sense it is the war in Vietnam, in the political sense (Pentagon Papers) a conflict between freedom of speech and state security. The fourth power is a political idea, the aim of which is to control the actions of an authority and to defend the domain of the press, its right to form opinions and freedom of speech.
CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS:The conclusions of the article are addressed to political science researchers, journalists and politicians. The article shows how the control functions of the executive and legislative power are weakened, and also diagnoses how to repair a malfunctioning political system. In addition, anew source of political analysis, a mass movie, was identified. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
14
Strony
53--68
Opis fizyczny
Twórcy
  • Akademia Ignatianum w Krakowie
Bibliografia
  • Adamowski, J. (2005). Narodziny czwartej władzy. Geneza i rozwój brytyjskiego systemu medialnego (zarys problematyki). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR.
  • Banaszak, B. (2009). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
  • Bigo, T. (1928). Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego.
  • Bukowski, Z., Jędrzejewski, T., & Rączka, P. (2005). Ustrój samorządu terytorialnego. Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora".
  • Chmaj, M., & Dąbrowski, M. (2012). Pozycja ustrojowa rady gminy (miasta). W M. Chmaj (Red.). Status prawny rady gminy (s. 56-70). Warszawa: Difin.
  • Chorążewska, A. (2021). Samorząd terytorialny a podział władzy państwowej w Konstytucji RP z 1997 r. Przegląd Prawa Konstytu-cyjnego, 3(61), 95-109. DOI: 10.15804/ppk.2021.03.06.
  • Florczak-Wątor, M. (2021). Komentarz do art. 10 Konstytucji RP. W P. Tuleja (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. LEX/el. 2021, https://sip.lex.pl/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171664961

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.