PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | nr 2 | 29--47
Tytuł artykułu

Study of the Effect on the Introduction of a Lockdown (COVID-19 Pandemic) on Abnormal Return Rate

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Badanie wpływu wprowadzenia lockdownu podczas pandemii COVID-19 na abnormalne stopy zwrotu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In general, everyone has an individual approach to investing their capital. In the case of the capital market, two extreme approaches can be observed, for some investors the key is the security of investments while for others it is maximization of profits. There are also many investors who follow their own beliefs when making decisions - the emotional factor. Such behavior is explained by a relatively new field, namely behavioral finance. Its inseparable elements are exchange rate fluctuations. The amplitude of occurring fluctuations increases in case of unexpected random events. One such event was COVID-19 and the announcements of lockdowns in individual countries. The following report investigated the impact of COVID-19 on the capital market, and more specifically, it has been tested in terms of generating abnormal rates of return. The hypothesis of the study was that an announcement of a lockdown resulting in an economic closure generates statistically significant abnormal rates of return in relation to national benchmarks. The study was conducted on the basis of daily closing rates for joint stock companies from six European countries: Bulgaria, the Czech Republic, Poland, Slovakia, Ukraine, and Hungary. The data range covered the period from 1st January 2020 to 30th April 2020. The results of the event study proved that a few companies in the analysis showed sensitivity of their rates of return in relation to COVID-19. (original abstract)
Na rynku kapitałowym każdy cechuje się indywidulanym podejściem do inwestowania swojego kapitału. Można zaobserwować dwie skrajne postawy: dla jednych inwestorów kluczowe będzie bezpieczeństwo dokonywanych inwestycji, dla innych z kolei - maksymalizacja osiąganych zysków. Jest również wielu inwestorów, którzy podczas podejmowania decyzji kierują się własnymi przekonaniami, czyli tzw. czynnikiem emocjonalnym. Takie zachowania tłumaczy stosunkowo nowa dziedzina, jaką są finanse behawioralne. Jej nieodłącznym elementem są wahania kursów. Amplituda występujących wahań wzrasta w przypadku pojawienia się nieoczekiwanych zdarzeń losowych. Jednym z takich wydarzeń było ogłoszenie lockdownów związanych z pandemią COVID-19 w poszczególnych krajach. Wpływ takich działań został zbadany pod kątem generowania abnormalnych stóp zwrotu. Postawiona hipoteza głosiła, że fakt ogłoszenia lockdownu i zamknięcia gospodarek w poszczególnych krajach generował istotne statystycznie ponadprzeciętne stopy zwrotu w odniesieniu do krajowych benchmarków. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie dziennych kursów zamknięcia spółek akcyjnych z sześciu krajów europejskich. Zakres danych obejmował okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 roku. Wyniki event study dowiodły, że mała liczba analizowanych spółek wykazała się wrażliwością osiąganych stóp zwrotu na takie zdarzenia. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
29--47
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • University of Warsaw, Poland, sudent
Bibliografia
 • Ackert, L.F., Church, B.K., Tompkins, J., & Zhang, P. (2005). What's in abname? An experimental examination of investment behavior. Review of Finance, 9(2), 281-300. https://doi.org/10.1007/s10679-005-7594-2.
 • Anderson, N.H. (1996). A functional theory of cognition. Lawrence Erlbaum Associates. https://doi.org/10.4324/9781315805924.
 • Barber B., & Lyon, J.D. (2015). Detecting long-run abnormal stock returns. The empirical power and specification of test statistic. Journal of Financial Economics, 43, 343-344. https://doi.org/10.1016/S0304-405X(96)00890-2.
 • Barber, B., & Odean, T. (2000). Trading is hazardous to your wealth: The common stock investment performance of individual investors. Journal of Finance, 55(2), 773-806. https://doi.org/10.1111/0022-1082.00226.
 • Barber, B., & Odean, T. (2001). Boys will be boys: Gender, overconfidence and common stock investment. Quarterly Journal of Economics, 141(2), 261-291. https://doi.org/10.1162/003355301556400.
 • Barber, B., & Odean, T. (2008). All that glitters: The effect of attention and news on the buying behavior of individual and institutional investors. Review of Financial Studies, 21(2), 785-818. https://doi.org/10.2139/ssrn.460660.
 • Barberis, N., & Xiong, W. (2008). Realization utility. Behavioral & Experimental Finance, 104(2), 251-271. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2011.10.005.
 • Beckmann, J., & Czudaj, R.L. (2022). Exchange rate expectation, abnormal returns, and the COVID-19 pandemic. Journal of Economic Behavior & Organization, 196, 1-25. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2022.02.002.
 • Benzion, U., Rapoport, A., & Yagil, J. (1989). Discount rates inferred from decisions: An experimental study. Management Science, 35(3), 270-284. http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.35.3.270.
 • Bernard, V.L., & Thomas, J.K. (1989). Post-earnings-announcement drift: Delayed price response or risk premium? Journal of Accounting Research,b(27), 1-36. https://doi.org/10.2307/2491062.
 • Bernard, V.L., & Thomas, J.K. (1990). Evidence that stock prices do not fully reflect the implications of current earnings for future earnings. Journal of Accounting and Economics, 13(4), 305-340. https://doi.org/10.1016/0165-4101(90)90008-R.
 • Bontempo, R.N., Bottom, W.P., & Weber, E.U. (1997). Cross-cultural differences in risk perception: A model-based approach. Risk Analysis, 17(4), 479-488. https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.1997.tb00888.x.
 • Brown, S.J., & Warner, J.B. (1985). Using daily stock returns: The case of event studies. Journal of Financial Economics, 14, 3-31, http://dx.doi.org/10.1016/0304-405X(85)90042-X.
 • Caliskan, N., De Giorgi, E., Hens, T., & Post, T. (2008). A prospect theory explanation of three asset pricing puzzles [Mimeo]. University of Zurich.
 • Chan, K., Covrig, V., & Ng, L. (2005). What determines the domestic bias and foreign bias? Evidence from mutual fund equity allocations worldwide. Journal of Finance, 60(3), 1495-1534. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2005.768_1.x.
 • Chan, K.F., Chen, Z., Wen, Y., & Xu, T. (2022). COVID-19 vaccines and global stock markets. Finance Research Letters, 47, Part B, 102774. ISSN 1544-6123. https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.102774.
 • Chodnicka-Jaworska, P., & Jaworski, P. (2020). Wrażliwość rynku akcji na publikacje danych rynkowych w czasie pandemii Covid-19. WWZ. ISBN: 978-83-66282-20-9.
 • De Bondt, W.F.M., & Thaler, R.H. (1985). Does the stock market overreact. Journal of Finance, 40(3), 793-808. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1985.tb05004.x.
 • Demirgüç-Kunt, A., Pedraza, A., & Ruiz-Ortega, C. (2021). Banking sector performance during the COVID-19 crisis. Journal of Banking & Finance. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2021.106305.
 • Di Fonzo, N., & Bordia, P. (1997). Rumor and prediction: Making sense (but losing dollars) in the stock market. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 71(3), 329-353. https://doi.org/10.1006/obhd.1997.2724.
 • Dias, R., Teixeira, N., Machova, V., Pardal, P., Horak, J., & Vochozka, M. (2020). Random walks and market efficiency tests: Evidence on US, Chinese and European capital markets within the context of the global Covid-19 pandemic. Oeconomia Copernicana, 11(4), 585-608. DOI:b https://doi.org/10.24136/oc.2020.024.
 • Dutta, A., Bouri, E., Uddin, G.S., & Yahya, M. (2021). Impact of COVID-19 on global energy markets. Journal of Accounting, Finance & Management Strategy.
 • Fama, E.F., & French, K.R. (1992). The Cross-Section of Expected Stock Returns. Journal of Finance, 47(2), 427-465. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1992.tb04398.x.
 • Fama, E.F., & French, K.R. (1998). Value versus growth: The international evidence. Journal of Finance, 53(6), 1975-1999. https://doi.org/10.1111/0022-1082.00080.
 • Fan, J., & Xiao, J. (2005). A cross-cultural study in risk tolerance: Comparing Chinese and Americans. SSRN Electronic Journal. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.939438.
 • Fang, L., & Peress, J. (2009). Media coverage and the cross-section of stock returns. Journal of Finance, 64(5), 2023-2052. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2009.01493.x.
 • French, K.R., & Poterba, J.M. (1991). Investor diversification and international equity markets. American Economic Review, 81(2), 222-226. https://doi.org/10.3386/w3609.
 • Frieder, L., & Subrahmanyam, A. (2005). Brand perceptions and the market for common stock. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 40(1), 57-85. https://doi.org/10.1017/S0022109000001745.
 • Grinblatt, M., & Keloharju, M. (2001). How distance, language, and culture influence stockholdings and trades. Journal of Finance, 56(3), 1053-1073. https://doi.org/10.1111/0022-1082.00355.
 • Handayani, E., Rahmawati, A., Haryanto, E., & Wahyuni, S. (2020). Abnormal return of Indone sian banking shares in the time of COVID 19: An event study on the announcement of government regulation, POJK 11 of 2020. International Journal of Research in Business and Social Science, (2147-4478). 9. 108-114. http://dx.doi.org/10.20525/ijrbs.v9i7.964.
 • Heniwati, E. (2020). GARCH effect and abnormal returns during COVID-19 pandemic. ICEBE 2020: Proceedings of the First International Conference of Economics, Business & Entrepreneurship. http://dx.doi.org/10.4108/eai.1-10-2020.2305564.
 • Hens, T., & Vlcek, M. (2006). Does prospect theory explain the disposition effect? IEW - Working Papers, (262). Institute for Empirical Research in Economics - University of Zurich. https://doi.org/10.1080/15427560.2011.601976.
 • Herwany, A., Febrian, E., Anwar, M., & Gunardi, A. (2021). The influence of the COVID-19 pandemic on stock market returns in Indonesia Stock Exchange. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(3), 39-47. https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0039.
 • Hodges, S.D., Tompkins, R.G., & Ziemba, W.T. (2008). The favorite/long-shot bias in S&P 500 and FTSE 100 index futures options: The return to bets and the cost of insurance [EFA 2003 Annual Conference Paper No. 135, Sauder School of Business Working Paper]. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.424421.
 • Huang, Y., Yang, S., & Zhu, Q. (2021). Brand equity and the Covid-19 stock market crash: Evidence from U.S. listed firms. Finance Research Letters, 43, 101941. ISSN 1544-6123. https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.101941.
 • Huber, J. (2007). 'J'-shaped returns to timing advantage in access to informationb- Experimental evidence and ab tentative explanation. Journal of Economic Dynamics and Control, 31(8), 2536-2572. https://doi.org/10.1016/j.jedc.2006.09.003.
 • Indrayono, I. (2021). What factors affect stocks' abnormal return during the COVID-19 pandemic: Data from the Indonesia Stock Exchange. European Journal of Business and Management Research, 6(6), 1-11. https://doi.org/10.24018/ejbmr.2021.6.6.1139.
 • Kacperska, E., & Kraciuk, J. (2021). The effect of COVID-19 pandemic on the stock market of agri-food. European Research Studies Journal. DOI: 10.35808/ersj/2428.
 • Kandil Göker, İ.E., Eren, B.S., & Karaca, S.S. (2020). The impact of the COVID-19 (Coronavirus) on the Borsa Istanbul sector index returns: An event study. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 19 [COVID-19 Special Issue], 14-41. https://doi.org/10.21547/jss.731980.
 • Kao, M.-Ch.b (2021). Impact of COVID-19 pandemic on different industries in Taiwan stock market - A case study of electronics and biotech industries. Journal of Accounting, Finance & Management Strategy, 16(2),137-158. ID:bcovidwho-1615200.
 • Kaynak, S., Ekinci, A., & Kaya, H.F. (2021). The effect of COVID-19 pandemic on residential real estate prices: Turkish case1. Quantitative Finance and Economics, 5(4), 623-639. https://doi.org/10.3934/QFE.2021028.
 • Khan, N., Elahi, F., Ullah, H., & Khattak, A. (2020). COVID-19's impact on stock returns -An event study based on the Pakistan indices. The Agriculture University of Peshawar. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3725322.
 • Kimmel, A.J., & Keefer, R. (1991). Psychological correlates of the transmission and acceptance of rumors about AIDS. Journal of Applied Social Psychology, 21(19), 1608-1628. https://doi.org/10.1111/J.1559-1816.1991.TB00490.X.
 • Klibanoff, P., Lamont, O., & Wizman, T.A. (1998). Investor reaction to salient news in closed end country funds. Journal of Finance, 53(2), 673-699. https://doi.org/10.1111/0022-1082.265570.
 • Korzeb, Z., Niedzióïka, P., & Pankou, D. (2021). Capital markets and perceptions of sectoral sensitivity to COVID-19.b Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta-Ekonomika-St Petersburg University Journal of Economic Studies,b 37, 474-488. https://doi.org/10.21638/spbu05.2021.305.
 • Kruger J., & Dunning D. (1999). Unskilled and unaware of it: how difficulties in recognizing one's own incompetence lead to inflated self-assessments. Journal of Personality and Social Psychology, 77(6), 1121-1134. https://doi.org/10.1037/0022-3514.77.6.1121.
 • Lakonishok, J., Shleifer, A., & Vishny, R.F. (1994). Contrarian investment, extrapolation and risk. Journal of Finance, 49(5), 1541-1578. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1994.tb04772.x.
 • Levinson, J.D., & Peng, K. (2007). Valuing cultural differences in behavioral economics. ICFAI Journal of Behavioral Finance, 4, 32-47.
 • Li, S., & Yan, Y. (2022). DATA-driven shock impact of COVID-19 on the market financial system. Information Processing & Management, 59(1), 102768. ISSN 0306-4573. https://doi.org/10.1016/j.ipm.2021.102768.
 • Ling, D.C, Wang, Ch., & Zhou, T. (2020). A first look at the impact of COVID-19 on commercial real estate prices: Asset-level evidence. The Review of Asset Pricing Studies, 10(4). https://doi.org/10.1093/rapstu/raaa014.
 • Liu, H.Y., Manzoor, A., Wang, C.Y., Zhang, L., & Manzoor, Z. (2020). The COVID-19 outbreak and affected countries stock markets response. International Journal of Environment Research and Public Health, 17(8). https://doi.org/10.3390/ijerph17082800.
 • Liu, H.Y., Wang, Y., He, D., & Wang, C. (2020). Short term response of Chinese stock markets to the outbreak of COVID-19. Applied Economics, 52(53), 5859-5872. https://doi.org/10.1080/00036846.2020.1776837.
 • MacKinlay, A.C. (1997). Event studies in economics and finance.bJournal of Economic Literature,b35(1), 13-39. http://www.jstor.org/stable/2729691.
 • Min, H.,bShin, S.,b&bTaltavull de La Paz, P. (2022). COVID-19 and the daily rate of return of three major industry sector stock price indices related to real estate. b Journal of Property Investment & Finance, 40(2), 170-196.b https://doi.org/10.1108/JPIF-02-2021-0015.
 • Mujib, B., & Candraningrat, I.R. (2021). Capital market reaction to Covid-19 pandemic on LQ45 shares at Indonesia Stock Exchange (IDX). American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR). e-ISSN: 2378-703X.
 • Neukirchen, D., Engelhardt, N., Krause, M., & Posch, P.N. (2022). Firm efficiency and stock returns during the COVID-19 crisis. Finance Research Letters. https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102037.
 • Ngoc, H.D., Thuy, V.V.T., & Van, Ch.L. (2021). Covid 19 pandemic and abnormal stock returns of listed companies in Vietnam. Cogent Business & Management, 8(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1941587.
 • Nurhayati, I., Endri, E., Aminda, R.S., & Muniroh,bL. (2021). Impact of COVID-19 on performance evaluation large market capitalization stocks and open innovation.bJournal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 7(1), 56. https://doi.org/10.3390/joitmc7010056.
 • Odean, T. (1998). Are investors reluctant to realize their losses? Journal of Finance, 53(5), 1775-1798. https://doi.org/10.1111/0022-1082.00072.
 • Perepeczo, A. (2010). Analiza zdarzenia i jej zastosowania. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 33, 35-51. ISSN: 1640-6818 1733-2842.
 • Pound, J., & Zeckhauser, R. (1990). Clearly heard on the street: The effect of takeover rumors on stock prices. The Journal of Business, 63(3), 291-308. http://dx.doi.org/10.1086/296508.
 • Schachter, S., Hood, D.C., Andreassen, P.B., & Gerin, W. (1986). Aggregate variables in psychology and economics: Dependence and the stock market. In B. Gilad & S. Kaish (Eds.), Handbook of behavioral economicsb(Vol. B, pp. 237-272).
 • Schindler, M. (2007). Rumors in financial markets: Insights into behavioral finance. John Wiley & Sons. ISBN: 978-0-470-51033-9.
 • Sumadi, S., Tamara, D., Tama, P.Y., & William, W. (2021, November). Analysis of a normal return and volume activity of telecommunications sector shares in Indonesia before and after Covid-19.
 • Syntax Idea, 3(11). ISSN 2684-883X. https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i11.1575.
 • Tang, Ch.-H, Chin, Ch.-Y., & Lee, Y.-H. (2021). Coronavirus disease outbreak and supply chain disruption: Evidence from Taiwanese firms in China. Research in International Business and Finance. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101355.
 • Tetlock, P.C. (2007). Giving content to inwestor sentiment: The role of media in the stock market. Journal of Finance, 62(3), 1139-1168. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2007.01232.x.
 • Tetlock, P.C., Saar-Tsechansky, M., & Macskassy, S. (2008). More than words: Quantifying language to measure firms' fundamentals. Journal of Finance, 63(3), 1437-1467. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2008.01362.x.
 • Thaler, R. (1981). Some empirical evidence on dynamic inconsistency. Economic Letters, (81), 201-207. https://doi.org/10.1016/0165-1765(81)90067-7.
 • Wang, M., & Fischbeck, P. (2004). Incorporating framing into prospect theory modeling: A mixture-model approach. Journal of Risk and Uncertainty, 29(2), 181-197. https://doi.org/10.1023/B:RISK.0000038943.63610.16.
 • Weber, E.U., & Hsee, C. (1998). Cross-cultural differences in risk perception, but cross-cultural similarities in attitudes towards perceived risk. Management Science, 44(9), https://doi.org/1205-1217. 10.1287/mnsc.44.9.1205.
 • Wright, G., & Phillips, L.D. (1980). Cultural variation in probabilistic thinking: Alternative ways of dealing with uncertainty. International Journal of Psychology, 15(1-4). https://doi.org/10.1080/00207598008246995.
 • Xu, L. (2021). Stock return and the COVID-19 pandemic: Evidence from Canada and the US. Finance Research Letters, 38, 101872. ISSN 1544-6123. https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101872.
 • Yan, L., & Qian, Y. (2020). The Impact of COVID-19 on the Chinese Stock Market: An event study based on the consumer industry. Asian Economics Letters, 1. http://dx.doi.org/10.46557/001c.18068.
 • Yates, F.J., Lee, J.W., Shinoutsuka, H., Patalano, A., & Sieck, W.R. (1998). Cross-cultural variations in probability judgment accuracy: Beyond general knowledge overconfidence? Organizational Behavior and Human Decision Processes, 74(2), 89-117. https://doi.org/10.1006/obhd.1998.2771.
 • Zivney, T.L., Bertin, W.J., & Torabzadeh, K.M. (1996). Overreaction to takeover speculation. The Quarterly Review of Economics and Finance, 36(1), 89-115. https://doi.org/10.1016/S1062-9769(96)90031-9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171665217

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.