PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2023 | nr 1 | 182--198
Tytuł artykułu

Online czy w plenerze, czyli oferta wybranych warszawskich muzeów w dobie pandemii

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Online or Outdoors - the Offer of Selected Warsaw Museums in the Era of a Pandemic
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pandemia Covid-19 wpłynęła na wiele aspektów życia społeczno-gospodarczego, zmieniając także ramy funkcjonowania instytucji kultury, w tym muzeów. W niniejszym opracowaniu przeprowadzono analizę oferty wystawienniczej i popularyzatorsko-edukacyjnej trzech warszawskich muzeów z 2021 roku, tj. Muzeum Warszawy, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Zamku Królewskiego w Warszawie. Na podstawie informacji ze stron internetowych, dokonano przeglądu łącznie 434 wydarzeń realizowanych przez te placówki z uwzględnieniem tematyki i form realizacji organizowanych wydarzeń. Wyniki pokazały, że w warunkach wprowadzonych obostrzeń pandemicznych muzea przede wszystkim rozbudowały i wzmocniły swoją ofertę w wersji online, dopasowując ją tematycznie i technologicznie do oczekiwań różnych grup odbiorców. Istotnym uzupełnieniem oferty online była oferta wydarzeń plenerowych realizowanych w przestrzeni przymuzealnej bądź też w przestrzeni miasta. Umożliwiając realizację prawa powszechnego dostępu do dóbr kultury i turystyki różnym grupom społecznym, muzea wpisały się tym samym w główny postulat turystyki społecznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The Covid-19 pandemic has affected many aspects of socio-economic life, also changing the framework for the functioning of cultural institutions, including museums. The exhibition and popularizing and educational offer of three Warsaw museums in 2021, i.e. the Museum of Warsaw, the Warsaw Uprising Museum and the Royal Castle in Warsaw is analyzed in this study. On the basis of information from websites, a total of 434 events organized by these institutions were reviewed, taking into account the subject matter and forms of implementation of the organized events. The results showed that in the conditions of the introduced pandemic restrictions, museums primarily expanded and strengthened their online offer, adapting it thematically and technologically to the expectations of various audiences. An important supplement to the online offer was the offer of outdoor events organized in the museum space or in the city space. By enabling various social groups to exercise the right of universal access to cultural goods and tourism, museums have thus become part of the main postulate of social tourism. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
182--198
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
autor
 • Uniwersytet Warszawski
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Bieczyński M., 2021, "Szok kulturowy" - działalność muzeów w czasie pandemii, "Muzeum", 62, 23-29, DOI: 10.5604/01.3001.0014.8573
 • 2. Borusiewicz M., 2012, Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum, Wydawnictwo Muzeum Pałac w Wilanowie i Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Warszawa, Kraków
 • 3. Colbert E.H., 1961, What is a Museum? Curator: "The Museum Journal", 4, 2, 138-146
 • 4. Folga-Januszewska D., 2015, Muzeum: fenomeny i problemy, Wydawnictwo Muzeum Pałac w Wilanowie i Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Warszawa, Kraków
 • 5. Gaweł Ł., 2020, Muzeum i nowe media. Rozwój oferty cyfrowej w czasie pandemii, "Zarządzanie Mediami", 8(4), 525-534
 • 6. Kłusek B., 2020, Funkcjonowanie Muzeum Niepodległości online w okresie lockdownu instytucji kultury, "Niepodległość i Pamięć", 71, 3, s. 131-149
 • 7. Kultura w 2019 r., 2020, GUS, Warszawa-Kraków
 • 8. Łukasiewicz N., 2019, Muzea w Egipcie w opinii użytkowników portalu TripAdvisor, "Turystyka Kulturowa", 2/2019, s. 100-116
 • 9. Ostrowska-Tryzno A., Pawlikowska-Piechotka A., 2022, Cultural tourism, museums and Covid-19 pandemic impact, Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 5, 1, s. 123-139.
 • 10. Pasternak-Zabielska M., 2021, Instytucje kultury w okresie Covid-19. Muzealne strategie docierania do widzów. Raport z badania, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa
 • 11. Petelska M., 2021, Polskie muzea w czasie pandemii COVID-19: działalność online i (nie)stosowanie Rapid Response Collecting, "Studia Historica Gedanentersia", 12, s. 405-415
 • 12. Stasiak A., Włodarczyk B., 2012, Turystyka społeczna - istota, determinanty, możliwości i kierunki rozwoju, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław
 • 13. https://arch.zamek-krolewski.pl/zamek-krolewski.pl/dla-mediow/archiwum-wiadomosci/2021-r/kalendarium-wydarzen-2021.html. [16.10.2022]
 • 14. https://muzeumwarszawy.pl/wydarzenia/ [20.10.2022]
 • 15. https://icom-poland.mini.icom.museum/nowa-definicja-muzeum/ [4.04.2023]
 • 16. https://www.1944.pl/artykul/ponowne-otwarcie-muzeum-powstania-warszawskiego.,5104.html [20.10.2022]
 • 17. https://www.1944.pl/wydarzenia.html [20.10.2022]
 • 18. https://www.unwto.org/cultural-tourism-covid-19 [2.02.2023]
 • 19. https://www.youtube.com/@zamekkrolewskiwwarszawie [16.10.2022]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171665075

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.